18. nov 2020 Presseklip

Fjernvarmen ser frem til gas-overblik

LÆS I DAG: Klimaaftalen risikerer at aflive vigtige hjælpere for elsystemet. Stort flertal vil have CO2-afgifter på 1000-1500 kroner per ton. SF presser på: Regeringen skal afsætte flere millioner til grønt nationalregnskab. Føns Nærvarme tager nye skridt mod endnu grønnere energi. Fjernvarme Fyn investerer i vild have. Lars er fjernvarmens nye driftschef. Fjernvarmen bliver billigere i Kerteminde. 

EnergiWatch:
Fjernvarmen ser frem til gas-overblik

Dansk Fjernvarme ser frem til konklusionerne i en ny analyse fra Evida og Energistyrelsens, hvor de indhenter svar på konverteringsviljen hos den kvarte million gaskunder, som de vil indhente svar fra nu. Brancheorganisationen håber, at resultaterne vil give fjernvarmen en større rolle fremadrettet, når danskerne dropper gasfyret, skriver EnergiWatch.

- Det er et rigtig godt initiativ som Evida og Energistyrelsens har taget med at igangsætte en undersøgelse af, hvad der skal til for at vi kan komme et godt skridt videre med den grønne omstilling i boligopvarmningen, siger Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen.

Dansk Fjernvarme har af flere gange luftet frygten for, at enkelte individuelle varmepumper i visse områder kan ødelægge rentabiliteten for udrulning af fjernvarmenettet i nye områder. Den udvikling kan fjernvarmen nu komme på forkant med gennem Evidas konklusioner, mener han.

Samtidig håber Dansk Fjernvarme, at resultaterne fra analysen vil få myndighederne til at genbesøge konklusionerne fra en analyse udfærdiget i sommer af Cowi. Her blev det konkluderet, at der var bedre bruger- og selskabsøkonomi i at konvertere op til 200.000 af den knap halve mio. husstande med olie- og gasfyr til fjernvarme.

En konklusion som Dansk Fjernvarme ingenlunde afspejlede sig i udmøntningen af varmepuljen, hvor fjernvarmen fik tildelt 405 mio. ud af de 2,3 mia. til ny udrulning af fjernvarme.

*****

GridTECH:
Klimaaftalen risikerer at aflive vigtige hjælpere for elsystemet

Alle landets 270 gasmotoranlæg vil formentlig skulle brækkes ned som følge af afgiftsændringer vedtaget i klimaaftalen fra juni. Nu påpeger Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme, at det vil føre til øget import af sortere el fra udlandet og efterlade elsystemet uden en vigtig kilde til regulerkraft. Det skriver GridTECH.

De nye afgifter gør det nemlig for dyrt at holde gasmotorerne i drift. Foreningen har beregnet, hvad afgiftsændringerne betyder for gasmotoranlæggenes såkaldte ‘kippris’, som er den elspotpris, der gør det rentabelt at starte motoren og producere el til nettet.

- Afgiftsændringerne ændrer vores kippris for gasmotorer ret markant, fra lige omkring 300 kroner pr. megawatttime til op imod 600 kroner afhængigt af gaspriserne. Det betyder jo, at ingen gasmotoranlæg i Danmark kan producere el, før prisen rammer det meget høje niveau, hvilket kun sker få timer om året, siger Erik Nørregaard Hansen, der er formand for Brancheforeningen for Decentrale Kraftvarmeværker.

Konkret har foreningen henvendt sig til Skatteudvalget, og det haster. Netop nu er afgiftsændringerne under lovbehandling i Folketinget og skal efter planen træde i kraft 1. januar.

Kim Behnke, der er udviklingschef i Dansk Fjernvarme og medafsender på henvendelsen til Skatteudvalget, oplyser, at gasmotoranlæggene i Danmark over de sidste ti år har reduceret sine årlige driftstimer fra omkring 5.000 til cirka 500 i dag. 

