03. maj 2021 Presseklip

Energiselskaber smider bombe i klimakampen: Regeringens forventninger til lagring af CO2 vakler

LÆS I DAG: Danskernes totale klimabelastning – inklusive import – er nu opgjort. Tørring Kraftvarmeværk får ny direktør. Genbrugsplast skal føre fjernvarmen til Skolebakken. Mandskabet bliver i byen, når produktionen bliver ændret. 

Finans:
Energiselskaber smider bombe i klimakampen: Regeringens forventninger til lagring af CO2 vakler

En ny rapport, som Ea Energianalyse har udarbejdet for Dansk Energi, viser, at klimagevinsterne ved at lagre CO2 i undergrunden, CCS, er betydeligt lavere, end regeringen har skitseret i sin klimaplan.

Det skriver Finans.

I regeringens Klimaprogram 2020 skitserer den et potentiale for at opfange 4,9-9,9 millioner ton CO2, der kan lagres i undergrunden. Det kan rundt regnet sikre en femtedel af den samlede mængde reduktioner, som skal til for at Danmark opnår 2030-målet. Men ifølge analysen bliver det meget svært.

Ea Energianalyse har kortlagt alle potentielle placeringer af CCS-anlæg på skorstenene på industrivirksomheder og energianlæg. Og her når de frem til, at potentialet bliver meget svært at indfri.

Det skyldes, at de biomassefyrede kraftværker ifølge rapporten står til at lukke ned i årene frem mod 2050. Derfor vurderer Dansk Energi også, at CCS-teknologien kun har potentialet til at opfange 2,4 millioner ton CO2 i 2030.

- Kortlægningen viser os, at selv regeringens mest forsigtige skøn desværre bliver svært at nå. Det er lidt af en bombe under hele klimaindsatsen. Hvis ikke vi kan lagre store mængder CO2 under jorden, er man nødt til at finde andre løsninger, og det kommer til at presse alle andre sektorer hårdt, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

*****

Klimamonitor:
Danskernes totale klimabelastning – inklusive import – er nu opgjort

Energistyrelsen har offentliggjort den første opgørelse af danskernes totale klimabelastning, skriver Klimamonitor.

Opgørelsen viser, at Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk for på 61 millioner ton CO2 – det svarer til, at hver dansker udleder 11 ton CO2.

Det er noget højere end i vores naboland Sverige, men danskernes klimaaftryk er dog ifølge styrelsen faldet med 25 procent siden 1990. Energistyrelsen og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bemærker da også, at Danmark er med til at sænke udledningerne i udlandet ved at sælge grønne løsninger og deling af viden.

Rapporten viser blandt andet, at eksporten af grønne danske klimaløsninger er steget med mere end 50 procent siden 2010. Løsningerne der nævnes heriblandt er salg af vindmøller, rådgivning i energieffektiviseringer og udstyr til fjernvarme.

*****
Energy Supply:
Tørring Kraftvarmeværk får ny direktør

Fra 1. maj overtager tidligere driftschef hos Hedensted Fjernvarme, Torben Alex Nielsen, rollen som direktør for Tørring Kraftvarmeværk. Det skriver Energy Supply.

- Efter et godt og udbytterigt samarbejde med Torben Alex Nielsen, var det en ret nem beslutning at tilbyde ham stillingen som direktør hos Tørring Kraftvarmeværk. Torben har en solid erfaring fra varmeværker af samme type og størrelse som vores, så vi kunne ikke ønske os en bedre profil end ham, siger formand Mads Damgaard.

*****
JydskeVestkysten:
Genbrugsplast skal føre fjernvarmen til Skolebakken

Det bliver grønnere at skrue op for varmen i stuerne på Skolebakken i fremtiden. I forbindelse med et stort renoveringsarbejde på fjernvarmenettet i området udskiftes de gamle rør med en mere miljøvenlig variant fra Logstor. Det skriver JydskeVestkysten.

- Vi skal skifte cirka 570 kanalmeter rør. Eftersom der er tale om to rørføringer, en til varme og en til returvand, er der tale om over en kilometer nye rør, forklarer ledningsmester hos Din Forsyning Michael Nissen, der fortæller, at arbejdet på Skolebakken begynder i uge 19, og forventes færdigt i slutningen af august.

Løsningen er nemlig relativt ny. Den blev første gang blevet anvendt i et stort pilotprojekt i Aalborg, der blev igangsat i efteråret 2019 og omfatter etableringen af knap 30 kilometer ledningsnet.

*****
JydskeVestkysten:
Mandskabet bliver i byen, når produktionen bliver ændret

Fra oktober vil fjernvarmen i Jelling få varmt vand fra TVIS, men der vil fortsat være arbejde i byen til de, som lige nu arbejder på Jelling Varmeværk. Det forklarer formanden for Jelling Varmeværk, Frans Andersen, ifølge JydskeVestkysten.

- Vi har stadig brug for en varmemester, da vi har et antal kilometer ledningsnet, som skal passes. Det har brug for overvågning 24 timer i døgnet for at sikre, at vi gør noget med det samme, hvis der skulle ske et nedbrud. Det er stadig os, som sørger for det, siger Frans Andersen.

Den eneste varmeproducerende kilde, der fortsætter efter oktober, er det solvarmeanlæg, der blev sat op for fem år siden ved Mangehøje. Det kommer ifølge formanden til at stå for cirka en tredjedel af varmeproduktionen.

- Det kommer til at stå i de næste 20 til 25 år. I vores aftale med Tvis er det den eneste varmekilde, som vi selv kommer til at producere fra, siger Frans Andersen.