25. mar 2019

Skive: Beslutning om nyt værk udsat

LÆS I DAG: Grundejere vil ind i Fredericia Fjernvarmes bestyrelse. Et barskt år for Marstal Fjernvarme. Sønderborg Varme opsiger aftale med Augustenborg. Vindmølleindustrien stemmer ja til fusionsplaner. Ked af at direktør har sagt op. Fjernvarme-boss jubler over varmeaftale. Aarhus tester fremtidens løsninger.

Skive Folkeblad:
Beslutning om nyt værk udsat

Bestyrelsen for Skive Fjernvarme har besluttet at udskyde beslutningen om at opføre en ny flisfyret varmecentral.

Det skete op til en ekstraordinær generalforsamling i fjernvarmeselskabet torsdag aften, hvor der kom 250 deltagere.

Nu afventer man i stedet en ny afgørelse fra Energiklagenævnet på en klage fra HMN GasNet over Skive Kommunes tilladelse til projektet. Den afgørelse forventes at komme til juni.

Samtidig trak bestyrelsen punktet på den ekstraordinære generalforsamling om ansvarsfraskrivelse.

- Selv om det vil betyde en udsættelse af projektet og dermed en større varmeregning til vores forbrugere i en periode, har vi i bestyrelsen ikke noget ønske om at trumfe en beslutning igennem, som ikke har bred opbakning blandt vore forbrugere, sagde Skive Fjernvarmes formand Jesper Dybdahl på generalforsamlingen ifølge Skive Folkeblad.

*****

Skive Folkeblad:
Nyt værk er til forbrugernes fordel

Et nyt flisfyret varmeværk i Skive vil være rigtig godt for forbrugernes lommer. Det oplyser Skive Fjernvarme i en pressemeddelelse udsendt fredag formiddag efter den ekstraordinære generalforsamling torsdag aften.

- Der er nemlig en betydelig økonomisk gevinst for Skive Fjernvarmes forbrugere ved at komme i gang så hurtigt som muligt. Ifølge beregninger fra ingeniørfirmaet COWI drejer det sig for en gennemsnitlig husstand med et parcelhus på 130 kvadratmeter om mere end 2.000 kr. om året, stigende til ca. 2.900 kr. i 2027, fremgik det af direktør Tage Meltoftes efterfølgende gennemgang af projektet. 

Bestyrelsen for fjernvarmeselskabet oplyser samtidig, at hvis Energiklagenævnet på ny stadfæster godkendelsen af et nyt værk og omlægning til fjernvarme i naturgas-områder, vil man gå videre med byggeplanerne.

*****

Fredericia Dagblad:
Grundejere vil ind i Fredericia Fjernvarmes bestyrelse

Fredericias grundejere samler fuldmagter for at udfordre boligforeningers indflydelse i forsyningsbestyrelserne i Fredericia, skriver Fredericia Dagblad.

Grundejerne ønsker på den måde at få indflydelse, når Fredericia Fjernvarme på sin generalforsamling onsdag vælger ny bestyrelse og formand.

- Vi vil gerne lave en fredsaftale med boligforeningerne, så vi ikke skal ud i kampvalg, men er det nødvendigt, så gør vi det. Vi er ret sikre på, at vi har sikret mindst det samme antal stemmer, som de har, siger Kenny Bruun Olsen, byrådsmedlem og medlem af Fredericia Grundejerforening, til Fredericia Dagblad.

Ved generalforsamlingen sidste år 2018 repræsenterede de fremmødte 893 stemmer ud af 8146 mulige. Kenny Bruun Olsen oplyser, at grundejerne har samlet flere end 600 stemmer indtil videre.

*****

Fyens Stiftstidende:
Et barskt år for Marstal Fjernvarme

Der har været et udfordrende år for Marstal Fjernvarme. Det blev gennemgået på generalforsamlingen af Morten Kjerulff, der er formand.

Først og fremmest mistede Marstal Fjernvarme en række indtægter. Dels havde Energistyrelsen glemt at få godkendt en støtteordning i EU. Det ramte Marstal Fjernvarme på pengepungen, ikke mindst fordi det var en vigtig indtægt, som selskabet havde kalkuleret med mange år fremover. Så fulgte en voldgiftssag, hvor fjernvarmen blev dømt til at betale en million kroner tilbage til Nordea.

- Det er nogle ærgerlige penge, men der var intet at gøre. Hvad støtteordningen angår, så arbejder vi i øjeblikket på at komme over på en anden ordning. Det er lidt kompliceret at forklare, men det handler i korte træk om en biogasordning. Tre andre værker, som ligesom os har været ramt af fejlen i Energistyrelsen, er kommet over på den anden ordning, men det kræver, at kedlen bliver godkendt. Vi vil gerne være sikre på, at kedlen virker optimalt til testen, og derfor vil vi vente med at teste til efter sommerens rengøring af kedlen, forklarer Morten Kjerulff til Fyens Stiftstidende.

Men også en længerevarende flisbrand har drillet, og endelig er der problemer med det låg, som ligger på damlagret, hvilket betyder, at isolationsevnen er forringet.

*****

JydskeVestkysten:
Sønderborg Varme opsiger aftale med Augustenborg

Fjernvarmeselskaberne i henholdsvis Sønderborg og Augustenborg underskrev i 2015 en samarbejdsaftale med det formål løbende at udbygge samarbejdet. Men aftalen er nu opsagt af Sønderborg Varme, der mener, at aftalen ikke har udviklet sig med de tætte relationer, der var tiltænkt. 

