21. mar 2019

Aftaleudkast på overskudsvarme rammer forbi potentialet

LÆS I DAG: Boligselskab i Skive vil stemme imod bestyrelsen. Svendborg vil bygge kæmpe varmepumpe. Radikalt nej til superministerium. Seks kolde boringer indviet på Nyt Hospital Bispebjerg. Energi Fyn overtager gaskunder fra Ewii. Energi Viborg skal have ny direktør. Radius-kandidat mister sit job i boligselskab.

Politiken:
Aftaleudkast på overskudsvarme rammer forbi potentialet

Der er bred politisk enighed om, at der skal udnyttes mere overskudsvarme fra industrien til fjernvarme. Det forhandles der om lige nu på Christiansborg, men ifølge regeringens aftaleudkast vil brugen af overskudsvarme til fjernvarme kun stige med 35 procent, hvilket svarer til opvarmning af godt 20.000 husstande. Og det er faktisk kun en femtedel af det potentiale, der skønnes at være i overskudsvarme – og også mindre, end det cementfabrikken Aalborg Portland er parat til at levere til Aalborg Forsyning.

Hos Aalborg Portland vil et kommende projekt imidlertid ikke blive realiseret, hvis aftaleudkastet vedtages. Det siger Aalborg Portlands administrerende direktør, Michael Lundgaard Thomsen og bakkes op af Aalborg Kommune, som ejer Aalborg Forsyning, der skal aftage overskudsvarmen.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) som leder forhandlingerne, vil ikke kommentere aftaleudkastet.

- Når vi ikke har lavet en aftale endnu, er det, fordi vi skal ramme det rigtige punkt, som sikrer, at overskudsvarmeprojekter bliver til noget, men at der ikke bliver en meget, meget høj profit, som det i sidste ende er fjernvarmeforbrugerne, der skal betale. Det har vi ikke fundet endnu, siger han.

Ifølge Politiken håber han dog på en aftale i næste uge.

*****

Skive Folkeblad:
Boligselskab vil stemme imod bestyrelses ønske om at blive fritaget for ansvar

En af Skive Fjernvarmes største kunder, boligselskabet AAB i Skive, kommer til at stemme imod, at Skive Fjernvarmes bestyrelse og ledelse skal fritages for ansvar, hvis bestyrelsen vælger at iværksætte byggeri af et fjernvarmeværk ved Holstebrovej i Skive. Det fortæller Skive Folkeblad.

- Vi mener, en eventuel beslutning om ansvarsfrihed til bestyrelse og direktion bør vente til Skive Fjernvarmes ordinære generalforsamling i september. Til den tid ved vi, om det er nødvendigt at vedtage sådan noget, for til den tid har vi Energiklagenævnets afgørelse, oplyser Peter Hadrup, der er formand for AAB og medlem af bestyrelsen i Skive Fjernvarme.

Han erkender, det er et paradoks, at han i bestyrelsen for AAB stemmer imod et forslag, han har rejst som medlem af bestyrelsen for Skive Fjernvarme, men han pointerer, at har en enig bestyrelse bag sig i AAB.

Skive Fjernvarmes ledelse og bestyrelse vil fritages for ansvar i forhold til bestyrelsens mulige beslutning om at sætte byggeri af værket ved Holstebrovej i gang, fordi en følgende retssag kan betyde, at Skive Fjernvarme skal ændre eller nedrive nybyggeri. Det kan blive dyrt, og kommer det til at ske, kommer Skive Fjernvarmes kunder til at betale regningen.

*****

Fyns Amts Avis:
Svendborg vil bygge kæmpe varmepumpe

Svendborg Fjernvarme vil etablere et varmepumpeanlæg til op imod 100 millioner kroner, og politikerne i Økonomiudvalget har foreløbig givet garanti på et lån til Svendborg Fjernvarme på 26,6 millioner. På et møde i april skal politikerne behandle en tilsvarende sag om en lånegaranti for 60,5 millioner kroner. Det skriver Fyns Amts Avis.

Varmepumpen er en del af et større byggeprogram i fjernvarmeselskabet, der består af tre elementer: En renovering af ledningsnettet, en tilslutning til 1.100 lejligheder i Svendborg Andels-Boligforening og altså et stort varmepumpeanlæg til op imod 100 millioner kroner.

Direktør i Svendborg Fjernvarme, Carl Madsen, fortæller, at man har præsenteret kommunen for et varmepumpeanlæg på mellem 10 og 20 megawatt og håber på en godkendelse i løbet af sommeren. Når den ligger klar, skal projektet på grund af størrelsen sendes i EU-licitation.

- Vi håber på, at anlægget står klar til brug i juli eller august 2020, så vi kan nå at køre det ind, inden udgangen af 2020, siger Carl Madsen til Fyns Amts Avis.

Det er vigtigt at få anlægget i drift midt i 2020, fordi det skal nå at vise sit værd, før tilskuddet fra energispareordningen, der udløber 1. januar 2021.

