27. nov 2015 Presseklip

Klimaråd: Affaldsimport vil belaste dansk CO2-regnskab

Dansk import af affald er steget voldsomt. Fortsætter udviklingen, vil det på længere sigt skade det danske CO2-regnskab, advarer Klimarådet. Det skriver Altinget.

De danske affaldsforbrændingsanlæg har de senere år markant øget importen af affald fra andre lande. Det har hjulpet de andre lande af med et problem og samtidig gavnet de danske anlæg, der har haft ledig kapacitet. Men fortsætter udviklingen vil importen med tiden udgøre et problem for de danske klimaambitioner. Foto: Colourbox.

Den danske import af affald hjælper europæiske kommuner og virksomheder med at slippe af med affald, som de ikke selv kan håndtere. Dermed undgår affaldet at havne på lossepladserne. Samtidig får danske forbrændingsaffald afhjulpet problemet med, at de i de senere år har haft mere kapacitet, end danskerne har produceret affald til at udnytte.

Det betyder, at både Danmark som importør af affald og de lande, affaldet kommer fra, på den korte bane har haft fordel af, at eksporten de senere år er steget markant. Men udviklinger på lidt længere sigt er et problem for den danske omstilling til et fossilfrit samfund. Det skriver Klimarådet i sin første rapport, som udkom i går. Det fortæller Altinget i dag.

Klimarådet pointerer, at importen af affald kan være problematisk set ud fra ”et nationalt klimapolitisk synspunkt”. Altså kan Danmark isoleret set få svært ved at leve op til sine klimamålsætninger selvom der altså også i et mere europæisk/globalt perspektiv er fordele i, at Danmark har højeffektive forbrændingsanlæg, der kan udnytte affald til energiformål fremfor at det henlægger på lossepladser.

Problemerne for det danske CO2-regnskab vil med tiden opstå fordi det importerede affald indeholder en væsentlig mængde plastik, hvilket øger den fossile andel i det forbrændte affald og derved øger de nationale udledninger.

Klimarådet skriver dog videre:

“I lyset af at forbrænding af affald i dag fortrænger afbrænding af andre fossile brændsler, og at affaldsforbrænding er omfattet af EU’s kvotesystem, modarbejder import af affald til energiformål dog ikke nødvendigvis de danske eller internationale klimamålsætninger på kort sigt. Men i takt med at andet fossilt brændsel udfases, er det tvivlsomt, hvorvidt affaldsimport er en samfundsøkonomisk god løsning på langt sigt.”

Fra 2011-2013 er importen af affald til de danske forbrændingsanlæg steget fra 16.000 til 158.000 ton. En stigning på i alt 142.000 ton, viser Miljøstyrelsens seneste opgørelse fra sommeren 2015.

Nyheder

19. okt 2018 Energiaftale

Borgmestre kræver udsættelse af lovforslag

Seks borgmestre og formanden for KLs Miljø- og Forsyningsudvalg retter direkte henvendelse til en række ministre, partiledere og energiordførere for at sat lovforslag om forbrugerbindinger i bero.

19. okt 2018 Energiaftale

Dansk Fjernvarme glæder sig over borgmestres udmelding

Seks borgmestre og KL lægger op til at udskyde regeringens lovændring om forbrugerbindinger, og det flugter med, hvad Dansk Fjernvarme også har lagt op til.

17. okt 2018 Medlemsinformation

Samarbejde om grundvand til varme

Grundvand kan mange steder være et fornuftigt valg som varmekilde til varmepumper – en ny aftale mellem Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme sætter rammerne for sådanne løsninger.

15. okt 2018 Varmepris

Fjernvarmeprisen når historisk lavt niveau

Prisen på at opvarme sin bolig med fjernvarme er i 2018 faldet med i gennemsnit 4,2 procent. Dermed når den et nyt historisk lavt niveau. Dog begynder flere fjernvarmeselskaber at varsle prisstigninger, når grundbeløbet ophører til nytår.

11. okt 2018 Energiaftale

Lilleholt vil forlænge elproduktionsstøtte

Biomasseanlæg skal kunne få forlænget elproduktionsstøtten, lyder det fra energiminister Lars Chr. Lilleholt. Udmeldingen vækker glæde hos Assens Fjernvarme.

11. okt 2018

Dansk Fjernvarme vil have lovforslag udskudt

Det vil være en historisk fejl at fjerne forbrugerbindingerne på fjernvarmeområdet, mener Dansk Fjernvarme, der vil have det nuværende lovarbejde udskudt for at få lavet tilbundsgående konsekvensanalyser.

