12. okt 2020 Presseklip

Minister ændrer holdning til installatører

LÆS I DAG: Markant opbakning til nyt fælles varmeselskab. Finansministeren vil have flere klimaberegninger, men fastholder omdiskuteret princip. Fjernvarme på vej til Rom. Bred aftale om biobrændstoffer i 2021.

Jyllands-Posten / Finans:
Minister ændrer holdning til varmepumpeinstallatører

Der er godt gang i forhandlingerne om at uddele nye tilskudskroner til udrulning af både individuelle varmepumper og fjernvarme. Midt i det hele har klimaminister Dan Jørgensen dog skiftet kurs, skriver Jyllands-Posten Finans.

Ministeren åbner således op for, at det alligevel ikke skal gøres obligatorisk, at det skal være VE-certificerede installatører, der installerer individuelle varmepumper.

Det er den fuldstændig modsatte melding af, hvad han meddelte i et Folketingssvar i august. Her slog ministeren fast, at der vurderes fejl i hele 84% af alle varmepumpeinstallationer, hvorfor VE-ordningen kunne sikre en god installation. Den idé er han dog nu gået væk fra.

Og det vækker undren og bekymring hos både støttepartiet SF og hos Dansk Fjernvarme.

- Jeg er bekymret for, at man dispenserer fra, hvad jeg ser som en vigtig sikring af, at pumperne bliver opsat korrekt. Der har jo været problemer på varmepumpeområdet før, siger SF’s klimaordfører Signe Munk.

Den holdning deler politisk chef hos Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard:

- Vi undrer os meget over, at regeringen har så travlt med at udmønte tilskudspuljerne, at man helt ser bort fra brugen af godkendte installatører, siger han.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Markant opbakning til nyt fælles varmeselskab

På en ekstraordinær generalforsamling torsdag i sidste uge stemte 382 personer ja til at nedlægge Viborg Fjernvarme og i stedet blive en del af det nye fælles varmeselskab Viborg Varme A.m.b.a, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Opbakningen var enorm. Ja-procenten ved afstemningen var således 97,2 procent.

- Jeg er meget glad for, at så mange bakker op om det nye selskab, og jeg ser frem til samarbejdet i den nye bestyrelse, og jeg glæder mig over, at vi nu får samlet så mange kompetente medarbejdere under en paraply, siger bestyrelsesformand Kristian Brøns Nielsen for det nu nedlagte Viborg Fjernvarme.

Han og tre øvrige fra den tidligere bestyrelse blev valgt til bestyrelsen i det nye selskab.

Senere på året skal også Overlund Fjernvarme tage stilling til, om man vil være en del af det nye fjernvarmeselskab.

*****

Klimamonitor:
Finansministeren vil have flere klimaberegninger, men fastholder omdiskuteret princip

Finansministeriet er blevet kritiseret for at være for magtfuldt, når klimainitiativer skal forhandles på plads, ligesom ministeriets beregninger af klimatiltag er mangelfulde.

Derfor har ministeriet nu delvist ændret i måden, det laver klimaberegninger.

Det kom frem på et samråd i Folketinget, skriver Klimamonitor.

Fremover vil ministeriet lave flere klimaberegninger på øvrige politikområder. Eksempelvis ved nye infrastrukturprojekter, hvor det vil give mening at tage højde for klimagevinster ved også at kigge på skyggepriserne for CO2-reduktion.  

- På den måde sikrer vi, at vi ikke overser gode klimainitiativer i andre sammenhænge end i selve klimaarbejdet. Det vil også sikre en omkostningseffektiv indfrielse af Danmarks klimamål, sagde finansminister Nicolai Wammen (S) på samrådet.

Baggrunden for samrådet var ministeriets regnemetode, der undlader at medregne den samfundsmæssige gevinst ved CO2-reduktionenre i de klimainitiativer, der skal hjælpe til at opfylde 2030-klimamålet.

Det princip fastholder regeringen, lød det fra finansministeren. Det skal sikre, at omkostningen ved drivhusgasreducerede tiltag meldes “ærligt” ud, og at klimatiltagene får det bedste sammenligningsgrundlag.

*****

Leder IDAG:
Fjernvarme på vej til Rom

Lemvig Varmeværk udvider sit distributionsområde, når industriområdet i den lille vestjyske by Rom bliver koblet på nettet. Indtil videre har otte af ti virksomheder i området sagt ja til fjernvamen.

- Vi fortrænger på den her måde både olie- og pillefyr i erhvervet i Rom, og på den måde sikrer vi at vores lokale virksomheder kan få en klimavenlig varmeforsyning og en besparelse på varmeregningen, siger Thomas Byskov, der er Distributionsleder på Lemvig Varmeværk og ansvarlig for projektet til Leder IDAG.

Opgaven har endnu ikke været i udbud. Lemvig Varmeværk ved derfor ikke, hvad hele projektet vil koste.

*****

EnergiWatch:
Bred aftale om biobrændstoffer i 2021

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har indgået en ny politisk aftale om biobrændstoffer for 2021. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse ifølge EnergiWatch.

- Vi har lavet en overgangsløsning, der skaber ro på området og alt andet lige begrænser udledningerne i 2021. Samtidig er vi i gang med at forhandle om en langsigtet løsning fra 2022 og frem, udtaler klimaminister Dan Jørgensen i meddelelsen.

Ifølge den tidligere aftale skulle iblandingskravet på 7,6 procent for fossile brændstoffer være faldet til 5,75 procent i 2021. Samtidig er partierne blevet enige om, at klimaministeren har fået bemyndigelse til at forbyde biobrændstoffer baseret på brug af palmeolie fra at tælle med i iblandingskravet.