16. nov 2020 Presseklip

Venstre vil give milliarder til grøn omstilling

LÆS I DAG: ARC misser CO2-gevinst på grund af biomassebrand i Roskilde. Rådgivning har kostet mindst 6,4 millioner. Fjernvarme Fyn-ansatte bad om at blive taget af opgaven med afbrændinger af mink.

Altinget:
Venstre vil give milliarder til grøn omstilling

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen ønsker at sætte yderligere milliarder af til den grønne omstilling, skriver Altinget.

Sådan sagde formanden i sin tale til Venstres landsmøde, der på grund af corona blev afholdt for en lille kreds og ellers virtuelt.

Jakob Ellemann-Jensen står fast på ønsket om både at indføre en CO2-afgift og også på klimamålene om CO2-neutralitet i 2050 og 70 procent CO2-reduktion i 2030.

Til det vil Venstre bruge to tredjedele af alle nye offentlige forskningsmidler på det grønne område, svarende til næsten 2,1 milliarder kroner ekstra i 2030. Desuden vil formanden også bruge fem milliarder kroner på at udtage klimabelastende landbrugsjord.

- Den grønne omstilling kommer altså ikke af sig selv, sådan som regeringen håber på. Den kommer kun, hvis vi skubber på udviklingen og fremmer markedet og teknologien, lød det i talen fra Jakob Ellemann-Jensen.

*****
Klimamonitor:
ARC misser CO2-gevinst på grund af biomassebrand i Roskilde

Amager Ressource Center har på grund af brand i Roskilde mistet massive mængder brændsel til el og fjernvame, men forsyningsvirksomheden har garderet sig mod leverancesvigt. Det skriver Klimamonitor.

- Med brændsel sikrer vi os ved indkøbet altid mod udsving i markedet, leverancesvigt eller force majeure. Dermed kan vi altid håndtere, at en eller flere leverandører ikke er i stand til at levere, uden at det har påvirkning på vores drift, siger Rune Mønnike, strategisk brændselsindkøber og civilingeniør hos ARC.

Under 1.000 kubikmeter resterer af biomassen, og onsdag valgte brandvæsenet at skifte strategi fra inddæmning og begrænsning af branden til aktiv slukning med vand.

Oprindeligt var biomassen cirka 55.000 kubikmeter stor og omkring 30.000 tons tung. At den oplagrede mængde biobrændsel var så omfattende skyldtes, at der i år er blevet indleveret 50 procent større mængder have- og parkaffald til de sjællandske kommuners genbrugsstationer.

Solum og Roskilde Brandvæsen antager, at branden skyldes selvantændelse.

*****
Fyns Amts Avis:
Rådgivning har kostet mindst 6,4 millioner: Tvivlsomt om penge kommer retur efter aflyst fjernvarmesalg

Odense Kommune har spenderet 6,4 millioner kroner på ekstern rådgivning i det nu aflyste salg af Fjernvarme Fyn, og det er meget tvivlsomt, om kommunen kan få nogle af de penge at se igen, skriver Fyns Amts Avis.

1,8 millioner er gået til den juridiske rådgivning i Horten Advokatpartnerskab. Her har man bl.a. skulle undersøge juraen og tage stilling til, om paragrafferne i loven ville blive overholdt ved et salg.

Det ville de, lød det fra advokatfirmaet. Det er dog ikke sikkert, lød det fra Energistyrelsen, og så kollapsede det politiske flertal bag salget altså. Om det kan lade sig gøre for kommunen at få pengene igen, er der dog ingen store forhåbninger til.

- Det er Odense Kommunes umiddelbare opfattelse, at der ikke er juridisk grundlag for at kræve pengene tilbage fra Horten, siger Odense Kommunes stadsdirektør, Stefan Birkebjerg Andersen.

Hortens egen juridiske vurdering af salget byggede på tidligere vurderinger fra netop Energistyrelsen i en lignende sag fra 2003 om paragraf 23f i varmeforsyningsloven. Dengang vurderede Energistyrelsen altså ikke, at den skulle tolkes som, at forbrugerne har forkøbsret på fjernvarmerørene.

Odense Kommune kigger dog stadig på muligheden for at indhente lidt af det tabte.

- Det er helt klart, at vi ikke er tilfredse med forløbet. Vi havde forventet, at Horten havde en tydeligere fornemmelse af risikoen vedrørende fortolkningen. Vi er derfor i dialog med Horten – også om honoraret, lyder det fra Stefan Birkebjerg Andersen.

*****
TV2 Fyn:
Fjernvarme Fyn-ansatte bad om at blive taget af opgaven med afbrændinger af mink

Ikke alle Fjernvarme Fyns ansatte har haft lige let ved at skulle brænde mink af. Derfor har Fjernvarme Fyn tilbudt sit personale, at de under afbrændingen af mink kan blive sat til andre opgaver – det fortæller TV 2 Fyn.

- Vi er vant til at brænde affald af. Det har man ikke noget forhold til. Nu er det så mink, der er en del af opgaven. Specielt for de folk, som håndterer dem i dagligdagen, er det noget andet, fordi man pludselig kan se de her dyr, , fortæller driftschef i Fjernvarme Fyn Kenneth Jepsen.

Årsagen til, at Fjernvarme Fyn i øjeblikket brænder mink af, skyldes, at Fødevarestyrelsen har lavet aftaler med flere forbrændingsanlæg i Danmark for at komme hurtigt af med de 12 millioner mink i Danmark, der skal aflives.

I øjeblikket brænder Fjernvarme Fyn omkring 100 tons ikke-smittede mink af i døgnet.