19. mar 2019 Presseklip

Skatteminister håber på aftale om overskudsvarme i denne uge

LÆS I DAG: Karsten Lauritzen håber på aftale om overskudsvarme i denne uge. Forsyningstilsynet kan ikke kræve at få oplysninger fra elselskaber. Øget samarbejde om fjernvarme. Fjernvarmeværk investerer i nødstrømsgenerator. Sten kan gemme på sol og vind. Frivilligheden er under pres i fjernvarmen. Retssag om lovlighed af varmeværksbyggeri i Skive.

 

Altinget:
Skatteminister håber på aftale om overskudsvarmeaftale i denne uge

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har netop besøgt Rockwool-koncernen, som producerer meget overskudsvarme som følge af deres aktiviteter. Her fortalte han, at der kommer en aftale om virksomhedernes overskudsvarme i denne uge, samt at regeringen vil afsætte 50 millioner mere fra det økonomiske råderum end de aftalte 100 millioner kroner fra energiaftalen til den nye ordning.

Regeringen er desuden klar til at forlade en model med en ensartet høj afgift på virksomhedernes overskudsvarme til fordel for den certificeringsordning, som DI og Dansk Fjernvarme har foreslået. Ordningen skal sikre, at virksomhederne holder sig på tæerne for at være energieffektive og spare på energien, så der ikke spekuleres i at tjene penge på at sælge overskudsvarme.

Skatteministeriet ønsker dog kontrol med ordningen:

- Hvis der ingen prisregulering er, så er der selvfølgelig nogle virksomheder, der bliver superglade. Men der er nok også nogle forbrugere, som bliver lidt mindre glade, fordi det er ude hos dem, regningen ender. Og dem skal jeg også tænke på, siger Karsten Lauritzen til Altinget.

*****
EnergiWatch:
Forsyningstilsynet kan ikke kræve at få oplysninger fra elselskaber

Forsyningstilsynet skal lave en pris- og regnskabsanalyse af pengestrømmene på tværs af de koncernforbundne elselskaber. Men omfanget kommer til at stå og falde med, hvor villige selskaberne er til at dele deres oplysninger med tilsynet.

- For de kommercielle selskaber har vi ikke hjemmel til at påbyde dem at udlevere oplysninger. Vi kan indhente de oplysninger, der er offentligt tilgængelige. Hvis vi skal have yderligere oplysninger, skal selskaberne oplyse os om det ad frivillighedens vej. de skal gøre det, vil det være ad frivillighedens vej. Det er forskelligt fra selskab til selskab, hvor detaljeret de offentligt tilgængelige regnskaber er, og det vil selvfølgelig have betydning for resultatet i den analyse, vi kommer til at udføre, siger Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet til EnergiWatch.

Regnskabsanalysen af de danske elkoncerner er ifølge Carsten Smidt et af de vigtigste elementer i en større undersøgelse, der skal afdække, om konkurrencen på eldetailmarkedet er velfungerende – ”med særlig fokus på adskillelsen af monopoler og kommercielle aktiviteter i koncernforbundne netvirksomheder”, som der står i oplægget til arbejdsgruppen.

Elkoncernernes brancheorganisation er kritisk over for en adskillelse af elnet-selskaberne og de kommercielle forretninger, mens Foreningen af Slutbrugere af Energi kræver en total adskillelse.

*****

EnergiWatch:
Fire tiltag skal afbøde bortfaldet af grundbeløbet

Energistyrelsen har fremlagt fire initiativer målrettet de værker, der ved udgangen af 2018 mistede grundbeløbsstøtten. Samlet set har Folketingets partier afsat 540 millioner kroner til initiativerne. Det skriver EnergiWatch.

Energistyrelsen har udsendt en pressemeddelelse, hvor de fire initiativer præsenteres:

1. En udvidelse af den eksisterende rådgivningsindsats til de hårdest ramte grundbeløbsværker, der skal hjælpe dem til at få konkurrencedygtige varmepriser og begrænse, hvor mange værker, der lukker fordi varmepriserne bliver for høje. Ved lukning skal rådgivningsindsatsen understøtte en kontrolleret lukningsproces.

2. Pulje til håndtering af strandede omkostninger er målrettet kommunerne. Hvis det bliver nødvendigt at lukke et værk, skal puljen forhindre, at strandede omkostninger udelukkende falder tilbage på kommunerne, som ofte hæfter for værkernes gæld.

3. Støtte til individuelle løsninger skal hjælpe fjernvarmekunder, hvis deres værk må lukke på grund af grundbeløbets bortfald. Støtten vil være til eldrevne varmepumper på abonnement.

4. Den fjerde pulje skal støtte etablering af eldrevne varmepumper, biomassekedler og solvarmeanlæg og forventes på sigt at give værkerne mulighed for at reducere prisstigninger ved grundbeløbets ophør.

 Det er ikke oplyst, hvor stor en del af de 540 mio. kr., der er afsat til hvert initiativ.

*****

Ugeavisen Øboen:              
Øget samarbejde om fjernvarme

Igennem to år har Sydlangeland Fjernvarme og Midtlangeland Fjernvarme samarbejdet om fælles administration. Nu optimeres samarbejdet til også at omfatte en driftsaftale – det fortæller Ugeavisen Øboen.

