11. jan 2021 Presseklip

Nu kan fjernvarmen med støttemillioner sende fossile fyr på pension

LÆS I DAG: Sakskøbing Fjernvarme forlænger aftale med Refa MSK. Kommune er i tænkeboks - overvejer at melde fjernvarmeselskab til politiet. Fjernvarmeudrulning vækker bekymring: Direktør opfordrer til at 'klappe hesten lidt'. Borgmester svarer på fjernvarme-kritik: - Nu er der ingen, der kan tvinge nogen til noget. Tilskudsordning puster nyt liv i fjernvarmeprojekt. Helsingør Kraftvarmeværk skal sikre strømmen i hele Østdanmark: - Det er en vigtig samfundsopgave. 

EnergiWatch:
Nu kan fjernvarmen med støttemillioner sende fossile fyr på pension

Fra i dag bliver det muligt for landets fjernvarmeselskaber at søge om tilskud fra den statslige støttepulje på 145 millioner kroner til nye fjernvarmeprojekter i områder med olie- og naturgasfyr, skriver EnergiWatch.

Pengene er første del af de i alt 405 millioner kroner, som blev afsat til fjernvarmestøtte med klimaaftalen for energi og industri fra i sommer, hvor i alt 2,3 milliarder kroner blev afsat til konverteringer af olie- og gasfyr.

Fjernvarmeselskaberne kan søge støtte på 20.000 kroner per konverteret olie- og gasfyr, oplyser Energistyrelsen. Med den seneste finanslov bliver der desuden tilført yderligere 810 millioner kroner til forskellige puljer til udfasning af olie- og naturgasfyr. Disse midler venter dog stadig på at blive udmøntet.

Ifølge EnergiWatch bliver der rift om puljemidlerne blandt fjernvarmeselskaberne.

Dansk Fjernvarme kunne ved udgangen af 2020 berette om overvældende interesse i at få del i støttemidlerne. Der er mange nye fjernvarmeprojekter i pipelinen hos både små og store selskaber, der barsler med nye projekter i forskellige størrelseskategorier, skriver EnergiWatch. Mediet nævner som eksempler på størrelsesordenerne et nyt projekt fra Hovedgård Fjernvarme på 80 husstande til Middelfart Fjernvarmes udvidelse til strib på 2.000 konverteringer.

*****

Lolland-Falsters Folketidende:
Sakskøbing Fjernvarme forlænger aftale med Refa MSK

Fredag var der møde i skifteretten, hvor der var opbakning fra et flertal af kreditorer til at rekonstruere Refa MSK, skriver Lolland-Falsters Folketidende.

Den lange proces med at rekonstruere selskabet kan derfor nu tage sin begyndelse. Og det får også betydning af levering af varme til flere fjernvarmeselskaber, som tidligere beskrevet.

Refa MSK leverer dog fortsat varme til Sakskøbing Fjernvarme en lille rum tid endnu.

- Sakskøbing Fjernvarme har anmodet om, at vi leverer varme, så det gør vi foreløbig indtil næste fredag. Det er samtidig aftalt, at vi i ugens løb skal forsøge at finde en mere permanent løsning, oplyser Søren Christensen Volder, der er rekonstruktør i Refa MSK.

Til gengæld stoppede Refa MSK ved midnatstid lørdag forsyningen af varme til Maribo Varmeværk.

- Jeg har fået en mail fra vores driftleder klokken 23.59, hvor han fortæller, at Refa MSK begyndte at drosle ned. Så vi kører på vores egne kedler, siger Flemming Møller Jensen, formand for Maribo Varmeværk.

I mødet i skifteretten blev det dog besluttet at udpege en ekstra rekonstruktør, således at fjernvarmeselskabernes interesser i rekonstruktionen bedre sikres i behandlingen. Både Maribo Varmeværk og Sakskøbing Fjernvarme har bestredet Refa MSK’s opsigelse af kontrakter om varmelevering, men det kunne dommeren ved skifteretten ikke tage stilling til fredag.

