16. jan 2014

Europa fordobler afbrændingen af træpiller på tre år

Lande som Storbritannien, Danmark, Belgien og Holland står til at fyre 35 millioner ton træpiller af i 2020, viser ny prognose, skriver Ingeniøren.


Alene i Storbritannien, Danmark, Belgien og Holland forventer den internationale ingeniør- og konsulentvirksomhed Pöyry, at forbruget af træpiller fordobles i 2015 i forhold til 2012. I Storbritannien er der tale om tæt på en femdobling.


Bannerfører i den udvikling er Vesteuropas største kulkraftværk Draxværket i England med en kapacitet på 3.960 MW. Værket er i gang med en massiv omstilling til træpiller, der vil kræve afbrænding af op til 7,5 millioner ton om året frem mod 2017. Det svarer træ fra det dobbelte af Danmarks skovareal.