28. jun 2019

Klimaministeren får fast sæde i regeringens magtfulde maskinrum

LÆS I DAG: Dan Jørgensen cementerer branchens nøglerolle. Dan Jørgensen bliver ny klima-, energi- og forsyningsminister. Dansk Fjernvarme: Dan Jørgensen er en ønskeminister. Wammen vil være Finansministeriets grønne kassemester. Messerschmidt bliver ny klima- og energiordfører. Husejer skal betale afgifter til Troldhede Fjernvarme. Sådan betaler Verdo 234 millioner tilbage til forbrugerne. Forsyningstilsynet med ny international strategi. BEOF-formand: RVV overdriver varmepris. 

Altinget:
Klimaministeren får fast sæde i regeringens magtfulde maskinrum

For første gang får klimaministeren plads i regeringens magtfulde økonomiudvalg. Det er et signal om Dan Jørgensens (S) styrke i partiet og at klima skal prioriteres højt i regeringens arbejde, lyder det flere – det skriver Altinget.

Siden Svend Aukens ”miljøimperium” havde sæde i regeringens koordinationsudvalg i 1990’erne har et grønt ministerium i hvert fald ikke haft så central en plads i nogen dansk regering.

- Det afspejler den store rolle klima har fået – det var vel det vigtigste tema ved folketingsvalget. Og så er det netop i forhold til klima, at de fire partier bag ’forståelsespapiret’ kan lave en masse politik sammen, siger politisk kommentator Erik Holstein.

Men Erik Holstein peger også på, at den nye ministers person har betydning, fordi Dan Jørgensen er ”helt central i den socialdemokratiske topledelse”.

Økonomiudvalget behandler forslag til finanslove, de økonomiske relationer til kommunerne og regioner og andre initiativer og sager med væsentlige konsekvenser for statens økonomi og budget. I praksis er det stort set alle støre sager i en regering som kommer forbi. Det giver medlemmerne af økonomiudvalget unik indsigt og magt i regeringen.

Og det er afgørende for et ministerium og dets departementschef, der med et bliver en af Slotsholmens stjerner. Det fortæller Jørgen Grønnegaard Christensen, som er forvaltningsekspert og professor emeritus  fra Aarhus Universitet.

- Det betyder rigtig meget for et ministerium at blive ’løftet op’ på det her niveau. Man bliver inddraget i forberedelserne med alt af økonomisk betydning i regeringen. Og det rækker jo langt ud over ens eget ressort, siger Jørgen Grønnegaard.

*****

EnergiWatch: 

Valget af Dan Jørgensen cementerer branchens nøglerolle

At Dan Jørgensen blev energiminister, understreger med al tydelighed, hvor den nye regerings fokus ligger. De finere nuancer indikeres af udvalgsposter og en detalje i ministeriets navn.

Udpegningen af Dan Jørgensen som minister for klima, energi og forsyning understreger med al tydelighed områdets enorme prioritet. Og det understreges yderligere ved, at den nye minister er placeret i det indflydelsesrige økonomiudvalg. Den position havde hans forgænger ikke. Det skriver EnergiWatch.

I det hele taget har der over de seneste regeringsperioder været en udbredt frustration af, at ministeriet ofte har forekommet som et juniorministerium til Finansministeriet. Men med valgkampens udprægede fokus på klima og regeringens målsætning om at reducere udledningerne af klimagasser med 70 pct. er det langt fra nogen overraskelse, at området ville blive prioriteret højere.

Overraskelsen består måske snarere i udformningen af resortområdet. I månedsvis har der således været spekuleret i oprettelsen af et såkaldt superministerium, der også kunne inkludere andre klimarelaterede områder som f.eks. transport og landbrug. Enten i en model, hvor samtlige områder var samlet i et, eller i en form for koordinationsministerium med de øvrige ministerier under sig.

Frygten – både i industrien og hos støttepartiet De Radikale – ved et decideret superministerium var, at det ville være for altomfavnende til at være effektivt. Om ikke andet så fordi ministeren i så fald skulle bruge det meste af sin tid i Bruxelles under diverse kasketter.

I sidste ende landede ministeriet da også på de eksakt samme tre områder som under den forrige regering. At ikke alt er helt det samme antydes dog alligevel af ministeriets navn. For hvor det hidtil har heddet Energi- Klima- og Forsyningsministeriet er det nye navn Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Det skifte i rækkefølgen er næppe udtryk for en tilfældighed.