Formanden for Sønderborg Varme, advokat Claus Plum, fremhæver, at beslutningen om at opsige samarbejdet er truffet ud fra en betragtning om, at Sønderborg Varme har brug for en afklaring for at kunne prioritere ressourcerne rigtigt, men han holder dog døren åben. 

- Skulle der på et senere tidspunkt være et reelt ønske om at udbygge samarbejdet, så er vi naturligvis klar til at drøfte sagen igen, men på nuværende tidspunkt mener vi, det tjener alle bedst at vide hvor man står, siger han ifølge JydskeVestkysten

Ifølge Sønderborg Varme vil en forbindelse mellem de to forsyningsområder ellers være helt i tråd med kommunens varmeplan, og det vil være et godt bidrag til realisering af Sønderborg Kommunes ProjectZero vision, da den ville kunne fortrænge en del naturgas i Augustenborg ved at udnytte overskudsvarme fra affaldsforbrændingen om sommeren og kapaciteten i de eksisterende biomassefyrede fjernvarmecentraler den øvrige tid.

*****

Altinget:
Vindmølleindustrien stemmer ja til fusionsplaner

Der er fuld opbakning fra medlemmerne i Vindmølleindustrien til en sammenlægning med Danmarks Vindmølleforening. Dermed kan en afstemning den kommende lørdag hos Danmarks Vindmølleforening gøre en sammenlægning til en realitet.

Det står klart, efter at Vindmølleindustriens generalforsamling har stemt for at blive lagt sammen med Danmarks Vindmølleforening. Ifølge Altinget har Vindmølleindustriens generalforsamling godkendt et nyt sæt vedtægter, der muliggør en fusion, og som træder i kraft, hvis Danmarks Vindmølleforening stemmer ja til de samme vedtægter på deres generalforsamling.

Medlemmerne i Vindmølleindustrien stemte alle sammen for vedtægtsændringen – og dermed sammenlægningen – til stor glæde for Vindmølleindustriens formand Mads-Ole Astrupgaard:

- Med en sammenlægning står vi sammen stærkere til at positionere vindenergi i det, der bliver den grønne omstillings anden halvleg, hvor værdien af vind skal øges i takt med samfundets elektrificering, sagde Mads-Ole Astrupgaard på generalforsamlingen.

Afstemningerne om en fusion kommer efter et efterår, hvor direktøren i Danmarks Vindmølleforening fratrådte sin stilling efter uenighed i ledelsen om foreningens fremtid.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Ked af at direktør har sagt op

Om Christian Hagelskjærs stilling som direktør i Energi Viborg bliver slået op igen og i givet fald hvornår, afgør bestyrelsen på et møde i begyndelsen af april.

- Jeg er oprigtig ked af, at Christian Hagelskjær har valgt at sige sin stilling op. Han har været en meget dygtig og inspirerende samarbejdspartner med en meget stor indsigt i det, han har med at gøre, og han har været en rigtig stor arbejdskraft for Energi Viborg i mere end 20 år. 

Ordene kommer fra formand Allan Clifford Christensen fra Energi Viborg, og de er rettet mod Christian Hagelskjær, der har opsagt sin stilling som direktør i Energi Viborg. Ifølge Viborg Stifts Folkeblad stopper Hagelskjær først i august, men indtil videre er det ikke sikkert, om stillingen i det hele taget skal genbesættes.

- Christian Hagelskjærs opsigelse er så ny, at vi lige skal overveje, hvad vi gør nu. Det tager vi en drøftelse om i bestyrelsen, når vi holder møde næste gang den 5. april, siger Allan Clifford Christensen. 

*****

Horsens Folkeblad:
Fjernvarme-boss jubler over varmeaftale

Christian Niederbockstruck, direktør hos Fjernvarme Horsens, kalder det tudetosset ikke at samle overskudsvarme op og er selvsagt meget glad for samarbejdet med Hamlet Protein A/S om udnyttelse af overskudsvarme.

- Vi har en virksomhed i Horsens, der producerer varme, som ikke har været udnyttet. Det er supergodt, at vi nu kan gøre noget ved det. Miljømæssigt kan det ikke blive bedre. Det er tudetosset ikke at samle varmen op, siger han om aftalen til Horsens Folkeblad.

Overskudsvarmen skal hentes ind med et varmepumpeanlæg, der ifølge planen skal stå klar inden udgangen af 2019. Overskudsvarmen rækker til at dække varmeforbruget hos cirka 3300 husstande i Horsens.

- Vi giver den gas og kan opføre anlægget i løbet af otte måneder. Vi går nok i luften lidt før nytår, forklarer Christian Niederbockstruck.

*****

Aarhus Stiftstidende:
Aarhus tester fremtidens løsninger

Et af Nordeuropas største, grønne smart city-projekter finder man i en almen boligbebyggelse, der tilhører Boligforeningen Ringgården i Aahus-bydelen Trige. Det fortæller Aarhus Stiftstidende.

Boligerne er ved at blive energirenoveret og blive udstyret med nye, intelligente energisystemer, der skal bringe Aarhus tættere på målet om en klimaneutral kommune i 2030. Lige nu monteres en helt ny type PVT-solpaneler på tagene som kan producere tre gange så meget energi som traditionelle solpaneler.

Boligblokkene er en del af det omfattende, EU-støttede klimaprojekt "Ready" som skal udvikle og afprøve grønne teknologier i et samarbejde mellem kommunen, Boligforeningen Ringgården, Aarhus Universitet og en række private virksomheder.

Tre af Ringgårdens seks boligblokke på Trige Parkvej bliver i øjeblikket udstyret med den ny type solcelleanlæg. Derudover er der udviklet en helt nyt smart batterilager, som kan lagre overskudsenergien, så den er tilgængelig, når beboerne kommer hjem og har brug for el og varme.