21. sep 2020 Presseklip

Finansministeriet ser bort fra Danmarks klimalov i analyser

LÆS I DAG: Efter afgørelsen: Det sker der nu med Fjernvarme Fyn. København begynder skridt mod en plan for udfasning af biomasse. Ny varmepumpe til 40 mio. kroner skal sikre CO2-neutral varme i Assens. Nyt partnerskab med millionstøtte skal opgradere kommunernes klimaplaner. 

Information:
Finansministeriet ser bort fra Danmarks klimalov i analyser

Finansministeriets regnemodeller tager slet ikke højde for Danmarks klimalov om en CO2-reduktion på 70 procent. I stedet indregnes heri en reduktion på 39 procent, og det betyder, at grønne politiske forslag og tiltag kommer til at se dyrere ud, end de antageligvis faktisk vil blive.

Det skriver Information.

Og det får nu regeringens bekymrede støttepartier til at indkalde finansminister Nicolai Wammen (S) i samråd.

I sine økonomiske beregninger tager ministeriet udgangspunkt i EU’s mål om at begrænse CO2-udledningerne med 39 procent, hvilket fører CO2-prisen til at lande på godt 350 kroner per ton. Men med det udgangspunkt bliver det altså fremstillet langt dyrere at reducere et ton CO2, end hvis beregningerne afspejlede målet i Danmarks klimalov.

Og det kan få betydning for politikernes vilje til at gennemføre CO2-besparende politiske tiltag, siger økonomiprofessor fra Københavns Universitet Lars Gårn Hansen, der også er miljøvisman i De Økonomiske Råd.

- Når Finansministeriet regner med en for lav CO2-pris i forhold til det klimamål, vi har sat os, kommer man til at forkaste tiltag, der ellers ville have ført til CO2-reduktioner, som faktisk var rentable. Det giver firkantet sagt en forkert prioritering. I sidste ende risikerer man, at Danmark enten ikke når klimamålet, eller at omstillingen samlet set bliver dyrere, siger han til Information.

*****

Fyens Stiftstidende:
Efter afgørelsen: Det sker der nu med Fjernvarme Fyn

Den politiske strid om salget af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn fik foreløbigt sin afslutning i sidste uge, da et politisk flertal for et salg endelig materialiserede sig. Det betyder dog ikke, at salget endnu er gennemført, og der er fortsat en del sten, der skal af vejen, før salget endeligt kan gennemføres, skriver Fyens Stiftstidende, der har lavet en gennemgang af den fremtidige proces.

Først skal Energi Fyn i gang med en såkaldt due diligence, hvor jurister og økonomer skal gennemgå den samlede forretning i Fjernvarme Fyn for at sikre sig, at alt i bøgerne er i orden. Juridiske dokumenter, miljøforhold, forretningsaftaler og skatteforhold skal endevendes og godkendes.

Det kan i princippet føre til en genforhandling af prisen på Fjernvarme Fyn, men er i dette tilfælde nok utænkeligt.

Processen er færdig til nytår, og først herefter kan parterne skrive under på en egentlig købsaftale, som dog dernæst også skal godkendes i Energistyrelsen og af Konkurrence- og Forbrugerstyrelserne, ligesom salget også skal endeligt godkendes af byrådene i Odense og i Nordfyns Kommune samt af Energi Fyns bestyrelse.

*****
Klimamonitor:
København begynder skridt mod en plan for udfasning af biomasse

Torsdag aften vedtog et flertal udenom Socialdemokraterne i Københavns Borgerrepræsentation at undersøge mulighederne for at lave en plan for, hvordan biomasse kan udarbejdes af energiforsyningen i hovedstaden inden 2030. Det skriver Klimamonitor.

Ifølge Frie Grønne skal kommunen nu begynde at undersøge mulighederne for de første skridt mod en udfasning af biomasse i fjernvarmen.

I en pressemeddelelse skriver Frie Grønne:

»Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og øvrige relevante forvaltninger at udarbejde et forslag til politisk behandling, der belyser mulighederne for at opstille en plan for, at kommunen kan arbejde hen imod at udfase træbaseret biomasse som primær energikilde i fjernvarmen i Københavns Kommune senest i 2030.«

Frie Grønne, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Alternativet, Konservative og Danske Folkeparti stemte for.

*****
Fyens Stiftstidende:
Ny varmepumpe til 40 mio. kroner skal sikre CO2-neutral varme i Assens

1500 husstande om vinteren og 8.500 husstande om sommeren kan fra 2021 modtage varme fra Assens Fjernvarmes nye energivenlige varmepumpe. Fredag den 18. september var der rejsegilde på den nye varmepumpebygning - det skriver Fyens Stiftstidende.

er der rejsegilde på den nye varmepumpebygning, hvor fjernvarmeselskabet samtidig skriver under på en klimapartneraftale med Assens Kommune.

Arbejdet med at skabe de fysiske rammer for varmepumpen begyndte midt i juli, og samtidig med rejsegildet skrev Assens Fjernvarme under på en aftale om et klimapartnerskab med Assens Kommune.

Partnerskabet forpligter Assens Kommune som varmeplanmyndighed til at bidrage til at afvikle den individuelle gas- og olieopvarmning og understøtte omstillingen til CO2-neutral varmeforsyning. Til gengæld vil Assens Fjernvarme arbejde for at øge sit forsyningsområde, så varmeforsyningen i flere husstande i Assens Kommune kan omstilles fra oliefyr og naturgas til CO2-neutral fjernvarme.

- De kommende år skal der ske nogle store konverteringer, idet boligopvarmning baseret på fossile brændsler udfases. Vi har derfor store forventninger og ønsker til samarbejdet, som vi håber kan bidrage til at løse klimaudfordringerne og effektivisere samt udbygge fjernvarmeområdet, siger Marc Roar Hintze, direktør i Assens Fjernvarme.

Det samlede nye varmepumpeanlæg koster 40 millioner kroner at bygge og er fiansieret via fjernvarmekundernes egne varmeregninger. Varmepumpen forventes at stå færdig i foråret 2021.

*****
Klimamonitor:
Nyt partnerskab med millionstøtte skal opgradere kommunernes klimaplaner

Det er ganske få kommuners klimaplaner, der flugter med Parisaftalens mål. Derfor har Realdania, KL og regionerne skabt et nyt partnerskab, der skal give støtte til udvikling af klimaplaner. Det fremgår ifølge Klimamonitor af en pressemeddelelse fra KL.

Partnerskabet har afsat en pulje på 45 millioner kroner, der skal bruges på udviklingen af klimaplanerne.

- Ambitionen om at opnå et CO2-neutralt samfund kommer til at få stor betydning for, hvordan vi lever og indretter vores samfund, siger Jacob Bundsgaard, formand for KL, i pressemeddelelsen.

20 kommuner er allerede godt i gang med arbejdet under projektet DK2020. Her udarbejdes der planer for at skabe netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050.

Alle landets kommuner kan fra 17. september og frem til 21. oktober søge om at blive en del af ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’ og få hjælp og støtte af parterne til at udvikle en klimaplan efter Parisaftalens mål.