15. mar 2019

Minister afviser kendskab til manglende udbud

LÆS I DAG: Hofor tager til genmæle og øger indsatsen mod social dumping. Tilsyn: Varsling af prishop på fjernvarme for ringe. Generalforsamling skal vurdere risiko for nedrivning af værk. Dansk Energi ønsker fleksible tariffer. Ejerkommuner godkender salg af gasnet.

Kommunen.dk:
Minister afviser kendskab til manglende udbud

Fjernvarme Fyn har i årevis brudt udbudsloven og handlet ulovligt for over 109 millioner kroner.

Det vurderer to eksperter i udbudsret. Det drejer sig om it-ydelser, rådgivning, smedearbejde og vedligeholdelse i årene 2013-2018, der burde være sendt i udbud. Det oplyser Kommunen.dk.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt var fra januar 2010 til april 2015 næstformand i Fjernvarme Fyns bestyrelse. Han afviser kendskab til, at noget ulovligt skulle være foregået.

- Det er selvfølgelig ikke i orden, at Fjernvarme Fyn ikke har overholdt udbudsreglerne, hvis dette er tilfældet. Bestyrelsen i Fjernvarme Fyn har ikke været orienteret om disse indkøb, hvorfor jeg ikke har været vidende om dette,' skriver Lars Chr. Lilleholt i et skriftligt svar til Kommunen.dk.

*****

Energy Supply:
Hofor tager til genmæle og øger indsatsen mod social dumping

Hofor reagerer nu på den kritik, der har mødt selskabet, efter det i sidste uge kom frem, at Skattestyrelsen under et kontrolbesøg på byggepladsen ved Amagerværkets ny biomassefyrede blok BIO4 fandt 150 ansatte fra fire udenlandske virksomheder, der ikke betalte dansk skat, selvom de burde.

- Hofor ser med stor alvor på sagen, men vi er ikke en myndighed, og vi kan derfor ikke agere som en myndighed. Vi arbejder imidlertid tæt sammen med Skat med henblik på at sikre, at alt er i orden, og vi har netop i denne uge fået at vide af Skattestyrelsen, at vi ikke kan gøre mere i forhold til at bekæmpe sort arbejde, end vi allerede gør, siger administrerende direktør i Hofor, Lars Therkildsen i en pressemeddelelse.

Ikke desto mindre, så vælger Hofor at øge sin indsats mod social dumping. Ifølge Energy Supply vil Hofor intensivere sin dialog med Skat for nemmere at kunne identificere eventuelle brodne kar. Desuden vil tage flere stikprøvekontroller i brug.

*****

Energi Watch:
Tilsyn: Varsling af prishop på fjernvarme for ringe

Flere fjernvarmeselskaber har ikke har informeret forbrugerne rettidigt og godt nok om nye og højere priser. Derfor kommer Forsyningstilsynet nu med nye retningslinjer for varsling af prisstigninger på fjernvarme – det fortæller Energi Watch.

Forsyningstilsynet har undersøgt, hvordan 14 fjernvarmevirksomheder med de største prisforhøjelser har varslet forbrugerne. Kontrollen viste, at information og varsling af prisforhøjelser sker meget forskelligt og i visse tilfælde ikke rettidigt.

- Kontrollen af, hvornår og hvordan de 14 fjernvarmevirksomheder har varslet forbrugerne om forestående prisstigninger, tegner et ret broget billede. Og alle fjernvarmeforbrugere har krav på at blive varslet om markante prisstigninger i god tid, siger Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet, i en meddelelse.

Tilsynet vil nu tage kontakt til Dansk Fjernvarme for at få sat arbejdet med en ny vejledning i gang og få gennemført en ensartet praksis for varsling af forbrugerne.

*****

Skive Folkeblad:
Generalforsamling skal vurdere risiko for nedrivning af værk

En ekstraordinær generalforsamling skal afgøre, om Skive Fjernvarmeværk skal gå i gang med at bygge et nyt varmeværk – og det, selvom der er en risiko for, at man skal bygge det om eller i værste fald rive det ned. Generalforsamlingen skal tage stilling til, om direktionen skal slippe for ansvar, hvis man går i gang, og dermed kan regningen ende hos forbrugerne. 

