05. apr 2019 Presseklip

Stop for salg af kritisk infrastruktur

LÆS I DAG: Regeringen vil regne på klimaeffekten af alle nye love. LCL: Forsyningsstrategien var et opgør med hvile i sig selv. Professor: ”Ledelsen har konstrueret en indtjeningsmaskine”. Ny ventilation til københavnsk fjernvarmetunnel. Fjernvarmeunits på abonnement er en succes i Næstved.

Altinget:
Stop for salg af kritisk infrastruktur
S, DF, S, EL og Alternativet blev torsdag enige om en aftale uden om regeringen, som forhindrer privatisering af kritisk infrastruktur. Det betyder, at nye salg kun  fremover kan ske, hvis køberen enten har det offentlige eller forbrugerejede selskaber som majoritetsejer.

Aftaleteksten pålægger regeringen ”at arbejde for, at dansk kritisk infrastruktur enten har det offentlige eller et forbrugerejet andelsselskab som majoritetsejer”.

- Det her er nok en af de vigtigste sejre, jeg har været med til at sikre i Folketinget. Aftalen hegner effektivt vores kritiske infrastruktur inde, så regeringen ikke kan sælge eksempelvis vores energiinfrastuktur til kapitalfonde eller andre private kapitalinteresser, siger Pelle Dragsted til Altinget.

Lisbeth Bech Poulsen fra SF kalder aftalen for ”et paradigmeskifte af den gode slags.” Altinget har forgæves forsøgt at få en kommentar til aftalen fra finansminister Kristian Jensen.

*****

Altinget:
LCL: Forsyningsstrategien var et opgør med hvile i sig selv

I et interview med Altinget oplyser energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt at målet med regeringens forsyningsstrategi var et opgør med hvile i sig selv-princippet.

- Monopoldannelse er ikke af det gode. Borgerne skal have et frit valg, og forsyningssektoren skal indstille sig på, at borgerne skal have flere valg. Derfor er jeg også glad for, at vi har lavet en aftale om at afskaffe tilslutningspligten i nye områder. Målet for mig er, at vi skal helt væk med, at nogle skal være tvunget til at have en bestemt forsyning på varme eksempelvis, siger Lars Chr. Lilleholt, der mener, at konkurrenceelementet er det drivende, når forbrugerne skal have de billigste priser.

Han fortsætter med at fortælle om sin store respekt for den danske forsyningssektor, og hvordan den er bygget op. At det er et stort privilegium, som vi skal værne om, men at man også skal kunne lade sig udfordre, lyder det fra ministeren.

*****

Altinget: 
Regeringen vil regne på klimaeffekten af alle nye love

Politikerne skal vide, hvad de forslag, de stemmer igennem Folketinget, betyder for klimaet. Klimavurdering af love vil derfor være en del af regeringens bud på en ny klimalov, siger klimaminister Lars Chr. Lilleholt til Altinget.

Forslaget vil være en del af regeringens bud på en ny klimalov, der dog først vil blive præsenteret samlet efter et valg.

- Vi arbejder på et forslag om, at al lovgivning skal klimavurderes – altså hvad er den klimamæssige konsekvens af forslaget? Det skal man, fordi det er fornuftigt, politikerne er opmærksomme på det, siger klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Det sker allerede i et vist omfang. I dag vurderes det for eksempel, hvad et lovforslag har af økonomiske og administrative konsekvenser for staten og erhvervslivet, ligesom embedsværket også beskriver, hvordan loven harmonerer med EU-retten, og hvad det måtte have af miljømæssige konsekvenser.

Hos den grønne tænketank Concito er der umiddelbart opbakning til regeringens ønske – dog ser man gerne, at forslaget bliver udvidet til at gælde mere end blot lovforslag.

- Det er supergodt at få effekten af lovforslag lagt frem, men det er ikke kun love – men alle større aftaler, udspil og økonomiske konsekvensberegninger – der burde underlægges et klimablik, siger Christian Ibsen, direktør i Concito.

*****

Jyllands-Posten:
Professor: ”Ledelsen har konstrueret en indtjeningsmaskine”

Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh mener, at ledelsen i Verdo har konstrueret en indtjeningsmaskine.

Regnskaber fra koncernens fjernvarmeselskab afslører, at Verdo i 2012 og 2017 hentede et udbytte i Verdo Varme på i alt 549 millioner kroner. Og at moderselskabet efterfølgende har lånt samme penge tilbage til fjernvarmeselskabet.

Og nu betaler selskabet og varmekunderne renter af lånet, skriver Jyllands-Posten.

- Det virker underligt, for hvorfor skulle man trække pengene ud, hvis fjernvarmeselskabet har brug for dem? Det bliver kun dyrere for kunderne, siger Bent Ole Gram Mortensen, der er professor i miljø- og energiret ved Syddansk Universitet til Jyllands-Posten.

*****

Licitationen:
Ny ventilation til københavnsk fjernvarmetunnel

Et 30 år gammelt ventilationsanlæg er ved at blive udskiftet i den 55 grader varme underjordiske tunnel, der forbinder Amagerværket med resten af fjernvarmenettet.

Ved at udskifte ventilationsanlægget øges luftmængden i tunnelanlægget fra 12.000 til 15.000 kubikmeter luft. Det anslås at skabe en energibesparelse på op til 60 pct.

- Det er et teoretisk beregnet tal, så jeg vil ikke lægge hovedet på blokken. Men det er en forventet energibesparelse, der jo udspringer af, at man går fra et 30 år gammelt anlæg uden regulering til et moderne med regulering og ovenikøbet sætter recirkulation på, fortæller Jan Hindsbo fra CTR.

Udover at ventilere skal ventilationssystemet trække varme ud af det stærkt ophedede underjordiske anlæg. I tunnelen, der måler 4,32 meter i diameter, løber der fire store fjernvarmerør som skaber en temperatur i tunnelen på mellem 45 og 55 graders varme.

*****

Licitationen:
Fjernvarmeunits på abonnement er en succes i Næstved

Næstved Fjernvarme har arbejdet intenst med at reducere energiforbruget i flere år.

Forsyningen et opsøgende over for forbrugerne for at få dem til at udnytte energien bedst muligt – blandt andet ved at kontakte kunder med dårlig energiudnyttelse telefonisk og tilbyde et besøg.

Det er ikke altid er nødvendigt at udskifte kundens fjernvarmeunit – jævnligt kan anlægget optimeres via forskellige justeringer eller eksempelvis ved at udskifte en ventil. Men over de seneste år har Næstved Fjernvarme sat 2.000 nye fjernvarmeunits op og det hænger blandt andet sammen med en ordning, som indebærer at fjernvarmeselskabet ejer forbrugerens unit. 

- Nu er det jo som sagt ikke alle vores kunder, der har behov for eller lyst til at skifte deres varmeunit ud. Men efter vi er begyndt at leje fjernvarmeunits ud på abonnement, er det blevet noget lettere, for så er det jo os, der har ansvaret, når noget går i stykker eller ikke kører optimalt, fortæller direktør Jens Andersen. 

Abonnementsordningen er en så stor en succes, at Jens Andersen forudser at fjernvarmeselskabet inden for fem til syv år ejer samtlige varmeinstallationer i Næstved by.