09. okt 2018

Fjernvarmen kan hjælpe på CO2-udledningen

Regeringen har nu fremlagt deres klimaudspil. De lægger op til at reducere CO2-udledningen på flere områder. Fjernvarmen kan tage en god bid, mener Dansk Fjernvarme.

04. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale sætter retning men binder fjernvarmeselskaberne

Formand for Dansk Fjernvarme og borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, kommenterede fjernvarmeselskabernes nye muligheder for at indfri de politiske forventninger, da han talte på Energipolitisk Åbningsdebat i Folketinget.

02. okt 2018 Konferencer

Danmark er fortsat en driver for fjernvarme i de europæiske lande

Fjernvarmen har historisk stået stærkt i Danmark, og derfor er Danmark fortsat en markant driver for fjernvarmeudbredelse i mange af de øvrige europæiske lande

27. sep 2018

Video: A.P. Møller Holding ser stort potentiale i geotermi

Samir Abboud, direktør i A. P. Møller Holdings geotermi-selskab, fortæller om geotermiens potentiale i Danmark.

27. sep 2018

Geoop: Geotermi er nødvendig, hvis vi skal nå klimamål

Geotermisk varme spiller en central rolle i omstillingen af varmesektoren og elektrificeringen af energisystemet, mener Geotermisk Operatørselskab.

12. okt 2018

Biomasseanlæg får forlænget afgørende støtteordning

LÆS I DAG: Biomasseanlæg får forlænget afgørende støtteordning. Minister tilpasser overgangsordning. Stigende varmebehov i Billund kræver investeringer. Helsingørs flis-leverandører på plads. Aftale skal sikre grundvand til fjernvarme. Eniig og SE fusionerer og overvejer at byde på Radius.

11. okt 2018

Energiselskaber tæppebombes med nye love og regler

LÆS I DAG: VEKS slår alarm: Varmeprisen kan stige. Forsyning Helsingør vil hente 21 millioner. SE og Eniig tæt på storfusion. Forsyningstilsynet godkender forrentning. Faldende priser og nye tilsluttede forbrugere hos Fjernvarme Horsens. Bioaske fra varmeværker bør håndteres med omtanke. Danske super-supermarkeder skal levere fjernvarmen. Forbrugerombudsmand rejser sager mod 9 elhandelsselskaber. .

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

10. okt 2018

Forsyningstilsynet godkender forrentning

LÆS I DAG: Forsyningstilsynet godkender forrentning. Professor kritiserer rentefinteBorgmestre kritiserer skrotpræmie for brændeovne. Hamborg køber fjernvarmenettet tilbage fra Vattenfall. Nationalt center for grøn energi bygges ved Kolding Fjord. Regeringen sigter mod 0-udledning af CO2 i 2050. Myndighedsbehandling bremser varmepumper. Billund Varmeværk har store planer på tegnebrættet.

09. okt 2018

Shell advarer mod afgifter på overskudsvarme

LÆS I DAG: Shell advarer mod afgifter på overskudsvarme. Skatteordfører oplevede overskudsvarme i Fredericia. Regeringen vil skrotte gamle brændeovneFyns største solvarmeanlæg er ved at se dagens lys. Det kan vi forvente af regeringens klimaudspil.

08. okt 2018

Borgmester vil gerne bruge overskudsvarme

LÆS I DAG: Borgmester Wilbek går ind i varmesag. Nye varmerør ligger klar. Binding til naturgas skyld i høje varmepriser i Tønder. Horsens Kommune ændrer vejledning om fjernvarme. Lolland Varme overtager Stokkemarke Fjernvarmes værk og kunder. Kongres æder alle hotelværelser.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

08. okt 2018 Navnenyt

25 år med samme driftsleder i Sdr. Herred

Karlo Kronborg Andersen fejrer den 1. november 25 års-jubilæum hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

03. okt 2018 Navnenyt

HOFOR henter ny kommunikationschef i DR

Anders Kappel får ansvar for HOFOR’s interne og eksterne kommunikation.

02. okt 2018 Navnenyt

Tre nye i FIF Marketings bestyrelse

Anders Andersen, Kim Mathiesen og Line Laugesen Udengaard er nye i FIF Marketings bestyrelse.

28. sep 2018 Navnenyt

Ny direktør for Brøndum-koncernen

Tue Sjøntoft er fra årsskiftet administrerende direktør for Brøndum-koncernen.

27. sep 2018 Navnenyt

Dansker fortsætter i spidsen for europæisk netværk

Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er genvalgt som vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power.