- Så de kører allerede færre og færre timer, og det er sådan set godt nok, for så bruger de mindre gas. Men hvis du kun kan køre i de timer, hvor elprisen er over 600 kroner pr. megawatttime, så får du ikke længere 500 driftstimer om året, men måske snarere 50 timer om året, siger han og fortsætter:

- Det betyder jo, at de her anlæg får så få driftstimer om året, at man ikke længere kan få dækket de faste omkostninger. Så bliver der slukket for dem, og så bliver de brækket ned,« siger Kim Behnke.

Både Erik Nørregaard Hansen og Kim Behnke har nu fået foretræde for Skatteudvalget den 26. november, hvor de vil fremlægge deres løsningsforslag for politikerne.

*****

Klimamonitor:
Stort flertal vil have CO2-afgifter på 1000-1500 kroner per ton

Det kan godt være, den røde bøf bliver dyrere, men et stort flertal i Klimaborgertinget vil alligevel have svesken på disken: de så omtalte CO2-afgifter. Det fremgår ifølge Klimamonitor af et notat tilsendt Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget og præsenteret torsdag.

Borgertinget består af 99 repræsentativt udvalgte danskere og har til formål at give indblik i almindelige borgeres syn på emner som grønne omstilling, reduktioner i landbruget og bæredygtig livsstil. Det skal hjælpe politikerne med at prioritere i omstillingen.

I notatet fremgår det, at notatet ikke rummer de endelige resultater – de kommer først i 2021. Ikke desto mindre har der været afstemning om visse emner. Disse afstemninger skal ses som »signaler på dette tidlige punkt i processen«, fremgår det af notatet.

To tredjedele bakker op om en klimaafgift på 1000-1500 kroner per ton CO2. Resten havde skepsis i forhold til, om afgiften er acceptabel, effektiv eller rammer ensartet.

De tre mest populære elementer i grøn skattereform er klimaafgift, afgift på produkter med højt energiforbrug og så et emne, som politikere har talt om i mange år, men aldrig indført: road-pricing.

*****

Altinget:
SF presser på: Regeringen skal afsætte flere millioner til grønt nationalregnskab

SF lægger nu pres på regeringen for at afsætte flere midler til et grønt nationalbudget, skriver Altinget.

Et grønt nationalbudget indgår som en del af regeringens finanslovsudspil, hvor der er afast 3,5 millioner kroner. Det er dog ikke nok for støttepartiet SF, der gerne ser, at der samlet bruges 8,8 millioner kroner.

Det grønne nationalbudget skal være et samlet regnskab for sammenhængen mellem klima, miljø og økonomi, og punktet indgår også i forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne SF, Enhedslisten og Radikale.

Budgettet kunne eksempelvis belyse følgevirkningerne ved at bore efter mere olie i Nordsøen ved også at indregne miljø- og klimapåvirkninger i prisen for projektet.

- Vi kan se fra de andre lande, vi normalt sammenligner os med, at den fulde model og det arbejde, der skal til for på sigt at få et reelt grønt nationalregnskab, kræver flere penge, end regeringen lægger op til, siger SF’s finansordfører, Lisbeth Bech-Nielsen, forud for finanslovsforhandlingerne.

*****

Fredericia Dagblad:
Føns Nærvarme tager nye skridt mod endnu grønnere energi

Føns Nærvarme og dets 49 forbrugere kan se frem til at blive endnu grønnere. Det lille værk er kommet med i et EU-projekt, der yder støtte til grøn omstilling. Det fortæller Fredericia Dagblad.

Projektet "Empower" har givet Føns Nærvarme 900.000 kroner til at etablere varmepumper, der skal gøre det muligt i fremtiden at få forventet 60 procent af energien fra jordvarme.

Jordvarme er en vedvarende energikilde, der fungerer ved, at man lægger nogle rør i en meters dybde, der udnytter varmen i jorden. Det jordvarmede vand sendes derefter videre ind i en varmepumpe, der kan opvarme vandet til den ønskede temperatur, og sendes ud til forbrugerne.