Usikkerheden i projektet skyldes, at HMN naturgas mener, at beregninger af samfundsøkonomien i projektet er forkert. Derfor ophævede Energiklagenævnet Skive Kommunes første tilladelse til projektet. Det samme er sket for et værk i Glostrup.

Jurister har imidlertid set på sagen for Skive Fjernvarme. De vurderer, at der er en risiko for, at en retssag vil gå Skive Fjernvarme imod – men en er lille. De vurderer også, at der kun er en meget lille risiko for, at værket skal rives.

Tage Meltofte, direktør for Skive Fjernvarme, afviser overfor Skive Folkeblad, at han og bestyrelsen for Skive Fjernvarme kommer til at gamble ved at sætte byggeriet af værket ved Holstebrovej i gang, inden en retssag er afgjort. 

- Hvis Energiklagenævnet i juni igen stadfæster vores godkendelse, kan vi lovligt gå i gang med at bygge værket. Vi synes ikke, det er rimeligt at udsætte byggeriet, når de øverste instanser på området har godkendt det, siger Tage Meltofte. 
*****

Energi Watch:
Dansk Energi ønsker fleksible tariffer 

Med flere elbiler på vejen og mere el i varmesystemet, bliver det lige så vigtigt, hvornår folk bruger deres strøm, som hvor meget de bruger, mener elselskabernes brancheorganisation, Dansk Energi. Det skriver Energi Watch.

Brancheorganisationen har beregnet, at elforbruget fra distributionsnettet i 2040 vil være cirka 40 procent højere end i dag. Og fremskrivningen viser, at det især bliver varmepumper og elbiler, der kommer til at øge elforbruget markant.

Viceadministrerende direktør i Dansk Energi Anders Stouge hilser derfor regeringens kulegravning af eltarifferne velkommen, og han er enig i, at tarifferne bør moderniseres. Men han er ikke tilhænger af anbefalingerne fra afgifts- og tilskudsanalysen for energiområdet fra 2017, der vil gøre de variable tariffer kostægte og opkræve resten via abonnement frem for som betaling pr. kWh.

I stedet anbefaler Dansk Energi, at der arbejdes efter en ordning, der gør forbruget mere fleksibelt, så det forhøjede pres fra elbiler og varme imødegås ved at pege forbrugerne i den rigtige retning i forhold til forbruget.

- Man kan forestille sig, at vi i fremtiden i langt højere grad skal sende signaler til kunderne om at flytte rundt på deres forbrug. Det kan også være, at man skal fokusere mere på de helt specifikke områder, hvor der er særlige belastninger, og sende signaler hertil, frem for at man sender det til et meget stort område, hvor der måske ikke altid er problemer, siger Anders Stouge til Energy Watch.

Dansk Energi har indledt et samarbejde med Energinet for at finde frem til en tarifmodel, der er bedst rustet til fremtidens transmissions- og distributionsnet.

*****

Energi Watch:
Ejerkommuner godkender salg af gasnet

Salget af HMN GasNet til Energinet med overtagelse 29. marts i år er godkendt af repræsentantskabet i HMN Naturgas med 87 medlemmer udpeget af 57 ejerkommuner, skriver Energi Watch.

Prisen for HMN’s 9.812 kilometer gasnet er 1,8 milliarder kroner. Handlen samler alle store danske gasdistributionsselskaber.

Salget efterlader HMN med de to datterselskaber HMN Biogas og HMN Gastankstationer.

- Der skal nu laves en plan for den fremtidige håndtering – eventuelt salg/afvikling – af disse aktiviteter, og på længere sigt også en afvikling af HMN Naturgas-koncernen, skriver HMN Naturgas.

Adm. direktør Susanne Juhl og økonomidirektør Anders Nørskov fortsætter i HMN Naturgas.