28. apr 2021 Presseklip

Ministerium stækker danske PtX-drømme

LÆS I DAG: Viborg Varme vil "kapre" naturgas-brugere. Fors A/S sætter fjernvarme på dagsordenen i EU. Skagen Varmeværk klar til at grave i Stuhrsvej-kvarteret. Politikere klar til højere elregninger: Brug for investering. 

Klimamonitor:
Ministerium stækker danske PtX-drømme

European Energy og Brintbranchen satser på, at halvøen Stigsnæs med Ørsteds lukkede kulkraftværk skal danne ramme om en PtX-hub. Men Miljøministeriet vil frede det kystnære farvand, og dermed står et nødvendigt nyt vindprojekt til at blive droppet. Det fortæller Klimamonitor.

Men et forvaltningsmæssigt paradoks er kommet for dagen i projektets 11. time. På den ene side har Erhvervsministeriet publiceret et kort, hvor et område i Smålandsfarvandet udlægges til fremtidig vindenergi med tilhørende kabelkorridor. Altså som i tråd med PtX-planerne.

På den anden side har Miljøministeriet meddelt, at Smålandsfarvandet på grund af internationale forpligtelser bør udlægges som fredet Natura 2000-område. Specielt til beskyttelse af edderfugle og den gråstrubede lappedykker, der fouragerer og fælder svingfjer i dette farvand.

Disse to meldinger om samme farvand fra henholdsvis Erhvervsministeriet og Miljøministeriet blev publiceret samme dag: fredag 26. marts.

Direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen, kalder det for en trist sag og et bekymrende forløb.

- Hvis vi i Danmark vælger at ignorere muligheder som dem ved Stigsnæs, jamen så kræver det ikke en dyb indsigt i markedet at indse, at det risikerer at trække både arbejdspladser og fremtidige investeringer til udlandet, siger Tejs Laustsen Jensen.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Viborg Varme vil "kapre" naturgas-brugere

Viborg Varme vil gå i gang med at kapre nye kunder, der vil gå fra olie- eller gasfyr til grøn opvarmning. Og kunderne skal ikke vælge en individuel varmepumpe, men derimod fjernvarmen, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

- For os som selskab har det ikke den store økonomiske betydning, men for den enkelte forbruger kan der faktisk være mange penge at spare i forhold til for eksempel etablering af individuelle varmepumper, og vi synes som bestyrelse, at vi er forpligtet til at gå forrest i den grønne omstilling, siger formanden for Viborg Varme, Kristian Brøns Nielsen, til avisen.

Ifølge formanden er der omkring 25 områder med kollektiv naturgas i Viborg by og opland, som vil kunne blive tilsluttet Viborg Varmes fjernvarmenet - hvis ellers der er tilstrækkeligt med forbrugere i hvert enkelt område, der vil være med.

Viborg Varme har på den baggrund besluttet, at man vil gå i dialog med forbrugerne i områderne frem til sommerferien for at orientere om mulighederne for fjernvarme - og afdække den lokale interesse i de enkelte områder.

Hvis interessen er tilstrækkelig stor til, at et område kan bidrage til et samlet bedre og konkurrencedygtigt fjernvarmesystem i Viborg, så er Viborg Varme indstillet på at påtage sig forsyningspligten og anlægge et fjernvarmenet efter en nærmere aftalt tidsplan de kommende år.

*****

Dagbladet Roskilde:
Fors A/S sætter fjernvarme på dagsordenen i EU

Forsyningsvirksomheden Fors A/S, der har 190.000 kunder, skal bruges til at sætte fjernvarme på dagsordenen i EU. Det kom frem, da EU-politikeren Marianne Vind, som er socialdemokratisk medlem af Europa-Parlamentet, besøgte forleden virksomheden.

- Store dele af bygningsmassen i EU er ikke koblet op på fjernvarme, og det er både dyrt for forbrugerne og sort for klimaet. Derfor håber jeg, at Fors A/S kan tjene som et stærkt eksempel på, hvordan vi kan rulle bæredygtig fjernvarme ud til forbrugerne i de lande, hvor man særligt fyrer med kul og andre forurenende energikilder, siger hun til Dagbladet Roskilde.

Fors A/S har for nyligt etableret en varmepumpe, der kan trække varmen ud af færdigrenset spildevand og sende varmen ud i fjernvarmenettet. Før i tiden gik den varme til spilde, men nu kan den opvarme 3500 husstande om året. Det er en af de løsninger, som Marianne Vind gerne vil fremhæve i Europa-Parlamentet.

*****

Skagens Avis:
Skagen Varmeværk klar til at grave i Stuhrsvej-kvarteret

Skagen Varmeværk er lige nu i venteposition på grønt lys fra Energistyrelsen på tilskud fra Fjernvarmepuljen, så de kan komme i gang med at lægge fjernvarme ud i Stuhrhusvej-kvarteret. Det skriver Skagens Avis.

- Over halvdelen af de 100 husstande i kvarteret ønsker at få fjernvarme, og dermed er økonomien på plads til at foretage investeringen i et nyt forsyningsområde, fortæller formand i Skagen Varmeværk Thomas Rasmussen til lokalavisen.

Frederikshavn Kommune var hurtige med deres godkendelse, men siden nytår har værket så ventet på sagsbehandlingen i Energistyrelsen. Så snart den foreligger, er man klar til at gå i gang med projektet, lyder det fra formanden, der ser frem til at udvide det nuværende kundekartotek fra de 2.700, der er i dag.

Ventetiden har varmeværket brugt til at udarbejde yderligere et projekt for nyt forsyningsområde, nemlig andelsboligerne ved Odinsvej og kvarteret omkring Bertelsvej. Projektet er nu under kommunal behandling. Endvidere er der udarbejdet perspektivplan for træ- og fuglekvartererne. Disse områder ligger dog tidsmæssigt efter de to områder i den østlige del af Skagen.

*****

Børsen:
Politikere klar til højere elregninger: Brug for investering

Forbrugere og virksomheder bør indstille sig på, at de kommer til at betale mere for deres el. Flere partier på Christiansborg er lydhøre over for selskabernes ønske om at få lov at opkræve højere beløb fra deres kunder, så de kan investere i nye kabler. Det fortæller Børsen.

- Vi skal have mere strøm igennem kablerne, og det betyder, at de skal udbygges. Det centrale for os er at sikre, at tariffen pr. kilowatt-time ikke eksploderer, lyder det fra Venstres energiordfører Carsten Kissmeyer.

Som reglerne er i dag, skal selskaberne groft sagt sænke prisen, hvis kunderne bruger mere strøm, så de alt i alt ikke opkræver mere. Men med udsigt til en meget større grad af elektrificering - foranlediget af Danmarks mål om at nedbringe CO2-udledningen - er det på tide at forhøje indtægtsrammerne, lyder det fra flere sider.

- Vi har brug for, at der er mulighed for, at elnetselskaberne kan investere i nettet. De skal geare til, at strømforbruget bliver højere end i dag, for at være klar når alle på villavejen har elbiler, og fjernvarmen kører på el, siger energiordfører Signe Munk.

Årsagen til reguleringen er, at selskaberne er monopoler.

Og det skal der ikke laves om på, lyder det fra Venstre. Til gengæld venter en større diskussion af fremtidens afgifter, f. eks. om hvorvidt en vindmøllepark, der leverer strøm direkte til en fabrik, der producerer brint, skal betale netafgift eller kan nøjes med sin egen ledning.

De politiske forhandlinger om sagen begynder i maj, oplyser Klimaministeriet.