26. mar 2019 Presseklip

Truslen fra cyberspionage er fortsat på højeste niveau

LÆS I DAG: Mød HEATman – fremtidens fjernvarmesuperhelt. Opgør om boligforeningsstemmer på generalforsamling. Forskning i lagring i Skive. Farum Fjernvarme taber millioner hvert år. Kan skovene levere flis nok til den bornholmske forsyning? Høje Taastrup vælger nye repræsentanterDansk hjælp til kinesisk varmeplanlægning 

 

EnergiWatch:
Truslen fra cyberspionage er fortsat på højeste niveau

Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer fortsat truslen for cyberspionage som værende på det højeste niveau, og det gælder bl.a. for den danske energiforsyning – det fortæller EnergiWatch.

Det fremgår af den årlige trusselsvurdering, som centret udsendte mandag.

Cybertruslen er alvorlig eller meget høj. Vi kan ikke komme højere op på trusselsskalaen. Det betyder, at der er en række ondsindede hackere, som har viljen til at gøre det og er i stand til at gennemføre det, siger Thomas Lund-Sørensen, chef for CFCS. 

Ifølge Energi Watch er det særligt de dele af staten, der beskæftiger sig med udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, som fremmede stater fortsat forsøger at udføre cyberspionage imod. Desuden er truslen for cyberspionage meget høj i samfundsvigtige sektorer som energi, sundhed og søfart. 

CFCS vurderer, at det er nogle få stater, som forsøger at udføre cyberspionage mod myndigheder og virksomheder i Danmark. Centret nævner, at særligt Rusland og Kina råder over avancerede cyberkapaciteter

I trusselsvurderingen nævnes desuden, at hackerangreb i fremtiden ventes at få flere konsekvenser for den fysiske verden. Det gælder eksempelvis ting som højttalere, selvkørende biler og termostater, som kobles op på internettet.

*****

Pressemeddelelse:
Mød HEATman – fremtidens fjernvarmesuperhelt

Et nyt projekt, som Innovationsfonden har investeret 25 millioner kroner i, skal skabe fremtidens digitale platform.Den skal samle og optimere fjernvarmeselskabernes it-systemer og har fået navnet ”HEATman”.

De forskellige it-systemer kan i dag ikke tale sammen – det skal de komme til med det nye projekt. Og det er visionen, at det skal skabe billigere og grønnere fjernvarme. 

- Effektiviseringspotentialet for TREFOR Varme vurderes at ligge i størrelsesorden 2-4 procent, som for den enkelte fjernvarmekunde vil betyde lavere varmepris, højere forsyningssikkerhed og mindre miljøbelastning, siger Helge Schlott Hansen, der er varmeforsyningschef hos TREFOR Varme.

Konsortiet bag det nye samarbejde bliver ledet af NIRAS og består af i alt 16 partnere, som tæller blandt andre tech-virksomheder, software-producenter, interesseorganisationer og universiteter.

Derudover er tre fjernvarmeselskaber i Brønderslev, Hillerød og Trekantområdet partnere i projektet og stiller deres anlæg til rådighed for udvikling og afprøvning af HEATmans løsninger.

*****

Fyens Stiftstidende:
Opgør om boligforeningsstemmer på generalforsamling

Der har været generalforsamling i Svendborg Fjernvarme. Her blev en afdelingsformand Niels Christensen i Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 52, der repræsenterer 165 boliger ikke lov til at stemme, da han mødte op på generalforsamlingen i Svendborg Fjernvarme torsdag aften.

Niels Christensen blev afvist af boligselskabets organisationsformand, Svend Erik Johansen, der selv er medlem af bestyrelsen og var på valg på generalforsamlingen. Han erklærede, at han sad på alle boligselskabets stemmer. 

Svend Erik Johansen fortæller, at man havde forberedt sig på situationen og havde fået lavet en juridisk vurdering forud for generalforsamlingen.

- Og vurderingen var, at det er mig som organisationsformand, der udøver stemmeretten. I vedtægterne står der, at det er organisationsbestyrelsen, der varetager afdelingernes interesser, og juristerne har på den baggrund tolket, at det også er mig, der har stemmeretten, siger Svend Erik Johansen til Fyens Stiftstidende.

*****

Skive Folkeblad:
Forskning i lagring i Skive

Hvordan lagrer man bedst energi fra solceller, når det er blevet mørkt? Det skal ny forskning gøre os klogere på, og derfor har Spøttrup Kulturhal netop lavet en aftale med energiselskabet Eniig om opstilling af et kæmpebatteri, der er beregnet til lagring af strøm fra store solcelleanlæg. 

I dag sælger Spøttrup Kulturhal sin overskydende strøm fra solcellerne, men med et batteri vil hallen kunne forsyne sig selv med el – også på en mørk vinteraften. Projektet, som følges af forskere, koster en halv million kroner, men udover en egenbetaling kommer finansieringen fra Skive Kommunes grønne pulje og EU-projektmidler. 

- Hvis vi skal lykkes med omstilling til grøn energi, så er nøglen, at vi finder ud af, hvordan vi lagrer den her energi, siger Teresa Rocatis Nielsen, der er projektog teamleder i Energibyen Skive til Skive Folkeblad

Skive Kommune har en politisk målsætning om at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2019.

*****

Furesø Avis:
Farum Fjernvarme taber millioner hvert år

Sidste år fik Farum Fjernvarme nej fra Allerød Kommune til at bygge et nyt biomasseanlæg. Det betyder nu, at selskabet taber 6 millioner kroner om året. 

