20. nov 2020 Presseklip

Hillerød Forsyning fyrer direktør

LÆS I DAG: Verdo nedskriver sin værdi med knap en halv milliard kroner. Vindenergi på havet skal være 25 gange større. Bygninger kan fungere som batterier i en grøn omstilling. Faxe Fjernvarme vil have solvarme. 

EnergiWatch:
Hillerød Forsyning fyrer direktør

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning valgte torsdag at afsætte adm. direktør, Søren Støvring, skriver EnergiWatch, der citerer en pressemeddelelse fra Hillerød Forsyning.

Udskiftningen på direktørposten sker efter et år med en lang stribe af dårlige sager om bl.a. høje lønninger og lukrative leasingaftaler af firmabiler til direktør, som har fået støtten til ledelsen til at vakle.

Sådan skriver bestyrelsen i pressemeddelelsen, efter både Socialdemokratiet og Konservative i kommunen har sået tvivl om deres tillid til ledelsen.

Bestyrelsen vil nu “hurtigst muligt” iværksætte processen med at finde en afløser på posten. Søren Støvring har indvilliget i at hjælpe organisationen gennem overgangsperioden, indtil en afløser er på plads.

- Der er intet i denne beslutning, der ændrer på den strategi eller de mål, som Hillerød Forsyning har på de enkelte forsyningsområder, ligesom alle nuværende planer og projekter fortsætter som hidtil. Derfor vil jeg også gerne sige tak til Søren Støvring for indsatsen, ligesom jeg er glad for, at han vil hjælpe os i denne overgangsperiode, siger Klaus Markussen (V), formand for bestyrelsen i Hillerød Forsyning.

*****

Randers Amtsavis:
Verdo nedskriver sin værdi med knap en halv milliard kroner: Betyder ikke flere penge til forbrugerne

Verdo’s verserende tilsynssag får nu selskabet til at nedskrive værdien af sit kraftvarmeværk og fjernvarmenet med samlet 464 millioner kroner, skriver Randers Amtsavis.

Baggrunden for nedskrivningen er, at værdien af varmeværket og ledningsnettet blev sat alt for højt, da selskaberne Verdo Varme A/S og Verdo Produktion A/S blev stiftet i 2000 og blev overdraget fra det daværende kommunale selskab.

- Mens vi har fået undersøgt sagen, er vi blevet vidende om, at de oplyste anlægsværdier ved Verdos stiftelse var for høje. Nedskrivningen er besluttet, så vi får bragt orden i dette forhold, siger adm. direktør i Verdo, Jakob Flyvbjerg Christensen.

Nedskrivningen betyder nu, at egenkapitalen i Verdo er på ca. 397 millioner kroner. Til sammenligning af den 1,12 milliarder kroner i 2018.

Jakob Flyvbjerg Christensen understreger, at der ikke er grund til at frygte for selskabets fremtid.

- Nej, Verdo er ikke truet på livet. Verdos økonomiske råderum begrænses, men vi har stadig gode muligheder for at optage lån. Der bliver jo hele tiden ved med at komme penge ind. Og vores likviditetsprognose viser, at vi har rammen til at komme igennem de her sager, siger han.

Nedskrivningen vil blive meldt til Forsyningstilsynet, der skal afgøre om de 464 millioner kroner er det rette beløb. Der vil med forventning komme en afgørelse i løbet af et par måneder.

Imidlertid skal varmeforbrugerne ikke regne med at få penge tilbage, nedskrivningen til trods.

*****

EnergiWatch:
Udspil fra EU: Vindenergi på havet skal være 25 gange større

EU-Kommissionen præsenterede i går, torsdag, sin nye havvindsstrategi for EU. Kapacitet skal være 25 gange større end i dag – 300 GW i 2050, skriver EnergiWatch.

- Strategien vil være en win-win for miljøet og økonomien. Vi gør vores energiforsyning grøn, og vi støtter europæiske virksomheder. Vi skaber job, beskytter biodiversitet og reducerer forurening, lyder det fra EU-Kommissionens ledende næstformand, Frans Timmermans, der også har ansvaret for klima.

Planen har en værdi af svimlende 6000 milliarder danske kroner.

- Jeg er helt blæst bagover. Det her er det mest ambitiøse udspil om vedvarende energi, jeg nogensinde har set fra EU, lyder det i en kommentar fra Dansk Energis viceadministrerende direktør, Anders Stouge.

Det er nu op til medlemslandenes regeringer og Europa-Parlamentet at forhandle planen på plads.

*****

Pressemeddelelse:
Bygninger kan fungere som batterier i en grøn omstilling

Tre ph.d.-projekter fra Aarhus Universitet har kigget på, hvordan man kan bruge bygninger som varmelager. Det kan spille en stor rolle i regeringens klimaplan. Og det er især fjernvarmeforsyningen, der har en central rolle i udfasningen af fossile brændstoffer.

- Ligesom man bruger batterier til at lagre overskudsenergi i elnettet, vil vi bruge den termiske masse i bygninger som et varmelager, der kan reguleres ved hjælp af et intelligent varmestyringssystem, siger ph.d.-studerende Louise Christensen i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet.

Hun arbejder med brugeradfærd og -tilpasning i forhold til det nye system. Og ligesom ligesom sine to ph.d.-kolleger, Thea Broholt og Virginia Amato, der begge forsker i udvikling af et styringssystem til at opnå varmefleksible boliger, er hun uddannet bygningsingeniør inden for energi og indeklima.

Fordi varme kan lagres i bygningers konstruktioner, er målet med projektet at lagre grøn energi til tidspunkter, hvor energiforbruget er højt, så man i spidslastperioder kan undgå at fyre op for typisk fossile energikilder. Det skal gøres ved at varme bygninger en smule ekstra op inden spidslastperioderne, så man kan slukke for rumopvarmningen.

Målet med projektet er at gøre fjernvarmenettets varmestyringssystem både intelligent, fleksibelt, miljøvenlig og prisdygtigt.

*****

Dagbladet Ringsted:
Faxe Fjernvarme vil have solvarme

Fjernvarmeselskabet i Faxe ønsker sig et 15.000 kvadratmeter stort solvarmeanlæg med tilhørende akkumuleringstank. Det skriver Dagbladet Ringsted.

Faxe Fjernvarme har et ønske om at kunne levere bæredygtig, miljørigtig og stabil fjernvarme til alle sine forbrugere og at kunne bidrage til den grønne omstilling på både nationalt og lokalt niveau.

Selskabet forventer, at det kommende nye anlæg kan levere 23 procent af den samlede varmeproduktion.

Solvarmeanlægget bliver etableret med plane stationære solfangere.