17. nov 2020 Presseklip

Klimagevinsten ved biomasse har store udsving

LÆS I DAG: Kobles af Nordjyllandsværket: Tankanlæg bliver buffer for fjernvarmen. Regeringen venter at tjene milliarder på salg af CO2-kvoter. Gode nyheder: Derfor stiger varmeprisen ikke i Hornbæk. Nybyggeri: Ovnen vejer 15 tons. 

Politiken:
Klimagevinsten ved træbiomasse har store udsving

Omstilling til træ frem for kul og naturgas reducerer CO2-udledning, men med store variationer, viser ny rapport fra Københavns Universitet. Ifølge Politiken har forskere undersøgt 10 varmeværkers udledning af CO2.

Værkerne har alle omstillet deres brændsel fra kul eller naturgas til biomasse i form af træflis eller træpiller. Og i forhold til udledning af CO2 ser det positivt ud.

- Vi kan se, at det inden for en relativ kort årrække har vist sig at være et klimamæssigt fornuftigt valg, siger Niclas Scott Bentsen, der er lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og er en af forskerne bag rapporten.

Til gengæld er der store udsving i tallene, når man gør op, hvor meget omstilling til træbiomasse faktisk reducerer CO2-udledningen ifølge rapporten. Set over 30 år vil omstillingen fra kul til træbiomasse reducere CO2-udledningen med mellem 15 og 71 procent.

Ved omstilling til træbiomasse fra naturgas bliver udledningen reduceret med op til 19 procent. Men i visse tilfælde kan det faktisk føre til en CO2-stigning at gå fra naturgas til biomasse, fremgår det.

De store udsving skyldes ifølge rapporten, at klimagevinsten afhænger af, hvilken slags træbiomasse der benyttes, hvor biomassen kommer fra, og hvad træet ellers kunne have været brugt til.

- For det typiske værk, der før brugte kul, men nu henter alt sit træ i Danmark og alene bruger resttræ, var tilbagebetalingstiden omkring ét år. Den 30-årige besparelse var helt op til 60 procent, siger Niclas Scott Bentsen.

*****

Energy Supply:
Kobles af Nordjyllandsværket: Tankanlæg bliver buffer for fjernvarmen

Port of Aalborg, der driver og ejer den store kul- og olieterminal ved Nordjyllandsværket, ombygger nu varmetilførslen til terminalens fire 55.000 kubikmeter store tanke. De skal nu overgå fra at blive opvarmet ved hjælp af damp fra Nordjyllandsværkets blok 3 til at blive tilsluttet Aalborgs fjernvarmenet.

Det skriver Energy Supply.

- Med konverteringen af varmeforsyningen går vi fra at opvarme tankene med damp fra kul til at opvarme med fjernvarme fra Aalborg Forsynings fjernvarmenet. Det er endnu et vigtig skridt i fremtidssikringen af terminalen ved Nordjyllandsværket og medfører samtidig en markant reduktion af tankenes CO2-belastning på mellem 80 og 90 procent, fortæller adm. direktør i Port of Aalborg, Claus Holstein

Der vil blive etableret en relativt avanceret styring af varmesystemet, hvor energiforbruget vil blive tilrettelagt efter varmeforsyningens driftssituation. Med de velisolerede tankanlæg behøves der ikke en konstant tilførsel af varme, som derfor kan slækkes i de perioder, hvor der er underskud i fjernvarmenettet, og omvendt tage varme ind når der er overskud. På den måde kan terminalen fungere som en buffer for fjernvarmen.

- Hos Aalborg Forsyning har vi en ambition om at konvertere alt, der er opvarmet med kul, olie og gas til fjernvarme. Med denne konvertering ser vi et eksempel på et synligt og konkret storskala-projekt, hvor industrien tager initiativet. Det er et samarbejde, vi kun kan være meget glade for, lyder det fra Aalborg Forsynings vicedirektør og direktør i Nordjyllandsværket A/S, Jesper Høstgaard-Jensen.

