13. jan 2021 Presseklip

SF vil have omstridt brændselskilde i skammekrogen

LÆS I DAG: Chef for kraftvarmeværk ryster på hovedet over lukning. Stort prishop stopper byggeri af nyt flisvarmeværk. Ørsted advarer mod ny energiø. Fjernvarmen bliver billigere i Svendborg. Markant fald på prisen på fjernvarme.

Aarhus Stiftstidende:
SF vil have omstridt brændselskilde i skammekrogen

SF anser biomasse for at være meget lidt CO2-neutralt, så derfor har partiets byrådsgruppe i Aarhus stillet forslag om, at biomasse senest i 2030 skal udfases som energikilde i Aarhus Kommune. Men det bliver dyrt og svært for fjernvarmen at finde alternativer, lyder det fra AffaldVarme Aarhus.

Ifølge Aarhus Stiftstidende peger AffaldVarme Aarhus på, at behovet for el vil stige så meget, at det svarer til 135 nye havvindmøller. Desuden vil det kræve en meget væsentlig udbygning af el-infrastrukturen. Og den bliver i forvejen udfordret af fremtidens mange el-biler.

Dertil kommer, at ingen af de to biomasseanlæg i Aarhus Kommune er afskrevet. Kraftvarmeværket i Lisbjerg er først afskrevet i 2047, og AffaldVarme Aarhus' kontrakt med Ørsted udløber med udgangen af 2030.

"En eventuel fuldstændig udfasning af biomasse i 2030 vil efterlade en ubetalt gæld på omkring 330 millioner kr. og vil således føre til stigende priser for varmekunderne og samtidig udfordre fjernvarmens konkurrencedygtighed som en grøn og omkostningseffektiv varmeforsyning," skriver direktøren for AffaldVarme Aarhus, Bjarne Munk Jensen, i en udtalelse.

Bjarne Munk Jensen nævner i sin udtalelse, at den biomasse, der benyttes på kraftvarmeværket i Lisbjerg består af halm, der både er bæredygtigt og dyrket lokalt. Hensynet til blandt andet forsyningssikkerheden gør, at halmen kan suppleres med flis.

I 2019 udgjorde flis 25 procent af brændslet. Flisen en en kombination af flis fra have- og parkaffald, afleveret på genbrugsstationerne, og certificeret skovflis.

*****
Ingeniøren:
Chef for kraftvarmeværk ryster på hovedet over lukning

Fjernvarme Fyn og Fyns Halm kritiserer forud for et foretræde i Folketinget både regeringens nye plan for fremtidens affaldssektor i Danmark, der betyder nedlukning af affaldsforbrændingsanlæg, og at halm og have-park-affald nu skal brændes af i de mere simple biomasseværker, skriver Ingeniøren.

- Det giver ingen mening at lukke velfungerende værker, når kapaciteten kan bruges til andet end at brænde affald. Vi har erfaring med at afbrænde halm - det kan sagtens lade sig gøre, siger produktionschefen på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi, Morten Brunse.

Men det får Fjernvarme Fyn og landets øvrige selskaber altså ikke lov til. Halmen må fremover ikke anvendes i forbrændingsanlæg. Det giver ikke meget mening, lyder det fra Morten Brunse.

Halmen kan nemlig bruges som overgangsmiddel i løbet af de kommende ti år, mens man arbejder med at nedbringe kapaciteten i de danske forbrændingsanlæg. Til den tid vil øvrige teknologier ligeledes være modne til at aftage halmen til biogas og flybrændstof.

- Der går måske 10 år, inden de nye teknologier er klar, og det passer fint med, at til den tid er kapaciteten i affaldsforbrændingen også faldet og anlæggene slidt. Indtil da bør vi udnytte anlæggene til at brænde mere halm og have-park affald.

Synspunktet møder opbakning fra professor MSO på DTU for Division for Bæredygtighed, Marie Münster.

- Det giver mening at øge anvendelsen af halm til kraftvarme, så længe ressourcen ikke udnyttes i dag. Samtidigt er det en måde at udnytte anlæggene i længere tid, hvor investeringerne alternativt går tabt,

*****

SN.dk:
Stort prishop stopper byggeri af nyt flisvarmeværk

Byggeriet af Haslev Fjernvarmes nye flisværk er sat i stå, fordi bestyrelsen har trukket i nødbremsen. Prisen er gået fra de planlagt 85 millioner kroner til nu i omegnen af 110 millioner, fortæller formanden Brian Hebel Andersen til SN.dk.

