19. apr 2021 Presseklip

Lokalpolitiker: Støjhelvede fra varmepumper er ”fuldstændig uacceptabelt”

LÆS I DAG: Dan Jørgensen er ikke overbevist: Biogasforslag får kold skulder. Biomassebørs åbner for handel i danske havne. Schneider Electric slutter sig til Synergi. 

Ingeniøren:
Lokalpolitiker vil have reglerne ændret: Støjhelvede fra varmepumper er »fuldstændig uacceptabelt«

Formanden for Udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling i Furesø Kommune, Lene Munch-Petersen (S), tager nu bladet for munden. Hun mener det burde være forbudt at bygge nye rækkehuskvarterer, sådan at borgerne plages af støj fra egne varmepumpers ‘cikade-effekt’, hvor varmepumperne står placeret med få meters mellemrum.

Det siger hun i et interview med Ingeniøren.

Mediet har rapporteret fra netop Furesø Kommune, hvor et nyopført rækkehusområde med 24 boliger er plagede af varmepumpernes støjende cikade-effekt. Kommunen har ikke kunnet forbyde byggeriet, fordi det lever op til gældende regler. Der er således ingen regler, der dæmmer op ofr varmepumpernes samlede støj.

- Vi har som kommune godkendt byggeriet. Men vi må konstatere, at reglerne er uklare på det her område, og det er fuldstændig uacceptabelt, at beboerne udsættes for det her. Vi må og skal have reglerne ændret, siger Lene Munch-Petersen.

Reglerne for støj fra varmepumper fastsættes i bygningsreglementet og i Miljøstyrelsens støjgrænser. Indtil videre vil hun undersøge mulighederne for, hvilke skridt kommunen selv kan tage, indtil der kommer styr på reglerne – og åbner for at lave forbud i bestemte, tætbebyggede områder.

- Man ved på forhånd, hvor tæt boliger ligger på hinanden - både eksisterende, og når der bygges nyt. Det kan også være, at der skal indføres regler om, at der i nogle tætbebyggede områder simpelthen ikke må installeres varmepumper, siger Lene Munch-Petersen.

*****

Altinget:
Dan Jørgensen er ikke overbevist: Biogasforslag får kold skulder

Biogasbranchen opfordrer klimaminister Dan Jørgensen til at fremrykke nye biogaspuljer. Det vil hjælpe på både klima og vandmiljø, men ministeren er ikke meget for det forslag, skriver Altinget.

Brancheforeningen Biogas Danmark foreslår, at man politisk fremrykker de aftalte midler til udbud af biogas og andre grønne gasser fra Klimaaftalen for energi og industri fra sidste sommer.

Det giver bedre mening at samle midlerne i tre lige store puljer på 678 millioner kroner i 2024, 2025 og 2026 i stedet for at sprede pengene ud i mere drypvise puljer hvert år frem til 2030.

- Denne fremrykning vil ikke øge de samlede støtteomkostninger over anlæggenes levetid, men til gengæld opnås en markant tidligere og større akkumuleret klimaeffekt samtidig med, at der leveres et markant bidrag til at nå de kommende vandplaner om forbedring af vandmiljøet før 2027, skriver formand for Biogas Danmark, Henrik Høegh, i et brev til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.

Ifølge Biogas Danmark vil den aftalte biogasudbygning i klimaaftalen fra i sommer medføre en årlig CO2-reduktion på 0,6 millioner ton fra 2030. Ved at fremrykke udbuddene vil klimagevinsten dog allerede være fuldt realiseret fra 2026. Og det vil endda øge den akkumulerede klimagevinst med en million ton ekstra uden at der skal sættes flere penge af.

Dan Jørgensen foretrækker dog at fastholde puljerne, som de er nu.

- Ved at fremrykke midlerne vil der være en forholdsvis kort periode til at udvikle projekterne, hvilket kan give en risiko for, at der ikke kommer tilstrækkelig med konkurrence i udbuddene. Der er ikke før lavet udbud med biogas og det vil derfor også være hensigtsmæssigt at opsamle erfaringer med udbuddene løbende, skriver Dan Jørgensen i et svar til Folketinget på baggrund af anbefalingerne fra Biogas Danmark.

*****

EnergiWatch:
Biomassebørs åbner for handel i danske havne

Den litauiske handelsplatform Baltpool vil med handel i danske havne give skandinaviske købere flere muligheder til at købe bæredygtig biomasse fra landene i Østersøregionen. Det fortæller EnergiWatch.

Handlen med biomasse på skibe foregår som sædvanligt gennem en e-handelsplatform, men deltagerne kan nu registrere handelssteder i havne og købe og sælge biomasse på skibe.

"Ved at åbne døre til den internationale handel med biomasse, der transporteres med skibe, har Baltpool imødekommet markedsdeltageres behov for en mere sikker og gennemsigtig handelskanal, som fungerer i henhold til standardiserede regler inden for handel og levering af biomasse. Betaling sikres og garanteres ved kontrol af deltageres kreditværdighed, finansiel kapacitet og bæredygtighedscertifikater, samt ved brug af garanti system warranty collaterals," siger adm. direktør for Baltpool, Andrius Smaliukas, i en pressemeddelelse.

Der handles med træflis, træpiller, tørv (brændsel), genbrugstræ og lignende på den internationale biomassebørs.

*****
EnergiWatch:
Schneider Electric slutter sig til Synergi

Schneider Electric bliver en del af interesseorganisationen Synergi. Det sker i håb om at sætte såkaldt aktiv energistyring på den politiske agenda, skriver EnergiWatch.

- Vi har ledt efter måder til bedre at fremme energieffektivitet i Danmark, for vi føler ikke, at det er højt nok på dagsordenen. Med hensyn til den mission er vi og Synergi helt på bølgelængde, siger Thomas Träger, der er virksomhedens adm. direktør i Norden og Baltikum.

Schneider Electric er blandt verdens førende virksomheder inden for aktiv energistyring, som dækker over en lang række former for datadrevet energidrift af bygninger, herunder intelligent belysning og varme og automatisk opladning af apparater, når strømmen i elnettet er grønnest og billigst.