11. mar 2019 Presseklip

Aftale om overskudsvarme baner vej for to nye afgifter

LÆS I DAG: Bestyrelse og direktør vil fritages for ansvar. Tvivl om hastighed på grøn omstilling. Arla: Udledning af klimagasser skal gå i nul. Pres på HOFOR efter sort arbejde. Brancheorganisationer samler kvindelige eksperter. Klimakampen har ramt de unge dybt i maven. Gylle giver varmen i Hou. Ribe Fjernvarme får ja til udvidelse.

EnergiWatch:
Aftale om overskudsvarme baner vej for to nye afgifter

Et flertal i Folketinget vil gøre det attraktivt for industrivirksomheder at sende overskudsvarme ud i fjernvarmenettet. Politikerne arbejder på en model, hvor energieffektive virksomheder certificeres til lavere afgifter på overskudsvarme, skriver EnergiWatch.

Dansk Fjernvarme har anbefalet en certificeringsordning. Den ser ud til at indeholde to afgifter: En lav for virksomheder, der certificeres og beviser, at deres produktion af overskudsvarme er energieffektiv, og at de ikke tilføjer ekstra energi for at producere ekstra overskudsvarme – den såkaldte falske overskudsvarme. Den højere afgift rammer de virksomheder, der ikke er certificerede.

- Certificeringen skal sikre energieffektiviteten, og så kan man eventuelt indføre en bagatelgrænse for små anlæg, så du ikke behøver at lade dig certificere, hvis du er en helt lille virksomhed. Man får forenklet systemet, og man får udnyttet mere overskudsvarme til gavn for klima og varmeforbrugere, siger Jens Joel, energi- og klimaordfører i Socialdemokratiet.

*****

Skive Folkeblad:
Bestyrelse og direktør vil fritages for ansvar

Skive Fjernvarme har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 21. marts, hvor et af punkterne handler om, at bestyrelsen og direktionen for Skive Fjernvarme skal fritages for ansvar i forbindelse med et kommende byggeri af en fjernvarmecentral på Holstebrovej i Skive og udvidelse af Skive Fjernvarmes forsyningsområde i den nordlige del af Skive. 

Byggeriet er blevet mødt af en indsigelse fra HMN Gasnet, der dog én gang er afvist af ved Energiklagenævnet. Men nu har Byretten i Glostrup afsagt dom i en lignende sag fra Helsingør Kommune, hvor HMN Gasnet har klaget videre i retssystemet, og nu vil Energiklagenævnet i juni afsige en ny dom i sagen fra Skive.

Formand for Skive Fjernvarme, udlejer Jesper Dybdahl, vil ikke sige meget om sagen inden generalforsamlingen.

- Kommer Energiklagenævnet med en klokkeklar afgørelse til vores fordel i juni, går vi i gang med at bygge efter sommerferien. Kommer der herefter en ny retssag, som falder ud til HMN's fordel, kan det være, at vi skal lovliggøre noget. Vi kan ikke nu sige, hvad det eventuelt vil komme til at betyde, oplyser Jesper Dybdahl til Skive Folkeblad.

*****

Fyens Stiftstidende:
Tvivl om hastighed på grøn omstilling

Man er enige om målet, men ikke om hastigheden i Svendborg. Kraftvarmeværket skal lukkes og erstattes af blandt andet en varmepumpe.

På en kommende generalforsamling skal forsamlingen tage stilling til, om man vil følge planen fra tidligere medlem af bestyrelsen og maskinmester Bjarne Olsens plan om at kunne værket allerede i 2021. Eller om det er bestyrelsens mere konservative plan, hvor man venter til 2024 med at lukke kraftvarmeværket.

- Som bestyrelse tør vi ikke stå inde for de usikkerheder, der er i den plan, Bjarne Olsen lægger op til. Vi kører i et andet tempo, hvor vi vil få et mindre tilskud, men hvor vi ikke risikerer at løbe ind i nogle forhindringer, som kan betyde, at vi mister hele tilskuddet, siger Jørgen Lindegaard, formand for bestyrelsen til Fyens Stiftstidende.

