23. sep 2020 Presseklip

Eksport af fjernvarmeteknologi i fjernvarmen går op med 8 pct.

LÆS I DAG: Grønne aktører gør oprør. Grøn omstilling bør betyde ændringer i love og tariffer. Aalborg Portland udleder mere CO2 end udenlandske rivaler. Vækstfonden skyder 11 mio. kr. i biomasseselskab.

EnergiWatch:
Eksport af fjernvarmeteknologi i fjernvarmen går op med 8 pct.

Den danske eksport af fjernvarmeteknologi- og rådgivning steg i 2019 til 7,6 milliarder kroner sammenlignet med 7 milliarder året før. Det svarer til en stigning på 8 procent, viser ny branchestatistik, skriver EnergiWatch.

- 2019 var et nyt rekordår for dansk fjernvarmeeksport, hvor vi kan være stolte over så stor en stigning. Det er nok klart, at det samme ikke kommer til at gælde i 2020, men vi kan se, der er et voksende potentiale i danske fjernvarmeløsninger og det er tydeligt, at det især er EU-landene (Tyskland, Sverige og Kina, red.), som trækker den største stigning i eksporten," siger Lars Hummelmose, direktør i Fjernvarmeindustrien

*****

JP/Finans:
Grønne aktører gør oprør: Det skal være slut med tvangsregninger for brug af elnettet

Afregningspriserne på grøn strøm er nu så lave, at der bør åbnes for direkte elforbindelser uden betaling til det kollektive elnet, lyder det i en fælles melding fra Dansk Fjernvarme, Brintbranchen og Wind Denmark, skriver Finans.

De historisk lave priser på grøn strøm gør, at nettariffen overstiger indtægterne fra eksempelvis vindmøllestrøm, så det reelt ikke kan betale sig at bruge den CO2-frie strøm, selvom man eksempelvis har en vindmølle installeret på deres eget område til eget forbrug.

Derfor ønsker de tre organisationer en ændring af elforsyningsloven, der netop skal revideres i løbet af efteråret i forbindelse med indførelsen af EU’s nye eldirektiv.

Hos Dansk Fjernvarme kan et omkostningsægte brug af elnettet hjælpe udbredelsen af store varmepumper på vej.

- I forhold til fremtidig udvidelse i brugen af store varmepumper i fjernvarmen er dette afgørende, og derfor håber vi på lydhørhed for at ændre loven, siger John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

Også hos Brintbranchen er man skeptisk er for den nuværende model, hvor man betaler til det kollektive net, uden man benytter sig af det. Branchen bliver central i et dansk PtX-eventyr, men alligevel bliver PtX-anlæg pålægges nettariffer.

- Der er et politisk ønske om at benytte grønne brændsler, men for at mindske prisen mest muligt kræver det, at de danske PtX-anlæg ikke skal pålægges tariffer, hvis de selv opstiller møller og ikke belaster det kollektive elnet, siger Tejs Lausten Jensen, direktør i Brintbranchen.

*****
Klimamonitor:
Grøn omstilling bør betyde ændringer i love og tariffer

Også mediet Klimamonitor har kigget nærmere på fællesudmeldingen fra Dansk Fjernvarme, Wind Denmark og Brintbranchen om at gøre eget forbruget af strøm mere omkostningsægte uden betaling af nettariffer.

Som det er i dag, skal der betales tariffer til Energinet for strøm til eget forbrug. Det skyldes, siger Energinet, at virksomhederne har brug for det kollektive net for at sikre forsyningssikkerhed, uanset om størstedelen af elektriciteten stammer fra egen produktion.

Men ifølge chefkonsulent hos Dansk Fjernvarme John Tang betyder den grønne omstilling, at der skal ændres på en række tariffer og love.

- Det er naturligt, at virksomheder, der ønsker at bidrage til den grønne omstilling ved at opstille tilskudsfrie vindmøller, også skal have en anden profil på tariffer, hvis de ikke benytter det kollektive elnet eller kun benytter elnettet i meget lille omfang, siger John Tang.

*****

Ritzau/EnergiWatch:
Aalborg Portland udleder mere CO2 end udenlandske rivaler

Der blev holdt store skåltaler, da regeringen og Aalborg Portland i sidste uge indgik en aftale, der skal mindske cementproducentens CO2-udledning med mindst 30 procent frem mod 2030.

Nu viser det sig dog, at Aalborg Portland faktisk udleder mere CO2 end sine udenlandske konkurrenter, skriver EnergiWatch og Ritzau, der citerer det nordjyske medie Nordtinget.

Selve argumentet for at indgå en specialaftale med Aalborg Portland kommer ellers af, at regeringen nødigt vil forårsage at skrappe klimatiltag ender med at skubbe virksomheden til udlandet, ligesom man peger på, at Aalborg Portland er blandt de grønneste cementproducenter i verden.

Men ifølge tal fra det Internationale Energiagentur (IEA) udleder fabrikken i Aalborg 100-200 kilo mere CO2 per produceret ton cement end gennemsnittet fra resten af verden.

*****

EnergiWatch:
Vækstfonden skyder 11 mio. kr. i biomasseselskab

Vækstfonden og Stokbro Invest skyder nu 11 millioner i biomasse-virksomheden Dall Energy. Det skriver EnergiWatch.

Pengene fra Vækstfonden er et såkaldt "COVID-19 business angel matching lån", som det er muligt at få, når en af Vækstfonden godkendt investor skyder penge ind i virksomheden, hvilket er tilfældet med Stokbro Invest.

Direktør i Stokbro Invest, Kurt Stokbro, finder kritikken af biomasse unuanceret og uheldig.

- Dall Energy har specialiseret sig i at udnytte lokal overskudsbiomasse, som for eksempel haveparkaffald. Jeg ser anvendelse af lokal overskudsbiomasse på linje med solceller og vindmøller som en vigtig grundpille i vores grønne omstilling. Dall Energys anlæg har en enorm klimamæssig fordel, og jeg finder det vigtigt, at Energistyrelsen støtter denne teknologi, ellers tror jeg det bliver svært at nå vores klimamål, siger Kurt Stokbro. Han træder nu ind i Dall Energys bestyrelse.

*****

EnergiWatch:
Dansk Energi vil øge afgifter og hæve bundskatten

I 2030 vil statskassen mangle 28 milliarder kroner fra afgifter på fossile brændsler og biler. Det mener Dansk Energi, der har regnet på tallene. I et nyt klimaudspil foreslår elselskabernes brancheorganisation derfor, at der skal en afgiftsreform til.

- Vi har behov for et afgiftssystem, der guider energikunderne til at vælge grøn energi til og fossil energi fra. Og der er afgifter selvfølgelig et instrument, der virker, men det skal bruges med omtanke, siger Lars Aagard, der er adm. direktør i Dansk Energi til EnergiWatch.

Organisationen har ikke fremlagt konkrete tal på, hvad CO2-afgifterne skulle lyde på, da det blot er et blandt mange instrumenter.

Men Lars Aagaard kan ikke se, at man kan komme gennem den grønne omstilling og fastholde en lige så stor indtægt fra energibeskatning, som vi hidtil har haft.

Dansk Energi foreslår også et klimabidrag, der lægges på bundskatten - på mellem 0,5 og 1 procentpoint.