15. maj 2019

Ekspert: Borgermodstand forhindrer grøn omstilling

LÆS I DAG: Folkelig modstand bremser vindmølleprojekter i Tønder. Elbæk og Østergaard afviser snak om klimahysteri. Ansøgning om at bygge to nye værker på Bornholm. Refa’s overskud faldt sidste år. Fremtidens fjernvarme udvikles i Aalborg.

Altinget:
Ekspert: Borgermodstand forhindrer grøn omstilling

En del vindmølleprojekter bliver aldrig til noget på grund af borgernes modstand. Det er konklusionen fra Kristian Borch, forsker ved Danmarks Tekniske Universitet.

Han har blandt andet forsket i sociale konflikter i forbindelse med ny teknologi. 

- Det, der i øjeblikket gør, at omstillingen til vedvarende energi går så langsomt, er entydigt borgermodstand, siger Kristian Borch til Altinget.

I et projekt har han kigger på Facebook-grupper imod vindmøller. Ud af 73 vindmølleprojekter med tilhørende onlinemodstand, blev kun ét projekt til noget.

Modstanden har fået Kristian Borch til at tvivle på, om Danmark kan nå målet om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Han mener løsningen er, at lokalsamfundet skal have ejerskabet tilbage, så de får noget ud af det.

- Borgerne bliver ikke inkluderet lige nu. Man skal tilbyde en andel på 20 procent af vindmøllerne til lokalbefolkningen. Men hvis du allerede har fået et dårligt indtryk af et projekt, du ikke kan gennemskue, så vil du selvfølgelig ikke investere i det, siger Kristian Borch.

*****

Altinget:
Folkelig modstand bremser vindmølleprojekter i Tønder

Tønder Kommunes kommunalplan omfatter ikke længere vindmøller, fordi den folkelige modstand mod møller på land er for stærk, skriver Altinget.

Alligevel arbejder en virksomhed med at placere vindmøller på nøjagtig samme sted, hvor modstandere for to år siden fik protesteret et projekt til at blive opgivet.

- Vi har kraftigt italesat, at hvis man fremover vil arbejde med vindmøller i Tønder Kommune, så starter man ikke med at sende projektet til kommunen, men med at invitere til borgermøde i forsamlingshuset, siger Tønders borgmester Henrik Frandsen.

*****

EnergiWatch:
Elbæk og Østergaard afviser snak om klimahysteri

Både Alternativet og Radikale afviser udtalelserne fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, om, at debatten er blevet for "klimahysterisk". Det skriver EnergiWatch.

De Radikales leder, Morten Østergaard, mener, at Kristian Thulesen Dahls udtalelser skyldes, at han ikke har en egentlig klimapolitik.

- Det har intet med hysteri at gøre, og jeg synes, at det er en hånlig attitude over for skoleelever, gymnasieelever, og voksne i Danmark, der efterhånden har indset, at den her dagsorden er vores generations allerstørste politiske ansvar, siger Morten Østergaard til EnergiWatch.

Han bakkes op af Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, der ifølge EnergiWatch mener, at det er paradoksalt, at en partileder fra et større borgerligt parti kalder klimadebatten hysterisk, når FN's klimapanel siger, at vi skal være fem gange så ambitiøse.

*****

Bornholms Tidende:
Ansøgning om at bygge to nye værker på Bornholm

Rønne Vand og Varme vil bygge to nye varmeværker og har sendt en formel ansøgning til Bornholms Regionskommune, skriver Bornholms Tidende.

Det primære varmeværk vil koste 125 millioner kroner at opføre og have en kapacitet på 30 MW på flis og eldrevne varmepumper. Det andet værk på 5 MW skal erstatte det nuværende reservelastværk på fyringsolie.

Bornholms Energi og Forsynings nuværende kraftvarmeværk producerer også el, men det skal RVV’s nye ikke.

- Det anlæg, der står nede på havnen, er baseret på en forældet teknologi. Det producerer strøm, der ikke er brug for. Det er en fejlinvestering, vi har advaret om længe, og vi sagde fra starten, at vi under ingen omstændigheder ville med i den investering, siger Ingolf Lind-Holm, formand for Rønne Vand og Varme.

*****

Lolland-Falsters Folketiden:
Refa’s overskud faldt sidste år

Der er stadig penge i affald, mange penge. Men for det lokale fælleskommunale affalds- og energiselskab Refa blev slutresultatet på bundlinjen i 2018 ikke ligeså prangende som året før. Resultatet for hele koncernen i 2018 blev et overskud på lige godt 1,9 millioner kroner, mens det i 2017 endte med et plus på godt 17,1 millioner kroner.

Ifølge Lolland-Falsters Folketidende skal forklaringen på forskellen blandt andet findes i højere produktionsomkostninger og større hensættelser til retablering af deponier. Refa-koncernen er dog stadig solidt økonomisk polstret med en egenkapital på knapt 151,2 millioner kroner.

Årsberetningen viser også, at borgerne på Lolland-Falster enten har øget deres forbrug af glas og metal. Mængden af glas og metal steg nemlig med ikke mindre end 800 tons i 2018 i forhold til året før.

Derimod indsamler Refa endnu ikke plastaffald fra de lokale husstande.

- Plastaffald findes i mange typer, kvaliteter og farver. Af samme grund er det også svært at sortere. Hvis sorteringen ikke er tilstrækkeligt ren, er det indsamlede plastaffald også svært at genanvende. Plastaffald er kort sagt en udfordring, skriver Refa i årsrapporten.

*****

EnergySupply:
Fremtidens fjernvarme udvikles i Aalborg

Forskningscentret 4DH med base på Aalborg Universitet har siden 2012 forsket i fremtidens fjernvarme med støtte fra Innovationsfonden. 4DH har banet vejen for introduktionen af den såkaldte fjerde generations-fjernvarme, som passer ind i fremtidens 100 pct. vedvarende energisystem.

I et bredt samarbejde med universiteter i Danmark, Sverige, Kroatien og Kina samt industri, forsyningsvirksomheder og rådgivere har centret banet vejen for, at fjernvarmeteknologierne kan udvikles yderligere. Fjernvarmeselskaberne har allerede igangsat projekter og store investeringer i fjernvarmesystemer.

- 4DH har i høj grad defineret og etableret en fremtid for fjernvarme og –køling. Forskningscentret har givet industrien en fælles reference og struktur, og vi kan se, at folk også internationalt begynder at reflektere over forskellige generationer af fjernvarme, siger Jan Eric Thorsen, leder af Danfoss District Heating Application Centre.

Udgangspunktet for forskningen er, at fjernvarme er en meget effektiv måde at opvarme byer på, og Danmark og andre lande i Europa har årtiers erfaring, som kan overføres til andre lande i verden. 4DH skal derfor samle forskningen og fremme en fælles forståelse af, hvordan fjernvarme fungerer, og hvordan denne viden kan overføres til andre lande, fremgår det af EnergySupply.