18. nov 2020 Presseklip

Ny rapport om biomasse viser CO2 besparelser

LÆS I DAG: Støttemilliard punkterede markedet for varmepumper i efteråret. Alle venter på regeringens grønne skattereform. Mogens Lykketoft: Prisen på fossile brændsler står i vejen for udbredelse af PTX. Digitale tvillinger skal forbedre driften af varmepumper.

EnergiWatch:
Ny rapport om biomasse viser CO2 besparelser

En ny rapport fra Københavns Universitet konkluderer, at biomassen har været det rette alternativ til kul og har nedbragt CO2-udledningerne. Det siger Dansk Fjernvarmes konsulent Maria Dahl Hedegaard i et interview med EnergiWatch.

Over en 30-årig periode udleder biomasse således 15-71 procent mindre CO2, lyder konklusionen i rapporten.

- Vores medlemmer har foretaget massive investeringer på baggrund af en politisk beslutning tilbage i 2012, som de har fået meget kritik for. Det har været svært at navigere i. Forhåbentlig vil der med rapporten falde mere ro på, så vores medlemmer føler sig mindre skyldige, siger Maria Dahl Hedegaard.

At biomassen så også “kun” udleder 15 procent mindre CO2 end kul, understreger vigtigheden i de brancheaftalen og den nye lov om træbaseret biomasse er.

- Spændet illustrerer den store forskel i effektiviteten for gamle og nye værker, brændværdien og materialet. Rapporten viser tydeligt, at den største gevinst sker, når man benytter lokale restprodukter som biomasse, hvilket den nye lov også dikterer, at vi skal gøre fremadrettet," siger Maria Dahl Hedegaard.

*****

EnergiWatch:
Støttemilliard punkterede markedet for varmepumper i efteråret

2020 tegnede til at blive endnu et rekordår for varmepumper, indtil regeringens løfte om støtte til varmepumper lagde markedet dødt i hele efteråret. Markedet er udfordret og visse steder er kassen ved at være tom, siger montører og brancheforeningen ifølge EnergiWatch.

Energistyrelsen åbnede for ansøgning til bygningspuljen den 15. oktober og modtog 14.500 ansøgninger, før puljen løb tør for penge allerede godt en uge senere. Ifølge Energistyrelsen håber man på, at de sidste ansøgere kan modtage svar inden årets udgang.

Som udviklingen har været indtil nu er direktør for Enova A+, Martin Falch Rasmussen, ikke sikker på, at der kommer nær det skub i markedet, som ellers har været hensigten med tilskuddene.

- Vi har hjulpet vores kunder, som sad klar kl. 10.00 den 15. oktober, da puljen åbnede. Men allerede første dag blev der modtaget 2.000 ansøgninger, og tallet steg nærmest ekspontionelt de efterfølgende dage. Det er simpelthen et lotteri, om man får det, siger direktør for Enova A+, Martin Falch Rasmussen.

Energistyrelsen meddelte torsdag, at man nåede at modtage 18.000 ansøgninger, før puljen lukkede, og at man er "overvældet" over interessen. Samtidig understreger man, at det er en stor udfordring på kort tid at opbygge en administration, ansætte de nødvendige sagsbehandlere og opbygge et it-system.

Ifølge installatørernes brancheorganisation, Tekniq Arbejdsgiverne, er hele branchen ramt af, at puljen nu er lukket.

- Vi har talt med medlemmer, som på hyrede massivt ind i den travlhed, som alle har forventet oven på klimaaftalen. Nu taler de om at fyre i stedet, siger Troels Hartung, chefkonsulent for Tekniq Arbejdsgiverne.

*****

EnergiWatch:
Dan Jørgensen ærgrer sig over opbremset marked for varmepumper

Klimaminister Dan Jørgensen siger til EnergiWatch, at han har en forventning om, at der snart kommer skub i markedet for installation af individuelle varmepumper. Han ser den nuværende situation som en kedelig bieffekt af klimaaftalen om udbredelse af grøn varme, men også at der er tale et midlertidig dødvande.

- Omvendt betyder klimaaftalen alt andet lige, at markedet for varmepumper får et stort skub, og at der bliver givet tilskud tidligere end oprindeligt planlagt. Puljerne åbnede mindre end fire måneder efter, den oprindelige aftale blev indgået, og Energistyrelsen er begyndt at give tilsagn til de mange ansøgerne," skriver Dan Jørgensen i et svar til EnergiWatch.

Første evaluering sker allerede i februar 2021 efter ansøgningsrunden for 2021, hvorfor der kan foretages ændringer, hvis montørernes frygt viser sig at være begrundet, skriver ministeren.