Projektet er budgetteret til 1,4 millioner kroner, og udover EU-støtten finansierer Føns Nærvarme projektet gennem et kommunegaranteret lån. Værket forventer at kunne køre kun med jordvarme i sommerhalvåret mens fliskedlerne må spæde til resten af året.

Formand for Føns Nærvarme Ole Back håber at grønnere og i fremtiden også billigere fjernvarmen kan gøre det mere attraktivt for nye forbrugere at komme med på forsyningsnettet.

Syddansk Universitet vil monitorere energinetværket i Føns og analysere på data fra temperaturmålinger fra sensorer, der sættes op i forbrugernes hjem. Forskerne skal undersøge effekterne af, at lave varme fra to forskellige energikilder, som det er planen i Føns. Varmepumperne skal nemlig gøre det muligt at skifte frem og tilbage mellem henholdsvis afbrænding af flis og varmepumperne, så man varmer med flis, når strømmen er dyr, og med varmepumper, når strømmen er billig.

*****

Fyens.dk:
Fjernvarme Fyn investerer i vild have

En vild have til 150.000 kroner i Nr. Broby skal gavne biodiversiteten og brande fjernvarmen overfor potentielle kunder. Haven skal ligge på en 1600 kvadratmeter stor grund ved Fjernvarme Fyns varmecentral i Nr. Broby.

- Overordnet er vi hos Fjernvarme Fyn i gang med en grøn omstilling, hvor vi vil udfase fossile brændstoffer – i første omgang kul. Men vi har også et samfundsansvar i forhold til en grønnere og bæredygtig udvikling, forklarer Jan Strømvig, direktør hos Fjernvarme Fyn til Fyens.dk.

Direktøren forklarer, at den både skal virke som inspiration og brande fjernvarmen i forhold til at tiltrække nye potentielle kunder i området, hvor der både er nye udstykninger og mulige konverteringer fra gas- og oliefyr.

Selvom prisen for haven er høj, kommer det hurtigt igen i form af besparelser fra vedligehold, da græsset ikke skal klippes.

*****

Ugeavisen Bramming:
Lars er Brammings nye driftschef

Bramming Fjernvarme har fået ny driftschef i form af Lars Kristiansen, der oprindeligt kommer fra Bredebro. Han er uddannet maskinmester og flyttede til Bramming i 1995, og han har siden arbejdet som rejsemontør og 16 år som værkstedschef hos Arriva i Varde, inden han for to år siden søgte et ledigt job som driftsleder på Bramming Fjernvarme.

-Jeg elsker det her. Der er en masse teknik og en masse ude i byen med rørledninger, som er nyt for mig, fortæller Lars Kristiansen til Ugeavisen Bramming.

Han fortæller til avisen, at han glæder sig til arbejdet med udbrede fjernvarmen til endnu flere forbruger og taler om, at man allerede har formået at reducere CO2-forbruget ganske betragteligt.

- Fordelen er, at vi kan bruge strøm, når den er billig, og gemme energien som varmt vand, indtil den skal bruges. Dermed har vi nedbragt vores forbrug af fossile brændstoffer - altså naturgas – betragteligt, fortæller han til avisen.

*****
Fyens Stiftstidende:
Fjernvarmen bliver billigere i Kerteminde

Forbrugerne hos Kerteminde Forsyning kan se frem til en lavere varmeregning i 2021. Prisen vil blive sat ned, så en gennemsnitsfamilie med et hus på 130 kvadratmeter skal betale 600 kroner mindre om året, skriver Fyens Stiftstidende.

Prisfaldet sker, fordi der har været et overskud på fjernvarmen, der hænger sammen med, at forsyningen har nedbragt varmetabet, men også ved at produktionen er sket ved hjælp af færre kul og mere affald.

- Når der er overskud, kommer det altid kunderne til gode, og det er glædeligt, at Kerteminde Forsyning er så effektiv, at vi kan sænke prisen på en af de helt store poster på husholdningsbudgettet, siger Hans Luunbjerg, Bestyrelsesformand i Kerteminde Forsyning.