*****

Altinget:
Dan Jørgensen bliver ny klima-, energi- og forsyningsminister

Det bliver Socialdemokratiets Dan Jørgensen, som skal tage teten på regeringens mål om 70 procent reduktion af drivhusgasserne i 2030 som ny klima-, energi- og forsyningsminister. Det fortæller bl.a. Altinget.

Det bliver umiddelbart fra det samme ministerium, som Lars Chr. Lilleholt (V) har haft ansvar for som energi-, forsynings- og klimaminister siden 2015 – men det må dog anses som en styrket ministerpost med regeringsskiftet, da Dan Jørgensen også får plads i regeringens magtfulde økonomiudvalg. Og det er nok ikke helt tilfældigt, at klima nu også kommer til at stå først i ministertitlen.

Den nye klima-, energi- og forsyningsminister har tidligere været minister for fødevarer, landbrug og fiskeri og var fra 2004 til 2013 medlem af Europa-Parlamentet.

*****

Energiwatch:
Dansk Fjernvarme: Dan Jørgensen er en ønskeminister

Dan Jørgensens stærke position internt i Socialdemokratiet vil gøre ham til en meget stærk energiminister i den nye regering som med sit fokus på klima har sat området højt på sin dagsorden. Det mener Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Han mener ikke, at der har været en sådan indflydelse til energi- og klimaministeren siden Martin Lidegaard (RV) var minister i Thorning-regeringen.

Dansk Fjernvarme har peget på, at den planlagte nye, økonomiske regulering af fjernvarmesektoren med skærpede effektivitetskrav bør lempes.

- Man er nødt til at få fokus væk fra den økonomiske nedregulering, der har været og i stedet have nogle høje ambitioner på den grønne dagsorden. Der har jeg lyttet mig til, at også Dan Jørgensen har været fortaler for den linje. At se på energisystemet som en helhed og samtidig stille nogle høje forventninger vil være til fordel også for fjernvarmen modsat den forsyningsstrategi, som den tidligere regering har arbejdet efter. Den baserede sig bl.a. på en Mckinsey-rapport med et ensidigt fokus på økonomi og en økonomisk nedregulering. Selvfølgelig skal også fjernvarmeselskaberne være effektive, men der er også brug for, at der er tillid og sikkerhed til de investeringer, der skal bane vejen for den grønne omstilling," siger Kim Mortensen.

******

Altinget:

Wammen vil være Finansministeriets grønne kassemester

Klimaet skal have en langt større rolle i Finansministeriets arbejde, end det hidtil har haft. Sådan lyder det ifølge Altinget fra den nye finansminister, Nicolai Wammen, som er indtrådt som chef for den danske pengekasse.

- Jeg kan sige, at ’Wammen’, han bliver en grøn kasseminister. Og vi kommer til at komme med flere udspil, der vil vise det, i den kommende tid, lød det fra den nye finansminister, da han holdt sin tiltrædelsestale torsdag i Finansministeriet.

Han slog samtidig fast, at klimaet for fremtiden skal tænkes ind i hele samfundet ”på en ny måde”. Hverken under sin tale eller efterfølgende til de fremmødte journalister kom Nicolai Wammen dog ind på, hvilken betydning en grønnere dagsorden vil have for Finansministeriets regnemodeller.

*****

Altinget:
Messerschmidt bliver ny klima- og energiordfører

Morten Messerschmidt bliver Dansk Folkepartis nye klima-, miljø- og energiordfører. Det er ikke helt nyt for Messerschmidt, der også var partiets energiordfører, inden han blev valgt til Europa-Parlamentet.

Klima- og energiordførerposten overtager han fra Mikkel Dencker, der ikke opnåede genvalg ved folketingsvalget 5. juni. Miljøordførerposten overtager han fra Pia Adelsteen, som ikke genopstillede til Folketinget, men uden held var opstillet til Europa-Parlamentet. Det skriver Altinget.

Desuden bliver Morten Messerschmidt også partiets EU-ordfører efter Kenneth Kristensen Berth, som heller ikke blev genvalgt.