*****

Information:
Alle venter på regeringens grønne skattereform. Spørgsmålet er, hvor ambitiøs den bliver

Den grønne skattereform var en af de helt store nyheder, da regeringen og Folketinget forhandlede en klimaaftale for energi og industri på plads før sommerferien. Men tvivlen om, hvad regeringen egentlig vil med reformen, vokser. Det skriver Information.

Der findes i dag meget bred opbakning fra organisationer, eksperter og NGO’er til en reform med en CO2-afgift, som det centrale redskab til at nedbringe udledningerne af drivhusgasser.

Når regeringen inden for få dage forventes at præsentere sit udspil, kan mange dog ende med at blive skuffede, skriver avisen.

Meget tyder nemlig på, at regeringen vil lægge op til en meget begrænset reform, og vil måske endda helt udskyde forslaget om en stigende CO2-afgift, som eksempelvis regeringens rådgivende organ Klimarådet anbefaler som et yderst vigtigt værktøj – ikke bare i en grøn reform, men for at nå selve klimamålsætningen i 2030.

Regeringen har inviteret de politiske partiers ordførere til et orienteringsmøde fredag om skattereformen. Dagsordenen bliver dog ikke en præsentation af regeringens udspil, men derimod et oplæg fra Skatteministeriet om udfordringerne ved en grøn reform. Og det tyder altså ikke umiddelbart på et ambitiøst udspil, skriver Information.

De politiske partiers ordførere er på fredag af regeringen inviteret til et orienteringsmøde om skattereformen med også ekstern ekspertdeltagelse, men på dagsordenen står ikke en præsentation af regeringens udspil, derimod et skatteministerielt oplæg om udfordringerne ved en grøn reform.

*****

EnergiWatch:
Mogens Lykketoft: Prisen på fossile brændsler står i vejen for udbredelse af PTX

Energinet er klar til at påtage sig en nøglerolle for at udfolde det danske potentiale for Power-to-X (PTX). Det siger Mogens Lykketoft, der siden 1. september har været bestyrelsesformand for ejeren af Danmarks elinfrastruktur.

I følge EnergiWatch gjorde han det forleden klart – under et oplæg - at forudsætningerne for Power-to-X er til stede. Men at det kommer til at kræve højere priser på fossile brændsler.

- Vi kan sagtens – og vil også komme til – at gøre vores VE-ressourcer billigere og give dem større volumen. Men det er ikke sikkert, at det er nok til at drive det hele frem. Vi skal være klar til at sætte prisen på fossile brændsler i vejret, sagde Mogens Lykketoft.

En anden hurdle for PTX-satsningen er, at elektrolyse i stor skala skaber behov for langt mere el, end der genereres i dag. Her gælder det om at sikre attraktive afregningspriser på strømmen, så den nødvendige udbygning af elnettet finder sted.

*****

Alt om Teknik:
Digitale tvillinger skal forbedre driften af varmepumper

Avancerede digitale modeller skal optimere driften af varmepumper i fjernvarmesystemet. Det skal ske med en ’selvlærende’ digital tvilling, der kan få stor betydning for den grønne omstilling i sektoren. Det skriver Alt Om Teknik.

Store industrielle varmepumper vinder i stigende omfang indpas på danske fjernvarmeværker. Det har øget interessen for at udvikle digitale tvillinger, der er en digital kopi af varmepumperne.

En digital tvilling kan som udgangspunkt bruges til flere forskellige formål. For det første kan den overvåge driften af varmepumpen og tjekke, at alting virker, som det skal. Den digitale tvilling kan også anvendes til at lokalisere fejl i varmepumpen og forudsige, hvornår enkelte komponenter trænger til at blive udskiftet eller renset.

Digitale modeller af varmepumper findes allerede, men det er meget ressourcekrævende at udvikle og tilpasse dem til hver enkelt varmepumpe. Et nyt projekt, ledet af Teknologisk Institut, vil derfor gå skridtet videre og udvikle en mere universel digital tvilling. Den skal opbygges ved hjælp af moduler, så den forholdsvis nemt kan tilpasses en ny varmepumpe, uden at arbejdet skal starte forfra hver gang.

- Vi håber ved hjælp af data-dreven modellering, statistiske metoder og deterministiske modeller at gøre den digitale tvilling så automatisk som mulig. Hvis vi kan gøre den ’selvlærende’ eller i stand til selv at tilpasse sig, vil den i vid udstrækning kunne etablere sig selv på en ny varmepumpe og derefter tilbyde servicen med både at monitorere driften og forudse vedligeholdelsesopgaver, siger Wiebke Meesenburg, DTU Mekanik.