*****

TV2 ØST:
Kommune er i tænkeboks - overvejer at melde fjernvarmeselskab til politiet

Med den manglende varmeleverance fra Refa MSK er Maribo Varmeværk begyndt at producere sin egen varme som erstatning. Men det får nu Lolland Kommune til at overveje en politianmeldelse, skriver TV2 ØST.

Varmen kommer ikke fra et anlæg, der er godkendt til at være varmekilde i byen.

- Vi skal reagere på, at de bruger anlægget på en måde, som vi ikke har godkendt som varmeplanmyndighed. Men hvad, vi præcist gør, er noget, som vi afgør i næste uge, siger Bjane Hansen, har ansvaret for teknik og miljø i Lolland Kommune, til TV2 ØST.

Anlægget i Maribo er godkendt til at producere ved spidsbelastningssituationer og som reserveanlæg ved driftsforstyrrelser på Refa MSKs kraftvarmeværk. Det er altså overgangen til at producere grundlast, som nu bliver undersøgt af kommunen.

*****

JydskeVestkysten:
Fjernvarmeudrulning vækker bekymring: Direktør opfordrer til at 'klappe hesten lidt'

Middelfart Kommunes store projekt om at udvide med fjernvarme til Strib bliver nu udfordret, skriver JydskeVestkysten.

Lars Kaatman er formand for Strib Lokaludvalg og sidder i en arbejdsgruppe for alternative varmekilder i Strib. Han ser hellere, at boligejerne i Strib får deres varme fra én stor varmepumpe, der ifølge ham vil være den bedste løsning - både økonomisk og for klimaet.

Han er således betænkelig ved, at dele af varmen fa Middelfart Fjernvarme stammer fra biomasse, som han ikke er sikker på, er klimavenlig. Desuden kritiserer han, at med det nye fjernvarmeprojekt bortfalder muligheden for husejerne i Strib at søge tilskud til individuelle varmepumper.

- Hvis man kan købe en varmepumpe, der måske efter tilskuddet koster 50-60.000. Så vil den rimelig hurtigt være tjent hjem med den lave varmepris. Det tror jeg slet ikke, Middelfart Fjernvarme kan matche, siger Lars Kaatmann

I Middelfart Fjernvarme er direktør Jesper Skov dog sikker på, at hans selskab er konkurrencedygtig.

- Hvis man går ind og regner på tingene, og man vel at mærke regner det hele med - ikke kun driften, men også etableringsomkostningerne - er vi konkurrencedygtige, hvis man ser det over 20 år, siger han.

Til kritikken af brugen af biomasse siger Jesper Skov:

- Det, vi fyrer med, er bæredygtige træflis, som hovedsagligt kommer fra restprodukter ude i skoven som trætoppe og andet, der ellers bare ville ligge og rådne op. Hovedparten er importeret flis. Og så er der overskudsvarme fra steder som Shell Raffinaderiet, og hvis vi ikke gjorde brug af den varme, ville det blive lukket ud til gråspurvene, siger fjernvarmedirektøren.

Den 20. januar er der bestyrelsesmøde, og så vil Middelfart Fjernvarme oplyse Strib-borgerne om, hvordan varmeprisen i området vil komme til at se ud. Fjernvarmeprojektet i Strib kræver en tilslutning på 50 procent.

*****

JydskeVestkysten:
Borgmester svarer på fjernvarme-kritik: - Nu er der ingen, der kan tvinge nogen til noget

Der er planer om at rulle fjernvarmen ud fra Middelfart til Strib. Det møder kritik fra nogle borgere i Strib, der mener, at beslutningen allerede er vedtaget i kommunalbestyrelsen – bl.a. fordi borgmester Johannes Lundsfryd har udtalt sig positivt. Det skriver JydskeVestkysten.

Men det bliver afvist af Johannes Lundsfryd, der peger på, at det hverken er ham alene, eller Socialdemokratiet, der taler for at udrulle fjernvarmen. Det er en vej til grøn omstilling, der har opbakning i hele kommunalbestyrelsen.

