16. feb 2021 Presseklip

Gas-direktør mener, brint kan overtage biomassens rolle

LÆS I DAG: Forsyningstilsynet mørklægger data om specialregulering. Nu har Hammel Fjernvarme fået forlænget spilletid i sagen om KL’s dødsliste. Sønderborg Varmes affaldsforbrænding skal ikke lukkes. Halmleverandører mener, værk kan bygges billigere.

Ingeniøren:
Gas-direktør: Brint bør overtage biomassens rolle i energiforsyningen

I et interview med Ingeniøren slår direktør for Dansk Gasteknisk Center, Thea Larsen, et slag for, at grønne gasser som brint og metan bør spille en større rolle i energiforsyningen.

Hun kigger mod Tyskland og Holland, der lige nu undersøger mulighederne for at bygge et nyt net til brint og konvertere det eksisterende gasnet til et rent brintnet.

På samme måde bør vi i Danmark kigge på anvendelser af ren brint, og det kunne være som afløser for de store mængder biomasse, vi skal udfases på decentrale og centrale kraftvarmeværker.

- Med direkte elektrificering kan vi dække 60-70 pct. energiforbruget. Derfor er der brug for andre energikilder, og her kan forskellige rørbundne gasser anvendes – og det dækker både metan og ren brint, siger Thea Larsen.

Derfor bør den kommende naturgasstrategi også gennemtænkes med den kommende Power-to-X-strategi. Da Danmark har forpligtet sig til at eksportere naturgas til Sverige, Tyskland og Polen via Baltic Pipe frem til i hvert fald år 2037, vil der eksistere et metangasnet. Og her kan man med god mening blande grøn brint ind i gassystemet for at stimulere brintproduktionen, mener Thea Larsen, der dog stadig tror på, at vi vil se en etablering af et dedikeret brintnet.

- Kort fortalt handler det om at få afklaret, hvad der skal flyttes rundt i rørene – skal det være brint eller metan eller både-og – og når vi kigger lidt længere ud i fremtiden, bliver det måske også CO2, siger Thea Larsen.

*****

EnergiWatch:
Forsyningstilsynet mørklægger data om specialregulering

Energinet vil gerne flytte handel med specialregulering over på intra-day markedet, fordi udgifterne ved den nuværende model sidste år endte på 538 millioner kroner. Det er en tredobling i forhold til udgifterne i 2018. Men strømproducenterne forstår ikke Energinets ønske, når den nuværende model fungerer.

Energinet vil gerne dele deres viden om markedet. Men det må de ikke for Forsyningstilsynet af hensyn til konkurrencen.

"Det var vores vurdering, at en mere detaljeret offentliggørelse, herunder offentliggørelse af priser fordelt på teknologityper, kan medføre, at markedsaktørerne får et mere indgående kendskab til udbudskurven, og at marginalomkostninger bliver offentliggjort, hvilket kan være skadeligt for markedet, fx ved at mindske konkurrencen eller ved priskoordination," skriver Forsyningstilsynet til EnergiWatch om beslutningen.

Men det forstår cheføkonom hos Energinet Henning Parbo ikke.

- Vi har ikke den frygt for priskoordinering, som Forsyningstilsynet har. Vi ser ikke nogen grund til ikke at give fuld transparens, da vi har et særdeles likvidt marked med op til 200 bud pr. time. Linjen i europæisk regulering nu om dage er maksimal transparens, så det vil vi naturligvis gerne, siger han.

*****

Midtjyllands Avis:
Nu har Hammel Fjernvarme fået forlænget spilletid i sagen om KL’s dødsliste

Med myndighedernes afvisning af KL’s “dødsliste” over affaldsforbrændingsanlæg, som bør lukkes, ånder man lettet op hos Hammel Fjernvarme, der var et af selskaberne, som figurerede på listen.

Det skriver Midtjyllands Avis.

