14. sep 2020 Presseklip

Rahbæk Juel genåbner fjernvarme-forhandlinger

LÆS I DAG: Garantier fra Energi Fyn vil ikke kunne rokke ved V og K i fjernvarmesalg. En halv milliard kr. pumpes ud i støtte til varmepumper i 2021. Kommunen deltager ikke i varme-søgsmål. Et godt år for fjernvarmen i Ribe.

Fyens Stiftstidende:
Rahbæk Juel genåbner fjernvarme-forhandlingerne med Energi Fyn i sidste time

Fredag blev der skrevet et nyt kapitel i sagen om salget af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn. Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) valgte at genåbne forhandlingerne om salget. Kommunen og energiselskabet var ellers enige om købsbetingelserne og en salgspris på 900 millioner kroner, skriver Fyens Stiftstidende.

- På borgermøderne og i den øvrige debat kan jeg høre, at odenseanerne er bekymrede for, hvad det kommer til at betyde for deres fjernvarmeregning, hvis Energi Fyn bliver ny ejer. Derfor skal Energi Fyn op og stå på tæerne og give yderligere sikkerhed for, at varmepriserne ikke stiger, lyder det fra borgmesteren til avisen.

En del af købsbetingelserne er i forvejen, at varmepriserne ikke må stige. Men borgmesteren mener alligevel, at Energi Fyn må gøre en ekstra indsats for at overbevise fynboerne og give kunderne tryghed for det ikke sker, hvilket de ikke hidtil er lykkedes med. Borgmesteren ønsker ligeledes strammere krav i aftalen til, hvem Energi Fyn kan fusionere med for at beskytte de fynske forbrugere.

Manøvren skaber undren hos bestyrelsesformanden for Energi Fyn, Søren Thorsager:

- Jeg er meget forundret over, at vi efter et helt års drøftelser og forhandlinger nu står i en situation, hvor vi bliver mødt af nye krav. Men vi er ikke sådan nogle, der sætter os i et hjørne og bliver bitre eller sure, understreger Thorsager.

Ifølge Fyens Stiftstidende skal der allerede ligge et nyt bud klart i dag, mandag, kl. 10.

*****

Fyens Stiftstidende:
Garantier fra Energi Fyn vil ikke kunne rokke ved V og K i fjernvarmesalg

Hverken Venstre eller Konservative ser nogen grund til at genåbne forhandlingerne med Energi Fyn om et salg af Fjernvarme Fyn, beretter Fyens Stiftstidende ligeså.

Her giver man ikke meget for nye garantier for en lav varmepris og strammere krav til fusioner. Man er stadig imod et salg.

- Det virker meget panikagtigt, at man pludseligt fredag genåbner forhandlingerne med en deadline mandag. Det peger for mig i retning af, at man allerede har truffet en beslutning, som man så bare ikke vil dele med odenseanerne, siger Konservatives byrådsmedlem, Søren Windell.

Han mener ikke, at borgmester Peter Rahbæk Juel (S) tager bekymringerne for borgerne alvorligt nok.

Samme kritik lyder fra Venstres Christoffer Lilleholt:

- Jeg ser det som et klart tegn på, at borgmesteren gerne vil sælge, selvom jeg ikke hørte én eneste på borgermøderne, som gerne ville det samme, siger han.

*****

EnergiWatch:
En halv milliard kr. pumpes ud i støtte til varmepumper i 2021

Hvis Energistyrelsens støttepulje på omkring en halv milliard kroner til varmepumper udnyttes fuldt ud, vil det hæve salget af varmepumper med 60 procent næste år. Men det er fortsat langt fra målet, vurderer installatørernes brancheorganisation overfor EnergiWatch.

Udnyttes puljen fuldt ud, vil der i 2021 blive solgt omkring 16.000 varmepumper, men trods det mulige boom vil fremgangen fortsat være et godt stykke fra målet i regeringens klimaplan for varmesektoren om udfasning af olie-og naturgasfyr.

- Salget af varmepumper har de senere år ligget på ca. 10.000 kr. om året, så puljen vil kunne løfte salget med omkring 60 pct. Men vi har brug for at nå op på ca. 30.000 varmepumper årligt for at kunne nå målet, siger Troels Hartung, chefkonsulent i Tekniq Arbejdsgiverne.

*****
Viborg Stifts Folkeblad:
Kommunen deltager ikke i varme-søgsmål

Selvom Viborg Kommune er den suverænt største aftager af varme fra Viborg Fjernvarme og dermed også har haft større udgifter på stigende fjernvarmepriser, vil kommunen ikke deltage i søgsmålet mod Viborg Fjernvarmes tidligere ledelse.

Ifølge Viborg Stifts Folkeblad er det meldingen fra borgmester Ulrik Wilbek efter onsdagens møde i økonomiudvalget, hvor sagen blev diskuteret.

- Vi har, efter en vurdering af vores juridiske afdeling, besluttet, at vi ikke kan deltage i gruppesøgsmålet, som mere eller mindre ville være et søgsmål mod os selv, siger Ulrik Wilbek.

Han forklarer det med, at der i søgsmålet er taget forbehold for, at man også vil kunne sagsøge Energi Viborg - og dermed kommunen, ligesom man i forbindelse med, at geotermiprojektet overgik til netop Energi Viborg stillede en kommunal garanti for økonomien.

- Det er også vores opfattelse, at det har været overvejet at sagsøge kommunen som sådan, og samlet set betyder det, at vi ikke mener, at vi kan deltage, siger Ulrik Wilbek.

*****
Jydske-Vestkysten:
Et godt år for fjernvarmen i Ribe

På den ordinære generalforsamling for nylig kunne Ribe Fjernvarme endnu engang fremvise et rigtig godt driftsresultat. Det fortæller JydskeVestkysten, der nævner, at fjernvarmeselskabet realiserede et overskud i forhold til budgettet på 5,4 millioner kroner.

De 3,7 millioner kroner blev tilbagebetalt til forbrugerne allerede i marts, og de sidste 1,7 millioner kroner er indregnet i budgettet for 2020. Derfor er prisen på det løbende forbrug reduceret med 15 procent.

- Årsagen til det gode resultat er det milde vejr samtidig med, at Ribe Fjernvarme fortsat arbejder målrettet med at producere varmen effektivt. Der er derudover investeret i et varmepumpe anlæg, som er monteret på vores gasmotoranlæg, således vi får endnu mere energi ud af naturgasmotorerne. Vi skal fremadrettet bruge mindre naturgas til at producere den samme mængde varme, siger Ribe Fjernvarmes formand, Henrik Holst Elstrøm.