Hvilken plan, forbrugerne bedst kan lide, bliver afgjort på generalforsamlingen den 21. marts.

*****

Jyllands-Posten:
Arla: Udledning af klimagasser skal gå i nul

Mandag offentliggør Arla en klimaplan, der omfatter snesevis af mejerier, 1,5 mio. malkekøer og 10.300 landmænd i Nordvesteuropa. Målet er at banke udledningen af drivhusgasser helt i bund.

Det centrale mål i planen er at reducere udledningen af drivhusgasser pr. produceret liter mælk med 30 pct. inden 2030 og neutralisere udledningen fuldstændigt inden 2050.

Det er første gang, a mejerigiganten vedtager en samlet plan, som også omfatter produktionen af mælk ude på gårdene. Og ifølge Arla er det fuldstændig afgørende, da omkring 85 pct. af mejerisektorens CO2-udledning sker på landbrugsbedrifterne.

- Vi tror på, at der bliver et marked for bæredygtige mejeriprodukter, men det er ikke det, der driver os. Vi ville træffe de her beslutninger uanset hvad. Vi bekender os fuldstændig til de mål, som FN og EU har fastsat om klimaneutralitet i 2050 og er parate til at accelerere vores klimaindsats for at leve op til dem, siger Arlas adm. direktør, Peder Tuborgh, til Jyllands-Posten.

Arlas andelshavere - mælkeproducenterne – har siden 1990 reduceret udledningen af CO2 pr. liter mælk med 24 pct. svarende til omkring 1 pct. årligt. Ifølge den nye klimaplan skal reduktionstempoet fordobles til i gennemsnit 2 pct. årligt.

Og det vil være fuldstændig afgørende for Arlas fremtidsmuligheder, at selskabet accelererer bestræbelserne på at reducere klimabelastningen.

- Jeg tror simpelthen ikke, at man på langt sigt har en chance som virksomhed, medmindre man tager det her seriøst og viser, at man arbejder sig i retning af at blive CO2-neutral. Man risikerer at blive fravalgt af forbrugerne, hvis man står stille på det her område. Derfor skruer vi tempoet i klimaindsatsen temmelig markant i vejret, forklarer Peder Tuborgh.

*****

Avisen.dk:
Pres på HOFOR efter sort arbejde

Under et kontrolbesøg fandt Skattestyrelsen 150 ansatte fra fire udenlandske virksomheder, der ikke betalte dansk skat, selvom de burde. Det har Avisen.dk afsløret, og det giver nu politiske dønninger.

- Københavns Kommune har besluttet, at vi ikke samarbejder med virksomheder, der ikke betaler skat. HOFOR har ikke gjort nok for at stoppe skattesnyd, siger Karina Vestergaard Madsen, Enhedslistens gruppeformand i Københavns Borgerrepræsentation, til Avisen.dk.

Hun er i øvrigt et af to politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer i HOFOR og vil nu bede om en redegørelse fra ledelsen.

HOFORs bestyrelsesformand Leo Larsen er ked af sagen og er åben over for at skærpe kontrollen i fremtiden. Og det vil han bede ledelsen se på, oplyser han til Avisen.dk.

Det omtalte byggeri er BIO4 på Amager.

*****

Energi Watch:
Brancheorganisationer samler kvindelige eksperter

Undersøgelser har vist, at kønsfordelingen i toppen af energibranchen er skæv. Derfor har to brancheorganisationer nu samlet en liste med kvindelige energieksperter.

Det er Dansk Fjernvarme og De Frie Energiselskaber, der har indledt et samarbejde om at skabe opmærksomhed om skævheden. Det fortæller Energi Watch.

De to brancheorganisationer har samlet en liste over kvindelige energieksperter, som skal fungere som inspiration og vise, at kvinderne trods alt er til stede. Listen blev offentliggjort i forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts.