Hammel Fjernvarme har været i tæt dialog med myndighederne gennem forløbet, hvor man har påpeget unøjagtigheder og fejl datagrundlaget og metoderne, som KL’s har brugt til at veje affaldsforbrændingsanlæggenes effektivitet op mod hinanden.

- Det er ligesom en håndboldkamp. Nu har vi fået forlænget spilletid. Der er ikke noget, der er afgjort endnu, men det var det her, vi gerne ville med vores indsats, siger bestyrelsesformand, Stig Andersen.

Hos Hammel Fjernvarme er man ikke så bange for en liberalisering af affaldsforbrændingen, som KL nu advarer imod, og som det unægteligt begynder at dufte af, da den politiske aftale for affaldsområdet indebærer en liberalisering, hvis kommunerne ikke selv kan finde ud af at reducere den danske forbrændingskapacitet.

- Forligspartierne vil sætte sig sammen igen og drøfte, hvad der nu skal ske. De havde godt nok bestemt, at hvis ikke det lykkedes med KL's liste, så skulle markedet gøres frit. Men der er nogen, der synes, det er forfærdeligt, hvis markedet bliver frit. Og hvorfor det skulle blive forfærdeligt, det forstår jeg ikke. Vi er vant til at trives der, for vi er ikke et kommunalt ejet værk, siger Stig Andersen.

*****
Sønderborg NYT:
Sønderborg Varmes affaldsforbrænding skal ikke lukkes

Kommunernes Landsforening offentliggjorde i december måned en såkaldt ”dødsliste” over, hvilke affaldsforbrændingsanlæg, der skal nedlægges.

Men den liste har Energistyrelsen underkendt. Og det glæder Sønderborg Varme.

- Vi synes, det er positivt, at Energistyrelsen har lyttet til den kritik, der af blevet rejst, og at de vender tommelfingeren nedad er godt nyt for både borgere og virksomheder i Sønderborg, som skal af med deres affald og for forbrugerne i Sønderborg Varme, siger formanden for Sønderborg Varme, Claus Plum, til SønderborgNYT.

”Skal man følge aftalens ordlyd, er alternativet nu en liberalisering af sektoren og det hilser vi velkommen hos Sønderborg Varme, for det er de betingelser, vi har arbejdet under indtil nu. Forskellen er bare, at vi så stilles lige med de kommunalt ejede anlæg, som indtil nu har fået anvist affaldet direkte uden konkurrence. Dermed får vi mulighed for at kunne tilbyde at behandle flere kommuners affald – til glæde for varmeprisen”, siger formanden for Sønderborg Varme, Claus Plum, til SønderborgNYT.

*****
Sjællandske:
Halmleverandører mener, værk kan bygges billigere

Lokale landmænd og Haslev Fjernvarme er uenige om, hvor meget et kombineret halm- og flisværk skal koste.

Foreløbigt satser fjernvarmen på flis, fordi det er billigere længden, har formanden for Haslev Fjernvarme, Brian Hebel Andersen, forklaret overfor Haslev-Faxe Posten.

Men lige nu sker der ingenting, for selskabet har fået stillet kommunegaranti for 85 millioner kroner, men prisen lyder nu på 110 millioner, så byggeriet er sat i stå.

Lokale halmleverandører har i 30 år leveret halm til Haslev Fjernvarme. De mister salg af halm for 15 millioner kroner om året. Derfor har de undersøgt, hvad et kombineret værk vil koste. Ifølge dem vil et nyt kombineret halm- og flisværk kunne opføres for lige i omegnen af 45 millioner kroner.

Den pris kan formand Brian Hebel Andersen ikke genkende.

- Haslev Fjernvarme kan ikke genkende de af halmleverandørerne oplyste anskaffelsespriser på et nyt værk. Haslev Fjernvarme har rådført sig med professionelle rådgivere og modtaget tilbud fra leverandører, som viser væsentligt højere anskaffelsespriser, lyder svaret.