12. mar 2019 Presseklip

Enighed om cyberkontrol af kritiske virksomheder

LÆS I DAG: Enighed om cyberkontrol af kritiske virksomheder. Intet argument for at beholde Radius i statens varetægt. Anklager om stemmemisbrug ved Radius-valg. Fjernvarmepriserne i Herning er blandt de laveste.

EnergiWatch:
Enighed om cyberkontrol af kritiske virksomheder

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en sysle om et lovforslag, der udvider beføjelserne for Center for Cybersikkerhed for at forhindre digitale angreb på samfundskritiske virksomheder.

Det betyder blandt andet, at bestemte virksomheder fremover kan blive tvunget til at tilslutte sig den såkaldte netsikkerhedstjeneste.

- Der kan jo være virksomheder, som er så vigtige for samfundet, at man ikke kan tåle, at de bliver sat ud af funktion. Vi har en væsentlig samfundsinteresse i, at man kan påbyde disse virksomheder at blive tilsluttet. Og langt de fleste vil være motiverede for at slutte sig frivilligt til en tjeneste, hvor man får en advarsel, hvis der er et malwareangreb mod virksomheden, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen til EnergiWatch.

Seks sektorer er vurderet at være særligt samfundskritiske. Det er sundhedsvæsnet, energi, transport, skibsfart, finans og tele.

*****

Altinget:
Tænketank: Intet argument for at beholde Radius i statens varetægt

Tænketanken Demokratisk Erhverv har lavet den første kortlægning af det danske erhvervsdemokrati. Den viser, at andelsbevægelsen stadig trives som et stærk modsvar til statsligt ejerskab og privatiseringer. Det fortæller Altinget.

I det lys mener tænketanken ikke, at der er nogen grund til at holde kritisk infrastruktur på statens hænder. Til gengæld er en genoplivning af andelsbevægelsen det bedste værn mod fremmed magtovertagelse af dansk infrastruktur.

Eksempler Danmarks i alt 18.605 demokratiske virksomheder er Arla, Danish Crown, Coop, OK Benzin samt energiselskaberne Nrgi og Seas-Nve. Ifølge tænketanken er netop forsyningssektoren bevis for, at den kritiske infrastruktur er bedst tjent med at være underlagt forbrugernes ejerskab.

- Tallene viser, at demokratiske virksomheder er bedre til at investere i egen virksomhed sammenlignet med virksomheder med andre ejerformer. Det gør dem mere robuste, forklarer udviklingsdirektør i Demokratisk Erhverv Magnus Skovrind Pedersen.

Den 95 sider lange rapport viser blandt andet at forbrugerejede virksomheder investerer dobbelt så meget som øvrige selskaber målt på nettoinvesteringer pr. omsat krone. Det kan tolkes som udtryk for, at virksomhederne styres ud fra et mere langsigtet perspektiv med en prioritering af at holde kerneforretningen konkurrencedygtig og på teknologisk forkant.

*****

DR Nyheder:
Anklager om stemmemisbrug ved Radius-valg

3.500 stemmer fik kandidaten Flemming Strøm ved det nylige valg til bestyrelsen i elnetselskabet Radius.

Mange af de 3.500 stemmer kom dog ikke fra almindelige forbrugere. Flemming Strøm er vicedirektør i boligadministrationsselskabet KAB, og han benyttede sig af tusindvis af målernumre fra fællesmålere i opgange, vaskekældre og udendørsarealer i almene boliger til at sikre 3.000 stemmer til sig selv.

Men hverken KAB eller Flemming Strøm havde fået bemyndigelse til det eller oplyst det til medlemmerne i de almene boliger, skriver DR Nyheder.

Regionsformand Sophie Hæstorp-Andersen sidder i bestyrelsen for KAB. Hun vil nu se på, om Flemming Strøm bør trække sig fra bestyrelsesposten.

- Vi må diskutere, hvilket mandat, Flemming Strøm har i ryggen. Der er behov for åbenhed og gennemsigtighed ved denne type valg, og det må vi drøfte i KABs bestyrelse, siger Sophie Hæstorp-Andersen til DR Nyheder.

*****

Pressemeddelelse (Eniig):
Fjernvarmepriserne i Herning er blandt de laveste

Det lokale fjernvarmeselskab i Herning er nu landets 20. billigste blandt de omkring 400 fjernvarmeselskaber i Danmark. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Eniig.

Den årlige afregning er i gennemsnit på 13.160 kroner for en standardbolig på 130 m2 – og her er priserne pænt under i Herning, lyder det fra chefen for Eniig Varme, Erling V. Klemmensen.

- Den årlige pris i 2019 for fjernvarme til et standardhus i Herningområdet på 130 m2 er på ca. 9.500 kr. Bor du i et nyt hus på 130 m2, som er isoleret efter gældende bygningsreglement, vil den årlige pris for fjernvarme være mindre end 8.000 kr, fortæller Erling V. Klemmensen.

Tilmed er fjernvarmen i Herning grøn, da mere end 90 % af varmen produceres på biomasse. Kun ved revision på Herningværket og i spidsbelastningssituationer suppleres med andre brændsler.

Erling V. Klemmensen kan konstatere, at efterspørgslen på fjernvarme er stigende i Herningområdet. For femte år i træk havde Eniig Varme et rekordstort antal nye tilslutninger.

- Fjernvarmen er et klart førstevalg, når bygherrerne skal vælge, hvilken opvarmningsform, der skal installeres i nybyggerier. Det skyldes, at vi kan levere et attraktivt produkt med høj grad af komfort sammenlignet med andre opvarmningsformer. Til en særdeles fornuftig pris, pointerer han.