I 2020 fik Haslev Fjernvarme en lånegaranti på 85 millioner kroner fra Faxe Kommune, men nu viser det sig, at prisen for det nye flisværk bliver væsentligt højere.

- Det viser sig nu, at prisen vil være 110 millioner kroner, og derfor har vi stoppet det hele indtil videre. Der er nemlig regler for, hvad et varmeværk må koste set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Og for vores vedkommende må prisen ikke overstige 111.750.000 kroner, oplyser Brian Hebel Andersen.

Haslev Fjernvarme arbejder på højtryk på at finde ud af, hvad man skal stille op med det nye flisværk, og hvordan man skal få økonomien til at hænge sammen.

*****

Børsen:
Ørsted advarer mod ny energiø

Den danske havvindsgigant Ørsted advarer nu direkte mod at etablere en kunstig energiø, skriver Børsen.

Energiøen er ellers en af hjørnestenene i regeringens klimahandlingsplan og vil blive historiens dyreste anlægsprojekt på mere end 58 milliarder kroner, når den skal demonstrere, hvordan man indpasser store mængder havvind i energisystemet, hvilket også skal danne rammerne om et nyt dansk eksporteventyr.

Men Ørsted opfordrer nu i stedet til, at man i stedet for en kunstig ø blot opfører stålplatforme, der kan håndtere energien fra de planlagte havvindmølleparker.

- En kunstig ø i denne her sammenhæng er risky business. Vi frygter simpelthen, at det her bliver havvindens IC4-sag. Det ville være worst case, siger Ulrik Stridbæk, chef for energiøkonomi hos Ørsted.

Han henviser bl.a. til, at Power-to-X-teknologien, som vil være et vigtigt element i energiøen, er en teknologi, der stadig er meget usikker. Staten kan derfor ende med at investere i et projekt, der kan vise sig slet ikke at være rentabelt, sig Ulrik Stridbæk.

Advarslen kommer kort før, at politikerne skal drøfte udbuddet for energiøen.

*****

Fyns Amts Avis:
Fjernvarmen bliver billigere i Svendborg

Fra årsskiftet trådte nye tariffer i kraft hos Svendborg Fjernvarme. Det betyder, at den gennemsnitlige forbruger i 2021 kan se frem til en noget billigere varmeregning, og den kan blive endnu billigere de kommende år.

Direktør for Svendborg Fjernvarme Carl Madsen forklarer overfor Fyns Amts Avis, at årsagen til prisreduktionen skal findes i elafgiften.

- Det skyldes primært, at elafgiften er blevet sænket dramatisk, og samtidig skyldes det, at vi har forventninger til det nye varmepumpeanlæg, fortæller Carl Madsen, der tilføjer, at valget om at sænke elafgiften kommer udefra, da det er statsbestemt.

Den gennemsnitlige reduktion bliver på 3.067 kroner, og det er noget mere, end det oprindelig mål med en reduktion på 2.000 kroner.

*****

SN.dk:
Markant fald på prisen på fjernvarme

Antallet af fjernvarmekunder stiger hos Odsherred Forsyning, og det betyder blandt andet, at prisen på fjernvarme falder markant i Vig, Grevinge, Højby og Herrestrup. Det skriver SN.dk.

Ifølge konstitueret direktør hos Odsherred Forsyning, Claus Thorsen, får selskabet 10 nye kunder til fjernvarmenettet per måned, og derfor har Odsherred Forsyning besluttet at sænke prisen på fjernvarme med 25 procent fra den 1.januar.

Det betyder, at kunderne i Vig, Højby, Grevinge og Herrestrup fremover sparer 0,20 kr per kWh.

Ifølge direktøren har forsyningen også nået lavere produktionsomkostninger, blandt andet ved at omlægge fra naturgas til vand-varmepumper på varmeværkerne i Højby og i Vig, hvilket som behagelig sideeffekt har at Forsyningen har reduceret sin co2-udledning med 6.000 tons om året.