*****

Finans:
Regeringen venter at tjene milliarder på salg af CO2-kvoter

Regeringen er klar til at sælge millioner af de CO2-kvoter, som Danmark er blevet tildelt af EU. Det skriver Finans.

En CO2-kvote giver retten til at udlede et ton CO2. I 2021 forventer regeringen at tjene omkring 1,2 milliarder kroner på at sælge kvoter, fremgår det af regeringens finanslovsforslag. Det svarer til en udledning på hele 6,6 millioner ton CO2.

Ifølge finanslovsudspillet vil Danmark sælge 27,7 millioner CO2-kvoter i perioden 2021-2024. Med udgangspunkt i en fremskrivning af kvoteprisen forventer Finansministeriet at tjene i alt 5,2 milliarder kroner i perioden.

Skiftende regeringer over årene har dog ligeledes solgt millioner af danske CO2-kvoter til både industri og luftfarten. Andre lande benytter sig dog også af muligheden af at helt at skrotte kvoter, så CO2-udledninger kan udtages fra det internationale regnskab og dermed nedbringes. Et eksempel herpå er Sverige, der vil annullere kvoter for 300 millioner svenske kroner årligt i perioden 2018-2040.

*****

SN.dk
Gode nyheder: Derfor stiger varmeprisen ikke i Hornbæk

Forbrugerne af fjernvarme i Hornbæk skal ikke frygte højere udgifter til fjernvarme i 2021, selv om de milde vintre de senere år har fået varmeomkostningerne til at falde og enhedsomkostningerne til at stige. Det fremgår ifølge SN.dk af Hornbæk Fjernvarmes hjemmeside.

Det skyldes, at værket har formået at gennemføre besparelser på en række områder.

Af hjemmesiden fremgår også, at fjernvarmen for sidste gang i år er nødt til at genere trafikken i Hornbæk. Man har kunnet igangsætte det længe planlagte ledningsarbejde på Ndr. Strandvej over for og ved Shell-tanken. For at forebygge ledningsbrud skal nogle gamle stikledninger udskiftes med moderne højisolerede rør. Samtidig opnås en reduktion af ledningstabet. Arbejdet på Ndr. Strandvej forventes afsluttet midt i december.

*****
SN.dk:
Nybyggeri: Ovnen vejer 15 tons

Byggeriet af Sorø Kommunes nye fjernvarmeværk, Sorø Bioenergi, er i fuld gang. Og ifølge SN.dk sker noget af byggeriet i en rækkefølge, der for andre byggerier nok vil synes lidt omvendt. Således var håndværkerne nødt til at få noget af værkets indre på plads, inden bygningen kan lukkes med mure og tag.

Det gælder for eksempel for noget af »inventaret« , der da også ligger i en vægtklasse for sig. Den store ovn, hvor biomassen i form af fortrinsvis haveaffald fra AffaldPlus' genbrugspladser skal brændes af, vejer alene 15 tons.

Derfor skulle der godt med plads til at løfte den ind. Samtidig blev også en stor indskubber - der skal trykke brændslet ind i ovnen - oliekedler samt en såkaldt quench, der afkøler røggassen, sat på plads.

Først derefter kunne bygningsarbejderne begynde at opføre stålskelet til bygningen.

Covid-19 har også givet lidt udfordringer med tidsplanen. En stor glasfibertank skal således køres med specialtransport fra Sverige til Danmark. Det kræver særlig tilladelse fra myndighederne, og sagsbehandlingstiden har været længere end normalt på grund af pandemien. Men glasfibertanken skulle kunne rulle afsted en gang i næste uge.

Det nye varmeværk er budgetteret til at koste 237 mio. kr. Ejeren af værket er aktieselskabet Sorø Fjernvarme, der er et datterselskab af det fælleskommunale selskab AffaldPlus. Sorø Kommune står dog alene med lånegarantien for projektet.

*****