31. mar 2021 Presseklip

1.212 underskrifter fra varmeforbrugerne i hus

LÆS I DAG: Fjernvarmeselskab får grønt lys til at bejle til gas-kunder i Bjerringbro. Regeringen vil have øgede energimål i EU. Aalborg CSP ramte lovet COP i Saltum

Lolland-Falster Folketidende:
1.212 underskrifter fra varmeforbrugerne i hus

1.212 af Sakskøbing Fjernvarmes i alt 1.999 andelshavere er så utilfredse Refa Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværks (Refa MSK) ageren i varmestriden på Lolland, at de har underskrevet et protestbrev, skriver Lolland-Falster Folketidende.

Det er de tre andelshavere Kjeld Wagner, Henning S. Jørgensen og Jens Lorenzen, der har taget initiativet til at skrive brevet, med en klage over forvaltningen af fjernvarmeforsyningen i Sakskøbing.

Konflikten handler kort fortalt om, at Refa MSK ønsker at genforhandle varmeaftalerne mellem kraftvarmeværket og de lollandske fjernvarmeselskaber, hvilket både har ført til retssager og politianmeldelser.

- Vi havde på forhånd været tilfredse med 500 underskrifter, fordi det med coronaudfordringerne er svært at indsamle protester. Nu samler vi det hele sammen, og så tager vi i første omgang primært kontakt til Forsyningstilsynet. De vil gerne tage mod protesterne. Efter påske skal vi finde ud af, hvilke andre tangenter vi som varmeforbrugere også kan trykke på, siger Rolf Christoffersen.

Han kan også fortælle, at et lignende brev er i cirkulation blandt andelshaverne i et andet lollandsk fjernvarmeselskab, Lolland Varme. Her har 300 ud af 538 andelshavere allerede skrevet under.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Fjernvarmeselskab får grønt lys til at bejle til gas-kunder i Bjerringbro

Teknik og Miljø-forvaltningen i Viborg Kommune har givet grønt lys til Gudenådalens Energiselskab (GUES) til at udrulle fjernvarme i Stenshede-kvarteret i Bjerringbro, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Dermed kan 216 husstande se måske frem til at få fjernvarme. Kvarteret er i dag opvarmet med naturgas. Hidtil har de lave gaspriser været en barriere for at udvide til området, men de seneste år er prisen på fjernvarme hos GUES været faldende, og sammen med den nye projektbekendtgørelse er der nu kommet perspektiver i projektet.

Gudenådalens Energiselskab håber at få så mange med så hurtigt som muligt og vil derfor også give tilbud på tilslutning.

- Vi forventer og håber at vi på grund af den gode rabat kan opnå den nødvendige starttilslutning, for projektforslaget forudsætter, at 40 procent af husstandene vil være tilsluttet fjernvarme i 2022 og 90 procent i 2030, siger formand for fjernvarmeselskabet Preben Sørensen.

Projektet indebærer en samlet anlægsinvestering på ca. 13,2 millioner kroner og forventes etableret i 2022.

*****

Berlingske:
Regeringen vil have øgede energimål i EU

Til sommer skal den danske regering mødes med de øvrige medlemslande i EU for at forhandle nye mål for energisektoren.

Her vil Danmark forsøge at samle flertal for et mål om, at vedvarende energi skal udgøre 45 procent af EU's energiforbrug i 2030.

Berlingske oplyser, at der er store interesser på spil for flere danske virksomheder. Og en analyse fra EA Energianalyse, lavet for organisationen Synergi, viser også, at dansk eksport vil stige kraftigt, hvis regeringen kommer igennem med sit forslag. Derfor får udmeldingen også ros fra Dansk Industri.

- Det er vigtigt at få sat endnu mere tempo på udbygningen og integrationen af grøn energi, der bliver en anden vigtig søjle i EU’s klimaindsats. Danske virksomheder kan tilbyde havvind løsninger i verdensklasse, ligesom konceptet med energiøer vil bidrage til at løfte indsatserne. Derfor skal vi være på forkant herhjemme og sørge for at EU trækker samme vej, lyder det fra klimachef i DI, Anne Højer Simonsen til Berlingske.

EU's nuværende mål blev sat i 2018 – og lyder på 32 procent.

*****
Energy Supply:
Aalborg CSP ramte lovet COP i Saltum

Da Saltum Fjernvarme valgte Aalborg CSP som leverandør til deres nye varmepumpeanlæg var det ud fra en høj COP. Og efter levering kunne man vise en realtest med en afvigelse på maksimalt 2 procent fra det lovede i tilbuddet.

Det kan Aalborg CSPs rådgiver ikke huske at have oplevet før.

- Det er med stor tilfredshed, at det nu er konstateret, at vores anlæg i første forsøg lever op til det lovede. Fra mine kontakter i fjernvarmebranchen ved jeg, at det ikke er en selvfølge, fordi varmepumper er forholdsvis komplicerede maskiner med høje tryk, damp og væsker, der alt sammen skal balanceres. Derfor er jeg stolt af det arbejde, der er udført, fortæller Per Aasted, der er salgs- og projektingeniør hos Aalborg CSP til Energy Supply.

Det nye varmepumpeanlæg kan dække 80 procent af Saltum Fjernvarmes varmebehov.