- Nu er der ingen, der kan tvinge nogen til noget, når det handler om varme. Vi har fået en ansøgning fra Middelfart Fjernvarme om et projektforslag. Det er sendt i høring, og så kan vi træffe en beslutning om projektforslaget. Det vil give mulighed for, at Middelfart Fjernvarme kan gå i dialog med borgerne i Strib om at vælge en fjernvarmeløsning. Vi kan ikke træffe nogen beslutning om, hvad borgerne i Strib skal gøre, understreger borgmesteren.

Middelfart Fjernvarme har tidligere meldt ud, at det kræver en tilslutning på 50 procent, før økonomien balancerer, og de kan stikke spaden i jorden.

- Det, vi kan gøre som byråd, og som jeg har en klar forventning om, er at sige, at de kommunale institutioner vil gå med ind på fjernvarmenettet, som Strib Skole, Kastanjeborgen, Bulderby, Rudbækshøj Plejehjem, som er nogle store aftagere, siger borgmesteren.

Dansk Fjernvarme har tidligere skrevet om konverteringsprojektet i bl.a. Strib – læs mere her.

*****

Fyens Stiftstidende:
Tilskudsordning puster nyt liv i fjernvarmeprojekt

Muligheden for statsligt tilskud på 20.000 kroner per husstand giver troen på, at der kan komme fjernvarme til Ryslinge. Dermed er der igen håb om udbredelse af fjernvarmen hos Midtfyns Energi – det fortæller Fyens Stiftstidende.

- Der er nu en mulighed for et tilskud som fjernvarmeværk til at fortrænge gas og olie. Tilskuddet skal gives til projekter, som ikke ville kunne gennemføres uden tilskud, og vi har forsøgt, og det lykkedes jo ikke rigtig, forklarer direktør i Midtfyns Energi, Karsten Godiksen.

20.000 kroner vil man kunne få i tilskud per husstand. Rabatten vil omfatte alle - både de husstande, der allerede har tilmeldt sig, og nye husstande, fremgår det af avisen, der også kan fortælle, at der indtil videre er 200 husstande i Ryslinge, der har meldt sig.

Karsten Godiksen fortæller, at man som minimum skal have 450 husstande med og helst 600 husstande, så projekt for alvor kan hænge sammen økonomisk.

Dansk Fjernvarme har tidligere skrevet om konverteringsprojektet i Ryslinge – læs mere her.

*****

Helsingør Dagblad:
Helsingør Kraftvarmeværk skal sikre strømmen i hele Østdanmark: - Det er en vigtig samfundsopgave

Hvis strømmen går i sort, er det Helsingør Kraftvarmeværk, der skal stå for den såkaldte dødsstart, som sætter strømmen i gang igen. Det er første gang den opgave går til et decentralt værk, skriver Helsingør Dagblad.

Det statslige Energinet har godkendt Helsingør Kraftvarmeværk til at genstarte elsystemet i Østdanmark, hvis det bryder sammen og går i sort – som tilfældet var sidste gang i 2013.

Værket er udvalgt til den såkaldte dødstart, eller hjertestart om man vil. Det er sket efter en udbudsproces og efter at have bestået en teknisk test. Her beviste værket, at det var muligt at producere og levere den nødvendig effekt til el-nettet.

Det er første gang, at et decentralt kraftvarmeværk bliver valgt til at skulle levere førstehjælp til det store østdanske transmissionsnet.

- Vi er rigtig glade og stolte over, at vores kraftvarmeværk her i Helsingør er udvalgt til at genstarte hele det østdanske elsystem, hvis det går i sort. Det er en vigtig samfundsopgave at sikre den første forsyning af strøm til boliger og erhverv i så stort et geografisk område, siger Hans Peter Balle, energichef i Forsyning Helsingør .

Aftalen med Energinet løber til og med 2024.