Vi har forsøgt at etablere en anden løsning med et nyt biomasseanlæg, for vi vidsteat grundbeløbet ville falde bort, samtidig med, at vi gerne ville omstille til en mere grøn forsyning, siger administrerende direktør i Farum Fjernvarme Nighat Kamal til Furesø Avis som forklaring på, at prisen på fjernvarme er hævet med 50 procent.

Direktøren føler, at fjernvarmeselskabet bliver presset til at forblive som kunde hos Vestforbrændingen, der leverer 50 procent af varmen til Farum Fjernvarme. Den anden halvdel produceres på selskabets 40 år gamle naturgaskedler, der skal udskiftes. 

Over for Allerød Kommune har vi forsøgt at forklare, at det ikke er grøn økonomi, og at det ville have give mulighed for at fastholde vores lave pris, siger Nighat Kamal.

*****

Bornholms Tidende: 
Kan skovene levere flis nok til den bornholmske forsyning?

Der mangler et samlet overblik over, om de bornholmske skove overhovedet kan levere al den flis, der skal bruges til øens varme- og energiforsyning. Det viser en rundspørge blandt nogle af hovedaktørerne i den bornholmske skovforvaltning.

Samtidig er der langt fra enighed om, hvordan en bæredygtig skovforvaltning på Bornholm skal sikres, således at ambitionerne i Bright Green Island-strategien, de otte bornholmermål og FNs verdensmål kan realiseres samtidig med, at der tages hensyn til ø-økonomien.

Derfor inviterer LAG-Bornholm alle interesserede til debatarrangement om den bornholmske skovdrift. Det fortæller Bornholms Tidende, der også kan fortælle, at de bornholmske kraftvarmeværker hvert år skal fodres med 75.000 kubikmeter træflis. Af dem produceres cirka 60 procent på Bornholm. Resten skal importeres.

Spørgsmålet er, at hvis de resterende 30.000 kubikmeter træflis også kunne produceres på Bornholm, ville det efter al sandsynlighed være positivt for den bornholmske økonomi og beskæftigelse, men det vil utvivlsomt samtidig påvirke miljøet.

Arrangementet finder sted mandag den 1. april kl. 19.30 på Gudhjem Museum og holdes midt i en udstilling med titlen "En hyldest til træet", der er arrangeret af Gudhjem Naturbørnehave sammen med nærliggende børnehaver og indskolinger.

*****

EnergiWatch:
Eniig skifter flere end 40 procent ud i repræsentantskabet

41 procent er nyvalgte blandt de 385 andelshavere, der nu er Eniigs repræsentantskab, skriver EnergiWatch.

- Vi får en markant fornyelse i repræsentantskabet, og andelen af kvinder stiger fra 10 til 15 procent. Vi er alt i alt godt tilfredse med valgets udfald. Både i forhold til fornyelsen i repræsentantskabet og stemmeprocenten. Vi har hele tiden haft et engageret repræsentantskab, og jeg er overbevist om, at mixet af de nyvalgte og de genvalgte vil skabe et stærkt og mere mangfoldigt repræsentantskab, siger Christian Greve, formand for Eniigs valgledelse.

Valgdeltagelsen var respektable 15 procent. 

Eniig og SE fusionerer som Norlys, der – med OK fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – bliver Danmarks næststørste energiselskab.

*****

Lokalavisen Taastrup:
Høje Taastrup vælger nye repræsentanter

6.500 kunder fra række- og parcelhuse i Høje Taastrup Fjernvarme skal den 4. april vælge medlemmer til repræsentantskabet, som er selskabets øverste myndighed, og til bestyrelsen. 
Det skriver Lokalavisen Taastrup.

- Vi er landets største forbrugerejede fjernvarmeselskab, så vores ejere - kunderne - har en central rolle i at præge, hvordan selskabet skal udvikle sig. Fjernvarmen er klimavenlig og en vigtig brik i den grønne omstilling. Vi skal sammen arbejde for, at fjernvarmen fortsat er bæredygtig, både klimamæssig og økonomisk, og samtidig en sikker og stabil varmekilde i vores område, siger Nils Olsen, formand for Høje Taastrup Fjernvarme til Lokalavisen Taastrup.

Høje Taastrup Fjernvarme har en strategi om at anvende lokale ressourcer og indviede tidligere på året en stor varmepumpe på Mølleholmen.

*****

Energistyrelsen:
Dansk hjælp til kinesisk varmeplanlægning 

Energistyrelsen har søsat et pilotprojekt sammen med Kinas Nationale Center for Energieffektivisering. Projektet peger på et enormt potentiale for renere og mere effektiv fjernvarme i Kina og dermed store klimagevinster.

Det danske pilotprojekt er en del af det internationale myndighedssamarbejde, som udmøntes i samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Energistyrelsen og lokale samarbejdspartnere. Projektet spiller en vigtig rolle i Kinas jagt efter renere varmeløsninger, som præsident Xi har sat i gang. 

Projektet har vist store muligheder for en mere effektiv fjernvarmeudbygning i Kina. Det Internationale Energiagentur (IEA) vurderer, at der er 320 mio. potentielle fjernvarmekunder alene i det nordlige Kina. Kina har derudover verdens største og hurtigst voksende fjernvarmenet.

Pilotprojektets analyse er udarbejdet af Energistyrelsen og støttet af et dansk-kinesisk ekspertpanel. Fra dansk side bistod Professor Henrik Lund fra Aalborg Universitet og Lars Gullev, Direktør for VEKS.