09. apr 2019

Energiprofessor advarer om at pille ved fjernvarmens regulering

LÆS I DAG: Verdo lægger sig fladt ned. Energiprofessor advarer om at pille ved fjernvarmens regulering. Geoop scorede højest i Aalborg. Lilleholt erkender: Vi burde nok have talt klimaet mere op. Aalborg vil lande nationalt testcenter. Give sætter prisen op efter ti års prisfald.

Altinget:
Energiprofessor advarer om at pille ved fjernvarmens regulering

Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning og energisystemer ved Aalborg Universitet, mener at fjernvarmen, som i dag opvarmer to ud af tre boliger, skal have en nøgleposition i den grønne omstilling. Han har lavet en række scenarier for, hvordan Danmarks energiforsyning kan omstilles fra fossile brændsler som olie, kul og naturgas til vedvarende energikilder.

- Fjernvarmen kan få en nøglerolle i omstillingen, fordi vi kan lagre overskudsvarme fra kraftværker og industri eller bruge overskudsstrøm fra vindmøllerne i Nordsøen til at drive store varmepumper på kraftværkerne. Hvis ikke vi bruger fjernvarmen, bliver omstillingen fra sort til grøn energi meget dyrere, siger han til Altinget.

Ud over at kunne aftale overskud af vindmøllestrømmen, nævner Brian Vad Mathiesen også, at fjernvarmen også er ene om at kunne aftage og udnytte geotermi. Derfor revser han regeringen og Folketinget for at rokke ved den regulering, som sikrer, at fjernvarmen fortsat kan gøre det.

Brian Vad Mathiesen nævner følgende elementer, som politikerne skal være varsomme med at pille ved, fordi de udgør fundamentet for fjernvarmen: forbrugerejet, der giver incitamenter til at producere billigst muligt, kommunegaranterede lån og tilslutnings- og forblivelsespligt. 

*****

Randers Amtsavis:
Verdo lægger sig fladt ned

Verdo betaler nu de 234,7 millioner tilbage til forbrugerne, som Forsyningstilsynet forlanger, fordi pengene er opkrævet ulovligt i perioden 2000-2005.

Selskabet har anket afgørelsen, men direktør Kim Frimer siger nu til Randers Amtsavis, at de trækker anken og respekterer alle myndighedernes afgørelser.

- Vi afventer myndighedernes behandling af sagen, og Verdo respekterer selvfølgelig enhver afgørelse, som de måtte træffe. Det har aldrig været meningen at taksere forbrugernes varmepris højere end nødvendigt. Vi er sat i verden for at sikre billig og grøn fjernvarme til vores kunder, og vi beklager, hvis der er opstået tvivl om denne intention. Vi vil bestræbe os på, at denne tvivl ikke opstår igen, siger Kim Frimer, administrerende direktør i Verdo.

Pengene tilbagebetales over de næste tre år og vil betyde en nedgang i varmeprisen på 2.200 kroner for et standardhus.

*****

EnergiWatch:
Geoop scorede højest i Aalborg

Geoop – Geotermisk Operatørselskab – har fået den højeste score på en række parametre og centrale kriterier i de indledende markedsundersøgelser om pris, kvalitet, finansiel kapacitet og andre forhold, som er lavet for Aalborg Forsyning.

- Ud fra en samlet vurdering og på de fleste parametre scorer Geoop højest. Men det er en foreløbig vurdering, og det sagtens være, at det ser anderledes ud, når vi kommer frem til det egentlige udbud, siger Lasse Olsen, der er bestyrelsesformand i Aalborg Forsyning til EnergiWatch.

Foruden Geoop har A.P. Møller Holding deltaget i processen forud for, at Aalborg Forsyning senere i år sender 100 megawatt geotermisk energi i EU-udbud, hvor varmt vand fra undergrunden vil kunne dække omkring 25 procent af fjernvarmebehovet i hele kommunen.

Energistyrelsen anbefaler i en redegørelse, der blev sendt til Folketingets energiudvalg forleden, at energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt tildeler A.P. Møller Holding licens i bl.a. Aalborg med henvisning til selskabets arbejdsprogram i forhold til kvaltet og omfang.

