08. mar 2019 Presseklip

Forsyningsselskaberne er blevet mere effektive

LÆS I DAG: Forsyningsselskaberne er blevet mere effektive. Hvad stiller vi op med overskudsvarmen? Borgmester forsvarer demokrati og fælleseje i forsyningssektoren. Aalborg haster 124 hektar solcelleanlæg igennem. Tre nye energilove på vej.

Energy Supply:
Forsyningsselskaberne er blevet mere effektive

Det er formentlig ikke hverdag, at Danmarks Statistik ligefrem roser fjernvarme- og energiselskaberne i Danmark. Men det er sket nu i forbindelse med en opgørelse over husholdningernes bruttoenergiforbrug – det fremgår af Energy Supply.

Husholdningernes bruttoenergiforbrug er således faldet de seneste tyve år. Det sker på trods af, at det faktisk energiforbrug er øget med fire procent, men det bliver altså modsvaret af, at vi samtidig har en befolkningstilvækst på otte procent.

- Når man ser nærmere på fjernvarme, transport og el, viser der sig et mønster: Vi får mere ud af energien. Når det kommer til fjernvarme og el, er forsyningsselskaberne blevet mere effektive og benytter i højere grad vindkraft. Det betyder, at mindre energi går tabt, inden det når ud til husholdningerne, siger Ingeborg Vind, der er specialkonsulent hos Danmarks Statistik.

Husholdningernes fjernvarme- og elforbrug 'koster' derfor mindre energi nu end tidligere - opgjort som bruttoenergiforbrug. Bruttoenergiforbruget er forbruget inklusive det konverterings- og ledningstab, der finder sted, inden energien når ud til husholdningerne.

Siden 1997 er husholdningernes bruttoenergiforbrug af fjernvarme faldet fra 120 PJ til 100 PJ, selvom deres faktiske fjernvarmeforbrug er steget fra 60 PJ til 70 PJ. Også i elproduktionen er konverteringstabet blevet mindre. I 1997 var husholdningernes bruttoenergiforbrug af el 65 PJ, hvor det i 2017 kun var 50 PJ.

*****

Altinget:
Hvad stiller vi op med overskudsvarmen?

Folketinget forsøger i disse dage endnu engang at få en aftale på plads om overskudsvarmeafgiften. Det skriver Altinget.

Ifølge energiaftalen fra juni 2018 skulle en omlægning ellers være på plads i efteråret 2018. Men blandt andre Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kunne ikke støtte regeringens og Skatteministeriets model, hvor man vil hæve overskudsvarmeafgiften for at undgå såkaldt ”falsk overskudsvarme”, hvor industrien skulle skrue op for energiforbruget for at sælge varme til fjernvarmeselskaberne.

DI og Dansk Fjernvarme har foreslået en certificeringsordning for at undgå den ”falske” overskudsvarme.

Og de to professorer Bent Ole Gram Mortensen og Jette Thygesen fra Syddansk Universitet har skrevet et indlæg, hvor de anfører, at problemet med falsk overskudsvarme er overdrevet – og at afgiften vil spænde ben for bedre udnyttelse af overskudsvarmen.

”Man kan frygte, at det offentliges økonomi nu er blevet så afhængige af energiafgifter, at lovgiver reelt er begrænset i sine muligheder for at agere med tiltag, der vil reducere afgiftsprovenuet," skrev de i deres indlæg tilbage i december.

*****

Altinget:
Borgmester forsvarer demokrati og fælleseje i forsyningssektoren

Middelfarts socialdemokratiske borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen, har ikke bare kæmpet en kamp for at nedbringe kommunens energiforbrug – han også stillet sig forrest, når det gælder om at bevare demokratiet og fællesejet i forsyningssektoren.

I efteråret 2017 arvede han borgmesterkæden fra Danmarks længst siddende borgmester Steen Dahlstrøm. Inden havde han engageret sig i en række lokale forsøg på at flytte magten fra forvaltningen tilbage til borgerne. Nogle har virket bedre end andre. Men det vigtigste er, at man prøver, som han forklarer det.

- Historisk har forsyningssektoren paralleller til andelstanken og ideen om fælleseje. Det er vigtigt at tænke teknik- og miljøområdet som en del af vores velfærd. Der gør, at vi kan holde varmen, og at der er strøm i kontakten. Men den lever i en skjult verden, der ikke fylder så meget i den politiske diskussion, som den berettiger til, forklarer han i Altinget. Og fortsætter:

- Arbejdet i teknik- og miljøforvaltningerne bliver hurtigt noget med teknik og kolde hænder. Det skal bare være så effektivt som overhovedet muligt, og så skal vi helst ikke høre mere om det. Det synes jeg er synd og skam. Der ligger en lang række værdipolitiske og miljøpolitiske elementer i forsyningspolitikken, som det er vigtigt, at vi tager stilling til som samfund.

Han nævner i artiklen konkret vigtigheden af, at fjernvarmen trives bedst efter hvile-i-sig-princippet, som er under stærkt pres. Johannes Lundsfryd Jensen mener, at princippet vil være en garant for, at den grønne omstilling sker, og at den sker med samfundets bedste for øje.

*****

Energy Supply:
Aalborg haster 124 hektar solcelleanlæg igennem

Tre solcelleanlæg i Aalborg Kommune skulle gerne nå at komme med i runden for teknologineutrale udbud til november. Derfor skal planlægningen af anlæggene speedes gevaldigt op. Det skriver Energy Supply.

Tidspresset indebærer, at planlægningen af tre solcelleprojekter får lov at tyvstarte i forhold til den overordnede planlægning for arealer til produktion af vedvarende energi i kommunen.

De tre solcelleprojekter, der er tale om, er placeret henholdsvis ved Sønderholm i det vestlige af Aalborg Kommune, ved Simested også i den vestlige del af kommunen og ved Milbakken i den nordlige del af kommunen.

Ved Sønderholm er det tanken, at solcellerne skal opsættes på et 29 hektar stort areal, der omslutter et eksisterende solfangeranlæg på 1,6 hektar, der producerer varme til byens varmeværk. Anlægget ved Simested er på 18 hektar og skal opsplittes i to. Også ved Milbakken, hvor ansøgningen omhandler hele 77 hektar, er der tale om et anlæg splittet op i to.

*****

Altinget:
Tre nye energilove på vej

Energiminister Lars Chr. Lilleholt har fremsat tre lovforslag om energi til førstebehandling i Folketinget på torsdag, skriver Altinget.

Ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund skal sikre det stop for nye olie- og gasboringer på land og i indre farvande, regeringen foreslog sidste år.

Ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning skal fokusere selskabets opgaver. Tilsyn med el- og naturgassektorernes beredskab er flyttet fra Energinet til Energistyrelsen, og tilsyn med IT-beredskabet i el- og naturgassektoren forventes at flytte samme vej 1. juli. EU-lande er i gasforsyningskriser forpligtet til at afbryde erhvervskunders gas for at forsyne nabolandes privathusholdninger med gas.

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi er en opfølgning på energiaftalen fra juni sidste år.