22. aug 2013

Biogasanlægget i Vegger vil fordoble produktionen

Siden 1986 har Vegger Biogas produceret el og leveret overskudsproduktionen -varme - til Veggers borgere. Energien til at danne el kommer fra gas, der udvindes fra gylle.

I løbet af det kommende år vil gasproduktionen i Vegger blive fordoblet, samtidig vil overskudsvarmen gå tilbage til landbrugsproduktionen. Det skriver Aars Avis.


Arla har spurgt om muligheden for at få varme til Bislev Mejeri. Det kommer til at betyde, at køer producerer gylle, mens de danner mælk, der bruges til osteproduktion. Gyllen sendes til Vegger, hvor den omdannes til gas, der igen sendes til mejeriet, der benytter varmen til at producere ost. Produktionen er samtidig CO2 neutral.

Forespørgslen fra Arla er kommet på det helt rigtige tidspunkt, fordi Vegger Biogas står foran en renovering af nogle af de oprindelige produktionsenheder. I løbet af et års tid kan det nyrenoverede og udvidede biogasanlæg være køreklar.

For at undgå lugtgener, bliver der bl. a. investeret i nyt luftrensningsanlæg, der vil fjerne størstedelen af lugtproblemerne.

Hele anlægget får en fire gange så stor produktionsenhed, men selve produktionen bliver " kun" fordoblet.

I dag modtager anlægget 70 ton gylle om dagen. Fremover hæves det til 180 ton, og samtidig modtager man 20 ton dybstrøelse.


Med de nye investeringer, forventes det i løbet tre til fem år at anlægget kunne levere, noget af det billigste CO2 neutrale fjernvarme, til glæde for Vegger bys beboere.


Der vil i løbet af efteråret også blive ansat en ny medarbejder til drift og transport, så der er i alt tre fuldtidsansatte på værket.