- I Dansk Fjernvarme arbejder vi med FN’s verdensmål. Også verdensmål nummer fem om ligestilling. Dels prøver vi selv at finde kvindelige debattører til vores arrangementer, ligesom vi forsøger at være opmærksomme på det, når vi ansætter medarbejdere. Derfor står mål om diversitet også i vores kodeks for godt bestyrelsesarbejde, så vi rekrutterer bredere, både i forhold til køn og alder. Vi har fokus på det her, fordi bestyrelserne også i fjernvarmesektoren er 70-75 procent af mænd, og det billede vil vi gerne ændre," siger han i den fælles meddelelse.

*****

Altinget:
Klimakampen har ramt de unge dybt i maven

Aktivisme skal kobles sammen med konkret politik, og et nyt ungeklimaråd kan være bindeleddet. Det mener i hvert fald Nina Möger, der er et af medlemmerne i det netop opstartede Ungeklimaråd.

Hun er 23 år gammel og studerer International Business and politics på CBS. Og hun mener, at der i klimakampen er kommet et nyt ungdomsoprør.

- Hvis vi snakker kombinationen af aktivisme og politik, så tror jeg netop, at klimakampen er et sted, der virkelig har ramt nogle unge dybt nede i maven. Det taler til rigtig mange unge mennesker, som kan se, at deres fremtid ligger i hænderne på andre. Derfor kan man se folk vælte ud på gaderne i ugentlige opråb foran Christiansborg til større demonstrationer og med unge, der dukker op til klimatopmøderne i Polen, siger hun til Altinget.

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor Ungeklimarådet skal bidrage til at koble aktivisme og politik, og her peger Nina Möger blandt andet på, at rådet kan afmystificere det politiske arbejde i forhold til miljøkampen.

- Jeg tror, vi skal bruge de sociale medier til at få det helt ned på jorden. Hvad laver man til møderne? Hvad indleverer man til en minister? Den anden del er, at vi sidder ti mennesker i rådet, men der er mange flere, der gerne vil være med, og endnu flere, som bekymrer sig om den her dagsorden. Det er sindssygt vigtigt, at vi får indhentet deres inputs også, lyder buddet fra Nina Möger.

***** 

Nordjyske:
Gylle giver varmen i Hou

Overskudsvarme fra biogasselskab leverer i fremtiden over halvdelen af varmebehovet i byen. Overskudsvarmen kommer fra Ulsted Biogas, der har via en 3,6 kilometer lang transmissionsledning nu er forbundet til varmeværket i Hou.

Overskudsvarmen fra Ulsted varmer allerede i Hou. Aalborg Forsyning har ladet anlægget køre i et par uger, og dermed kan man se frem til, at man i fremtiden ikke bruger den hidtidige gasmotor så meget som i dag.

- Der har været skrevet rigtig meget i pressen, at tilskud til drift af gasmotor bortfalder, så det her er også for at sikre den fremtid, som er på den anden side af bortfaldet af det her tilskud, fortæller Mads Kristian Ullitz, projektleder hos Aalborg Forsyning, til Nordjyske.

Overskudsvarmen har dog ikke nogen betydning for varmeprisen i Hou, fordi det her og nu er en del af den grønne omstilling, som Aalborg Forsyning er i færd med at implementere

*****

JydskeVestkysten:
Ribe Fjernvarme får ja til udvidelse

Ribe Fjernvarme skal udvide med cirka 3700 kvadratmeter for at få plads til en ny akkumuleringstank og med ekstra plads til lastbiler. Politikerne i Esbjerg Kommune har netop givet grønt lys til udvidelsen, der vurderes at koste nogle træer livet.

Udvidelsen skal ske på et cirka 3700 kvadratmeter stort areal, som i dag er et stykke fredsskov, der omkranser fjernvarmeværket. Derfor skal kommuneplanen ændres fra grønt område til teknisk anlæg. Esbjerg Kommune har været i dialog med Miljøstyrelsen, som har givet tilladelse til, at fredskovpligten ophæves for at give plads til udvidelsen. 

Formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini, (S), ærgrer sig over, at der skal fældes nogle træer, men slår til gengæld fast, at det er nødvendigt for, at Ribe Fjernvarme kan udvikle sig. 

- De har ikke på deres nuværende areal plads til at udvide, og derfor har vi været med til at få fredskovspligten ophævet, siger Karen Sandrini til JydskeVestkysten.