Driftsaftalen har haft virkning fra årsskiftet 2018-2019. Den kom i stand, efter at driftslederen på Sydlangeland opsagde sin stilling pr. 31. december 2018. Der var enighed om, at det samarbejde om fælles administration, som var indgået i begyndelsen af 2017, havde vist sig at være en god løsning. 

Det udvidede samarbejde betyder ifølge formændene for de to fjernevarmeudbydere, at man bedre kan udnytte de forskellige ekspertiser fra medarbejderne. Ligeledes kan man i akutte situationer, hvor der skal bruges ekstra personale, se, at samarbejdet fungerer godt. 

- Det er et samarbejde, vi kan se flere fordele ved. Samarbejdet vil på sigt være med til at reducere omkostningerne. Endvidere er vi fra de overordnede myndigheder blevet opfordret til at samarbejde for at reducere omkostningerne, lyder det fra formand for Midtlangeland Fjernvarme, Torben Tørnqvist.

*****

Horsens Folkeblad:
Fjernvarmeværk investerer i nødstrømsgenerator

Fremover er varmen sikret hos forbrugerne i Hovedgård syd for Horsens. Det er sket med en investering i en nødstrømsgenerator, der giver sikkerhed mod strømafbrydelser på Hovedgård Fjernvarmeværk – det skriver Horsens Folkeblad.

- Vi har hidtil haft en gammel nødstrømsgenerator, som vi købte brugt for 40 år siden, men den var færdig. Det skete i foråret sidste år. Indtil vi fik købt en ny, fik vi den gamle rigget til som en nød-nødstrømsgenerator. Den kunne lige trække vores pumper og vores akkumuleringstank, fortæller Kaj Jessen, der er formand for Hovedgård Fjernvarmeværk.

Det bliver blot ét af emnerne på den årlige generalforsamling i aften, tirsdag, hvor formanden også vil komme ind, at hele byens ledningsnet er blevet termofotograferet.

- På den måde fandt vi tre huller, som det ellers ville have været umådeligt svært at finde ellers, siger formanden.

Generalforsamlingen finder sted på Restaurant Møllebæk torsdag aften kl. 19.30.

*****

DR.dk/Sjælland: 
Sten kan gemme på sol og vind

Mandag blev en kæmpe bunke sten indviet som energilager på DTU Risø ved Roskilde. Det særlige ved stenene er, at de kan lagre energien fra sol og vind, så vi kan få glæde af det på vindstille gråvejrsdage – det fortæller DR.dk/Sjælland.

Forskere og energiselskaber har arbejdet på at ophøje en bunke sorte småsten til energilagring, og det glædende uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V), der stod for indvielsen at det foreløbige testanlæg.

- Jeg synes, det er fantastisk, at det faktisk er lykkedes at lagre energi i nogle sten, som vi kender fra vores gårdsplads. Det er jo det, der er ”the missing link” i vores grønne omstilling; Kan man lagre energien?, lød det fra ministeren.

Energiselskabet Seas-NVE, har siden 2016 samarbejdet med DTU Energi, Aarhus Universitet Geoscience, Dansk Energi, Energinet.dk og Rockwool om at udvikle testanlægget med 600 grader varme sten, der som et batteri kan oplagre og levere energi fra sol og vind.

*****

Altinget:
Frivilligheden er under pres i fjernvarmen

Det er ikke længere nok at have tillid til, at frivillige og lønnet personale i varmesektoren gør deres bedste for at holde priserne så lave som muligt. Det  viser seneste energiaftale, hvor varmesektoren ønskes moderniseret med nu økonomisk regulering.

Den kan med nye administrative krav gøre det svært for de små andelsselskaber, hvor frivilligheden er størst. Derfor er det positivt, at de 162 selskaber, der har en årlig produktion under 50 TJ, er fritaget.

- Man skal passe på med at undervurdere betydningen af en stærk lokal fjernvarmesektor. Alternativet til de små værker er mange steder dyre individuelle løsninger, som kan slå bunden af ud husstandenes økonomi. Og derfor er det afgørende for samfundet, at vi bevæger en levedygtig sektor baseret på frivilligt engagement, siger vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke til Altinget.

Han oplyser videre, at der ikke er præcise tal for antallet af frivillige, der har deres daglige gang i fjernvarmesektoren.

Men man er ved at give slip på den lokale forankring og fællesskabet, frygter vicedirektøren. Det kommer samtidig med, at når selskaberne vokser, svinder fællesskabet.

*****

Skive Folkeblad:
Retssag om lovlighed af varmeværksbyggeri i Skive
De fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling afgør på torsdag, om bestyrelsen og direktionen for Skive Fjernvarme skal holdes ansvarsfri, hvis en retssag om nyt varmeværk går fjernvarmen imod, skriver Skive Folkeblad.

Skive Fjernvarme har i fem år arbejdet med værket og udvidelse af forsyningsområdet, som nu er på standby på grund af retssagen, HMN GasNet har rejst mod Energiklagenævnet på grund af projektet og Energiklagenævnets håndtering.

Bestyrelsen vil dog sætte byggeriet i gang efter sommerferien, hvis Energiklagenævnet igen godkender projektet.

Det nye værk vil give Skive Fjernvarmes kunder lavere pris på varme, men falder retssagen negativt ud, så Skive Fjernvarme skal bygge det det nye værk om eller rive det ned, ender regningen ved de samme forbrugere.