*****

Altinget:
Radikalt nej til superministerium

De Radikale sætter nu lus i den grønne pels blandt de røde partier. De siger nemlig nej til et hedt ønske fra SF, Alternativt og Enhedslisten om at oprette et decideret grønt superministerium på den anden side af et valg til Folketinget.

Nu melder miljø- og klimaordfører Ida Auken pas på at bede en eventuel S-ledet regering om at rokere rundt på ministerierne.

- Det handler ikke om at omorganisere ministerierne. Nogle giver indtryk af, at hvis bare man blander seks ministerier sammen, så bliver alt godt. Nej, det gør det ikke, siger Ida Auken til Altinget

I stedet lægger partiet vægt på, at der er "en politisk vilje helt, helt i toppen af en regering, som vil miljøet og naturen,” forklarer Ida Auken.

Ifølge SF, Enhedslisten og Alternativet skal det nye ministerium koordinere den grønne omstilling på tværs af forskellige politikområder. Det skal bl.a. sket ved at give ministeriet økonomiske muskler og embedsmænd, der kan matche Finansministeriets ditto.

*****

Energy Supply:
Seks kolde boringer indviet på Nyt Hospital Bispebjerg

Fra seks kolde boringer ned i 100 meters dybde skal der i de varme måneder pumpes cirka 50.000 liter grundvand op i timen. Vandet ledes ind i et lukket kredsløb, hvor kulden udvindes og bruges i for eksempel klimanlæg og som køl i scannere på Nyt Hospital Bispebjerg.

Der er tale om ATES (Aquifer Thermal Energy Storage), der lagrer kulde og varme i undergrunden, og det skal fremover både dække hele Bispebjerg Hospitals kølebehov, i for eksempel scannere og ventilationsanlæg, og mere end halvdelen af varmebehovet.

- Det er en stor historisk milepæl, at vi kan åbne Danmarks største ATES-anlæg, siger Lars Gaardhøj, regionsrådsmedlem (S) og formand for den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Bispebjerg ifølge Energy Supply.

Når kulden udvindes, får vandet en højere temperatur. Det opvarmes yderligere med en varmepumpe, og så ledes det tilbage i jorden via seks varme boringer. Her ligger det på lager i undergrunden, indtil vinteren kommer. I de kolde måneder pumpes det op igen, og nu er det varmen fra vandet, der udvindes og bruges i for eksempel radiatorerne.

*****

Energi Watch:
Energi Fyn overtager gaskunder fra Ewii

En aftale mellem Ewii og Energi Fyn betyder, at sidstnævnte overtager Ewiis portefølje af naturgaskunder. Ewiis portefølje af naturgaskunder lyder på 1.650, og overdragelsen sker ifølge parterne af strategiske årsager, da Ewii har ”besluttet at fravælge gasforretningen som forretningsområde."

- Vi har i en årrække set gassalg som et forretningsområde, der ligger i naturlig forlængelse af vores eksisterende forretning, så det er med stor tilfredshed, at vi nu overtager yderligere cirka 1.650 gaskunder. Kunderne passer godt ind i vores eksisterende kundeportefølje, så da muligheden opstod, var vi naturligvis interesseret, siger Finn Andersen, kommerciel direktør hos Energi Fyn.

Det er langtfra første gang, at Energi Fyn får nye gaskunder ind. Sidste år kunne selskabet skrive 60.000 nye navne i kundebogen efter købet af Nature Energy. Der blev senere på året føjet yderligere 5.000 kunder til listen, der kom fra Gulstrøm og Natur-Energi ved købet af Engros Gas.

Ifølge Energi Watch vil aftalen mellem de to selskaber træde i kraft i april 2019.

*****

EnergiWatch:
Energi Viborg skal have ny direktør

Christian Hagelskjær har meddelt Energi Viborgs bestyrelse, at han stopper som direktør i august, skriver EnergiWatch.

Christian Hagelskjær ønsker ”nye udfordringer efter sammenlagt 23 år i Energi Viborg." De seneste 12 år har han været adm. direktør i Energi Viborg og var inden da direktør for Energi Viborg Kraftvarme.

Processen med at finde hans afløser bliver sat i gang nu, oplyser Energi Viborg.

*****

Energiwatch:
Radius-kandidat mister sit job i boligselskab

Vicedirektør i boligselskabet KAB, Flemming Strøm, der blev valgt til energiselskabet Radius' bestyrelse efter omstridt valgproces, er blevet afskediget fra sig job.

Det oplyser KAB i en pressemeddelse onsdag.

Flemming Strøm var en af de største stemmeslugere ved det nylige valg til bestyrelsen i Radius med over 3.000 stemmer. Stemmerne kom bare ikke fra almindelige forbrugere – Flemming Strøm benyttede i stedet tusindvis af målernumre fra fællesmålere i opgange, vaskekældre og udendørsarealer i almene boliger til at sikre stemmer til sig selv.

Både KABs adm. direktør og bestyrelsesformanden har ifølge eget udsagn ikke haft kendskab til Flemming Strøms kandidatur og den anvendte metode  før efter valget.

KAB trak Flemming Strøms bestyrelsespost for en uge siden.