17. feb 2021 Presseklip

Affaldsdirektør: Liberalisering af vores anlæg kan bremse regeringens centrale klimateknologi

LÆS I DAG: Danmarks dyreste forbrændingsanlæg står "et svært sted" i liberaliseringsmodel: "Worst case scenario går vi konkurs". "Afgiftsbombe" under vind og sol demonteres. Hornbæk afskåret for det varme vand.

 

Klimamonitor:
Affaldsdirektør: Liberalisering af vores anlæg kan bremse regeringens centrale klimateknologi

Direktør i ARC, Jacob Simonsen, advarer nu imod den forestående liberalisering af affaldssektoren.

Det sker i et interview med Klimamonitor. Heri betvivler han, om ARC’s projekt med CO2-fangst, der er Danmarks førende på området, overhovedet kan blive rentabelt, hvis politikerne følger klimaaftalen om affald til dørs og liberaliserer sektoren.

- Hvis ikke CCS lykkes i stor skala, er jeg overbevist om, at vi ikke når 70 procents-målsætningen, og København vil have rigtig svært ved at nå at blive verdens første klimaneutrale hovedstad, siger Jacob Simonsen.

CCS-projektet på ARC skal kunne fange 500.000 ton CO2 fra forbrændingen i København, hvilket også er en central del af Københavns Kommunes plan om at blive en CO2-neutral hovedstad.

Med myndighedernes afvisning af KL’s såkaldte “dødsliste” over affaldsforbrændingsanlæg, så skal sektoren ifølge den politiske aftale fra i sommer nu liberaliseres. En liberalisering vil dog betyde, at der kommer et forhøjet fokus på prisen for affald.

Og det vil simpelthen gøre det sværere for ARC at finansiere CCS-projektet, fordi kommunerne nu vil være tvunget til mere enøjet at kigge på, hvem man kan få til at behandle affaldet for den laveste pris, og ikke længere tage højde for hvem der kan håndtere affaldet med den største klimagevinst til følge.

- Vi kan ikke lægge prisen over på kunderne, for så vil affaldet forsvinde fra os i en konkurrencesituation. Man vil komme bagud, hvis man påtager sig omkostninger til blandt andet CO2-fangst, siger Jacob Simonsen.

*****
CleantechWatch:
Danmarks dyreste forbrændingsanlæg står "et svært sted" i liberaliseringsmodel: "Worst case scenario går vi konkurs"

Jacob Simonsen fra ARC har også givet interview til mediet CleantechWatch om udsigten til liberaliseringen af affaldssektoren, hvor han forudser, at ARC bliver et af de affaldsforbrændingsanlæg, som går den allersværeste situation i møde, hvis der kommer fri konkurrence om affaldet.

Og det kan i yderste konsekvens betyde en konkurs for ARC. I sådan en situation vil det efterlade ejerkommunerne, der blandt andet tæller Københavns Kommune, med en regning på fire milliarder kroner fra kommunale garantier.

- Hvis vi skal ud og byde på affald, og det skal vi i en konkurrencesitutation, så er vi som et helt nyt og moderne anlæg bagud på prisen, fordi miljø og klima koster, og det værst tænkelige synes jeg jo er, at de mest miljø- og klimavenlige anlæg skulle lukke, siger Jacob Simonsen.

Han advarer imod, at liberaliseringen af sektoren, der sker som et led i regeringen og Folketingets klimahandlingsplan, vil modvirke intentionen om at reducere importen af affald. EU-regler dikterer, at affald ligesom andre råvarer skal kunne flyde fri mellem lande.

Derfor er der også en overhængende fare for, at de liberaliserede affaldsanlæg vil fylde ovnene med affald for udlandet for at få økonomien til at løbe rundt.

- Jeg tror, det bliver svært at forhindre import af affald, for man kan ikke kun pålægge afgifter på import. Det er en teknisk handelshindring. Så hvis man mener, at importaffald skal koste tre gange så meget i afgift som dansk affald, bliver du med det sammen hevet i EU-retten. Og skulle jeg konkurrere i morgen, ville jeg fylde vores anlæg op med importaffald på grund af priserne, men det holder jo ikke affald ude af landet, siger Jacob Simonsen

*****
EnergiWatch:
"Afgiftsbombe" under vind og sol demonteres

Et lovforslag om fremtidige ejendomsvurderinger sendte før jul trykbølger gennem den danske VE-sektor. Et ændringsforslag får dog ifølge Dansk Energi den kommende skattestigning til i højere grad at reflektere virkeligheden – det skriver EnergiWatch.

Det nye forslag vil dels betyde, at den højere grundskyld først træder i kraft efter tre år og ikke længere lige så snart, der foreligger en lokalplan. Derudover sættes vurderingen af grundværdien for jorde med vindmøller og solceller ned fra 250 kr. til 180 kr. pr. MWh i årlig produktionskapacitet.

Med Energistyrelsens seneste basisfremskrivning, der regner med 1.300 MWh/MW for solceller opstillet i 2020 og 3.400 MWh/MW for vind, vil der altså stadig være tale om en væsentlig skattestigning, men ifølge Dansk Energi er der ikke længere tale om en fuldbåren eksplosion.

- Den grønne omstilling har ikke brug for, at det bliver dyrere at opstille og eje vindmøller og solceller. Og selvom vi fortsat kigger ind i en højere grundskyld, skal ordførerne i Folketinget og ministeren kvitteres for at have prioriteret vores sag, så den grønne energi undgår en helt urimelig skattestigning, siger branchechef i Dansk Energi, Kristine Grunnet.

*****

Lokalavisen Nordsjælland:
Nordlig by afskåret for det varme vandafskåret for det varme vand

Hornbæk Fjernvarme oplevede natten til tirsdag forsyningssvigt, da en pumpe slog ud og fejlede i at levere varme til stuer, radiatorer og bade. Det oplyser Hornbæk Fjernvarme på deres hjemmeside, hvor de forklarer, at der derfor køres på lokale kedler i kampen for fulde tryk. Det fortæller Lokalavisen Nordsjælland.

- Der skete et forsyningssvigt fra vores varmeleverandør i Helsingør klokken halv fire i nat. Det betød, at min telefon bimlede og bamlede, griner René Blumensaadt, som er daglig leder i Hornbæk Fjernvarme, der dog fortæller, at kun de færreste vil opdage noget som helst.

Han forklarer, at Hornbæk Fjernvarme har omkring 45 kilometer vandrør i og omkring byen. Selvom oliekedlerne har kørt for fulde tryk, tager den nogen tid, før varmen igen er tilbage.