*****

Dagbladet Ringkøbing-Skjern:
Husejer skal betale afgifter til Troldhede Fjernvarme

En husejer har fået nej til spørgsmålet om at få ophævet sin forblivelsespligt til Troldhede Fjernvarme. Ejeren mener, at ejendommen ikke har været tilsluttet kollektiv varmeforsyning siden 2016, men kommunen har netop afvist ønsket – det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

"Kommunen bedes som tilsynsmyndighed skride ind og nedsætte varmebidraget til nul eller nær nul. Varmeværket beregner sig måleleje, selv om varmeværket selv har nedtaget måler for tre år siden, ” fremgik det bl.a. af klagen fra ejeren.

Forvaltningen mener ikke, at ejendommen opfylder kravene til dispensation, og man frygter derudover, at gives der tilladelse til ophævelse af forblivelsespligten, vil det danne præcedens for lignende sager, og at dette i sidste ende kan have betydning for fjernvarmeværkernes økonomi.

Et enigt teknik- og miljøudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen.

- Vi vil ikke risikere, at fjernvarmeværkernes økonomi på sigt undermineres, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S).

*****

Energy Supply:
Sådan betaler Verdo 234 millioner tilbage til forbrugerne

På et ekstraordinært møde har repræsentantskabet i forsyningsselskabet Verdo peget på én af de tre modeller for tilbagebetaling af i alt 234 millioner kroner til varmekunderne. Valget faldt på netop den metode, som også Forsyningstilsynet har anbefalet – nemlig at sænke fjernvarmetaksterne.

- Vi er tilfredse med repræsentantskabets beslutning. Det har været en vigtig proces at få afklaret de alternative muligheder for at betale beløbet tilbage. Nu er vi glade for, at der er truffet en beslutning, så varmeforbrugerne ved, hvad de kan forvente sig i de kommende år, siger Torben Høeg Bonde, bestyrelsesformand i Verdo, ifølge EnergySupply.

Fjernvarmetaksten reduceres fra 1. juli 2019, sådan at en husstand på 130 kvadratmeter sparer ca. 2.650 kr. mere årligt, og en husstand med lejlighed på 75 kvadratmeter sparer ca. 2.200 kr. mere årligt.

*****

EnergiWatch:
Forsyningstilsynet med ny international strategi

Forsyningstilsynet har præsenteret en ny international strategi, der peger mod 2021.

Strategien skal gøre tilsynets indsats udadtil mere fokuseret. Forsyningstilsynet bemærker selv, at man har færre beføjelser indenfor blandt andet forsyningssikkerhed og infrastruktur, end hvad lignende instanser har rundt om i Europa. Hvorfor tilsynet ikke kan deltage i alle former for internationalt samarbejde på området.

"Det er derfor afgørende, at der er en høj bevidsthed om FSTS' (Forsyningstilsynets, red.) ressourceanvendelse på det internationale område. Der er behov for prioritering og en fokuseret indsats, som bygger på bevidste til- og fravalg," skriver Forsyningstilsynet ifølge EnergiWatch.

Forsyningstilsynet har derfor udvalgt fire fokusområder på det internationale område:

Der skal øget fokus på grænseoverskridende udveksling af el og gas, man vil fortsætte arbejder for stærke institutioner - både for det europæiske ACER-samarbejde samt NordREG, en konsekvent implementering af netværksregler og af EU-pakken Clean Energy Package og endelig arbejde for at skabe en velfungerende ramme om den frivillige EU-samarbejdsorganisation for energiregulatorerne, CEER.

*****

Bornholm.nu:
BEOF-formand: RVV overdriver varmepris

Rønne Vand & Varme overdriver ved at hævde, at fjernvarmeforbrugerne i Rønne risikerer en prisstigning på 4.000 kroner årligt, mener for mand for Bornholms Energi & Forsyning (BEOF), Lars Goldschmidt, i Bornholm.nu.

- Vi kan ikke i nogen af de regnestykker, vi laver, se noget der ligner 4.000 kr. om året i stigning på varmen, og i øvrigt kan man ikke være konkret på, hvordan det ser ud, før vi sammen med Rønne Vand & Varme har lavet en egentlig forhandling om prisen fremadrettet. Men det er vores vurdering, at den aktuelle prisforskel bliver mindre end en tredjedel af det beløb, de anfører, siger han.

*****