16. okt 2020 Presseklip

Fjernvarmeselskaber i politisk appel mod nye effektivitetskrav

LÆS I DAG: Nu kan boligejere få tilskud til at energirenovere hjemmet. Ny pulje giver tilskud til energiforbedringer. Par kan ikke få tilskud til grøn opvarmning. Regeringen forventer kun 500.000 tons CO2-reduktion fra Aalborg Portland. 

EnergiWatch:
Fjernvarmeselskaber i politisk appel mod nye effektivitetskrav

En række fjernvarmeselskaber er bekymrede forud for de politiske forhandlinger om fremtidens vilkår for landet landets knap 400 fjernvarmeselskaber. Det skriver EnergiWatch på baggrund af en appel fra bestyrelsesformænd i 10 fjernvarmeselskaber advarer om de udspil fra især Forsyningstilsynet om at pålægge sektoren samme krav og rammer, som det kendes fra el- og vandsektoren.

"På baggrund af regeringens udspil til klimaforhandlingerne og Forsyningstilsynets hidtidige tilkendegivelser om den fremtidige regulering frygter vi, at aftalekredsen - uanset ønsket om flere modeller - kun vil få en mulighed: Benchmarking og indtægtsrammestyring," lyder det i brevet til energiordførerne i Folketinget fra selskaberne.

Det fremgår af appellen, at selskaberne er "bekymrede for, hvad forligspartierne vil beslutte om den fremtidige økonomiske regulering af fjernvarmesektoren”.

"Samlet set er vi ikke i tvivl om, at den af embedsmændene anbefalede - og foretrukne - indtægtsrammeregulering vil give højere fjernvarmepriser og færre grønne investeringer," lyder advarslen med henvisning til, at fjernvarmesektoren har effektiviseret driften med 2 pct. om året i årene 2010-2018 uden andre incitamenter end det pres, der følger af andelshavernes ønske om lave priser.

*****

Energistyrelsen, pressemeddelelse:
Nu kan boligejere få tilskud til at energirenovere hjemmet

Fra torsdag kan boligejere søge om tilskud gennem Bygningspuljen til boligforbedringer, der sparer energi. Det oplyser Energistyrelsen om i en pressemeddelelse på deres hjemmeside, hvor det fremgår, at energirenoveringerne kan være alt fra bedre isolering af loft og vægge, til nye vinduer eller grønne varmepumper.

”Nu gør vi vores grønne ambitioner til konkret handling. Målet er, at der skal bruges mindre energi på at opvarme de danske hjem og dermed reducere CO2-udledningen, ” siger klimaminister Dan Jørgensen i pressemeddelelsen.

Det fremgår, at boligejere skal søge tilskud, før de går i gang med projektet – ellers kan de ikke få tilskud. Der er afsat 245 mio. kr. til Bygningspuljen i 2020. Puljen er en udmøntning af Energiaftalen for 2018 og Klimaaftale for energi og industri fra 2020.

*****

Lolland-Falsters Folketidende:
Ny pulje giver tilskud til energiforbedringer

Fossil opvarmning skal ud -grøn strøm skal ind. Det er målet med en ny Bygningspulje, der fra torsdag giver markante tilskud til danskere, der skifter fra opvarmning med olie eller naturgas til varmepumpe. Det fortæller Lolland-Falsters Folketidende.

Avisen skriver med Energistyrelsen som kilde, at der i dag i Lolland Kommune er i omegnen af 2.300 oliefyr, mens der i Guldborgsund Kommune er cirka 2.620 oliefyr. Langt de fleste ligger uden for fjernvarmeområder og kan dermed få mellem 22.000-45.000 kroner i tilskud ved at skifte til varmepumpe.

- Der er stadig mange hjem - også på Lolland-Falster - hvor fossile brændsler bruges til opvarmning. Med tilskud fra Bygningspuljen bliver det nemmere for boligejerne at investere i en varmepumpe. Målet er at få skrottet en lang række oliefyr nu, der ellers først ville blive udskiftet om mange år, siger Heidi Ingeman Koch, Kontorchef i Energistyrelsen.

*****

Frederiksborg Amts Avis:
Par kan ikke få tilskud til grøn opvarmning

Lisbeth Dilling og hendes mand kan ikke få tilskud til en varmepumpe, som parret ellers havde håbet på, fordi de bor i et område, der er udlagt til fjernvarme. I dag bruger parret i Ny Hammersholt elvarme, fortæller Frederiksborg Amts Avis.

- Man kan ikke søge tilskud til varmepumpe i egen bolig, hvis man bor i et område, hvor der i forvejen er fjernvarme. Jeg synes, det argument halter lidt, for det er jo et kæmpe koloenormt arbejde at indlægge fjernvarme herude hos os, siger Lisbeth Dilling, der ifølge hende selv har svært ved at forstå, hvorfor det ikke er muligt at få tilskud til varmepumper i deres boligområde.

Hun mener, at tilskudsordningen på den måde går ud over de grønne ambitioner. Men netop det bliver modsagt af Anne Paulin, der er klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet. Hun peger på, at de penge, der er sat af til energiforbedringer i puljen, skal give mest mulig klimagevinst.

- Pengene er sat af med det formål, at vi skal have mest mulig CO2-besparelse for pengene. Derfor er der truffet en beslutning om, at de områder, hvor der er en kollektiv varmeforsyning, eller der er udlagt til det, der kan man ikke søge om tilskuddet. Det skyldes, at vi gerne vil have, pengene går derhen, hvor de giver mest mulig klimagevinst, og af energiplanlægningsmæssige hensyn vil vi helst have, at folk benytter sig af fjernvarme, hvis der er mulighed for det. Det er en god og ofte grøn energikilde, siger Anne Paulin til Frederiksborg Amts Avis.

*****

Ingeniøren:
Regeringen forventer kun 500.000 tons CO2-reduktion fra Aalborg Portland

Vækst hos Aalborg Portland vil ifølge regeringens forventninger betyde, at en stor del af virksomhedens stort anlagte CO2-reduktioner bliver til varm luft. Det er ifølge Ingeniøren vurderingen hos Energistyrelsen.

Et notat fra Energistyrelsen, at myndigheden ikke forventer, at Aalborg Portland faktisk vil reducere sin udledning med 660.000 ton i forhold til i dag. I stedet vil selskabets udledning i 2030 være i størrelsesordenen 500.000 ton lavere end man ellers forventede i 2030, viser notatet.

Notatet er et tillæg til Energistyrelsens basisfremskrivning 2020, hvor styrelsen blandt andet fremskriver forventningerne til CO2-udledningerne fra cementproduktion i Danmark. Fra 2018 til 2030 forventede styrelsen oprindeligt en stigning fra 1,16 mio. ton til 1,33 mio ton udledte CO2-ækvivalenter fra sektoren, fremgår det af Basisfremskrivningen, der er udgivet i juni

I det nye notat uddyber styrelsen også, at der ikke nødvendigvis er tale om en reduktion, man ikke tidligere havde forventet. Som Aalborg Portland tidligere har fortalt Ingeniøren satte virksomheden allerede 30 pct-målet et år tidligere og har blot formaliseret det gennem sin aftale med regeringen.

»Det skønnes foreløbigt, at aftalen i forhold til Basisfremskrivning 2020 vil indebære en reduktion i 2030 i størrelsesordenen 0,5 mio. ton. I 2025 skønnes effekten i forhold til basisfremskrivning 2020 foreløbigt til 0,2 mio. ton. Dette er forbundet med større usikkerhed, da aftalen ikke siger noget nærmere om indfasningstakten,« hedder det i notatet.