24. feb 2014

Biomasseeksperter: Vildfarelser om biomasse og CO2

Brugen af biomasse debatteres voldsomt i denne tid. Anvendelsen af biomasse er den mest komplekse af alle vedvarende energiformer, og der skal i debatten være plads til forskellige fortolkninger og synspunkter. Men nogle gange er der indlæg og artikler, hvor den faglige argumentation er af en sådan karakter, at vi bliver nødt til at trække det røde kort.

Det skriver biomasseksperterne professor Claus Feldby, seniorforsker Palle Madsen, forskningschef Vivian Kvist Johannsen, fagkonsulent Niclas Scott Bentsen og forskningschef Lars Graudal fra Københavns Universitet i et indlæg på ing.dk. Indlægget er et svar i en længere debat omkring brugen af biomasse til træpiller.


I kronik af Klaus Illum er der en række grundlæggende forkerte antagelser og konklusioner. Af disse kan nævnes et par eksempler:

Det fremføres, at når træer fældes så reduceres bladarealet og dermed evnen til at optage CO2, hvorfor der skulle være en negativ effekt i forhold til klimaet, når træer fældes. Dette er i en klimamæssig sammenhæng ikke korrekt. Når der opstår hul i kronetaget, reagerer andre træer og planter meget hurtigt, og i løbet af en enkelt eller få vækstsæsoner vil der være fuld kronedækning igen, afhængig af hvor stor en del af træerne der tyndes bort, hvor gamle de er, og hvilke træarter det drejer sig om.


Planter er rent fysiologisk udviklet til hurtigt at optimere optaget af solenergi. En dyrket skov er typisk mere effektiv til at optage CO2 end en urørt skov, fordi træerne holdes i den del af deres livscyklus, hvor de har den største tilvækst.


Et andet eksempel på en grundlæggende fejl i kronikken er, at det påstås at tage århundreder, førend den fra træer frigivne CO2 er optaget i økosystemet igen. Dette er ikke korrekt. I den sammenhæng, hvori man tænker at anvende træpiller, skal denne periode måles i årtier og ikke i århundreder fra det konkrete areal, hvor hugsten er sket, hvorfor dette for klimaet har meget lille betydning.


Samtidig skal man huske, at det enkelte areal i skoven kun er den del af helheden. Resten af skoven gror videre.

At brugen af træ skulle være mere skadeligt for klimaet end kul, som det også fremføres i kronikken, er et udsagn, som ikke har noget hold i egentlige forskningsresultater eller fakta om skove og klimasystemer. Det er desværre også et eksempel på, hvordan kæden er hoppet helt af i debatten omkring biomasse. En del af debatten drives tilsyneladende af følelser og holdninger frem for af et udgangspunkt i konkret viden og fakta, hvorfor 'cherrypicking' af resultater og pseudovidenskab har fået en beklagelig stor plads, understreger de fem eksperter.