*****

Altinget:
Lilleholt erkender: Vi burde nok have talt klimaet mere op

Set i bakspejlet kunne Venstre godt have talt klimapolitikken højere op, erkender Lars Chr. Lilleholt i et stort interview med Altinget.

Lars Chr. Lilleholt efterfølger Rasmus Helveg Petersen (R), Lykke Friis (V), Connie Hedegaard (K) og Martin Lidegaard (R) på ministerposten og hvor de alle har været markante ”klimastemmer”, så betegner Altinget Lilleholt som en ”mere defensiv og klassisk energimand”. Venstre-regeringen brugte selv udtrykket grøn realisme om sin politik, der indebar mere fokus på jobskabelse og mindre på klimaambitioner.

I dag hører man ikke længere meget til ”Grøn realisme”. Venstres logo er blevet malet grønt i en periode og ministeren kører i elbil.

- Min opfattelse er, at der har været en proces, vi har været inde i som parti. Venstre har taget ansvar for klima og energipolitikken i mange år med aftaler i Folketinget og regeringsansvar. Det skal man huske. Men det kan godt være, vi ikke på samme måde har talt klima op, som andre har. Det burde vi måske have gjort, set i bakspejlet, siger Lars Chr. Lilleholt.

I november 2018 kom Klimarådet med en rapport, der beskrev, hvordan tempoet i den grønne omstilling herhjemme er sænket. Ifølge ministeren er det et udtryk for, at de lavthængende frugter er plukket. Energisektoren er på rette spor, men vi mangler transporten, landbruget og vores forbrug – de svære sektorer.

Ministeren har tiltro til, at den teknologiske udvikling vil hjælpe den grønne omstilling på vej. Men dertil kræver situationen ifølge Lars Chr. Lilleholt at vi ser på ”hele paletten”. I den forbindelse roser han blandt andet Landbrug & Fødevarer samt Arla og Danish Crown for selv at have taget fat. Endelig betoner han nødvendigheden af, at den grønne omstilling er konkurrencedygtig hvis den skal lykkes.

*****

Energy Supply:
Aalborg vil lande nationalt testcenter

Det ene nationale testcenter for grøn energi- og miljøteknologi, som regeringens vækstteam anbefaler at bygge, skal ligge i Aalborg, mener miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olesen.

Vækstteamet anbefaler to testcentre, hvor virksomheder og forsyningsselskaber kan teste grønne løsninger i storskala, skriver Energy Supply.

Lasse P. N. Olesen peger på Nordjyllandsværket som adresse for centret.

- Vi har pladsen, og vi får bedre og bedre plads i takt med, at kullene kommer væk, og de store blokke bliver revet ned. Vi kan både skabe plads til grønne opstartsvirksomheder, og vi kan lave det her laboratorium, hvor man kan afprøve morgendagens teknologier, siger Lasse P. N. Olsen.

*****

Give Avis:
Give sætter prisen op efter ti års prisfald

Efter ti år med faldende varmepriser er Give Fjernvarme nødt til at sætte prisen op i 2019. Forklaringen ligger i, at værket ikke længere får tilskud for at stå til rådighed for elmarkedet. Det et skriver Give Avis.

Meldingen om prisstigningen kom frem på Give Fjernvarmes generalforsamling, hvor formand Søren Tølbøl aflagde beretning.

- I 2018 havde vi budgetteret med et grundbeløb på 3,5 millioner kroner. Det var det beløb, vi modtog i 2017, men grundet de stigende elpriser modtog vi kun 1,56 millioner. Læg dertil at vi pr. 31.12.2005 havde for mange penge i kassen, som vi derfor tilbagebetalte til forbrugerne i 2016, 2017 og 2018. Dette sammenholdt med det føromtalte lavere grundbeløb medfører, at vi har måttet hæve prisen her i 2019, forklarede Søren Tølbøl.

Formanden havde også gode nyheder med til deltagerne i generalforsamlingen. I løbet af året går værket nemlig i gang med at skifte varmemålere ud med nye fjernaflæste målere med lækageovervågning. Desuden investerer værket i en el-kedel, der efter planen skal erstatte en gasmotor fra 1. december 2019.