18. feb 2019 Presseklip

Frivillighed er omdrejningspunktet i forsyningssektoren

LÆS I DAG: Frivillighed er omdrejningspunktet i forsyningssektoren. Galopperende fjernvarmepriser preller af på Christiansborg. Seas-topchef gav folkevalgte mundkurv i budkrig om Ørsteds elnet. Fjernvarmekunder slipper for prissmæk på Falster.

Altinget:
Frivillighed er omdrejningspunktet i forsyningssektoren

Over de kommende uger udfolder Altinget frivillighedsbegrebet, fordi det for vand, varme og el mange steder er blevet til med frivillig arbejdskraft. Således er hvert andet glas postevand, der bliver skænket i de danske hjem,  produceret af frivillig arbejdskraft. I alt 2.500 forbrugerejede vandværker pumper døgnet rundt vand op fra den danske undergrund.

En del steder er det pensionister, der gennem frivilligt bestyrelsesarbejde driver de små værker. Men det kniber med at rekruttere, og noget af det kan forklares med den øgede bureaukratisering, for det brænder de frivillige ikke for: Dokumentation for, at kassen stemmer. At pengene er opkrævet og investeret korrekt. At vandet ikke kunne være produceret billigere på anden vis. Og naturligvis at de strikse regler i GDPR er overholdt til punkt og prikke.

En anden forklaring er handler om, at forbrugerejede vandværker hverken kan, skal eller må generere økonomisk overskud. Det er en organiseringsform, som har rødder tilbage i andelsbevægelsen, og som også er udbredt i varmesektoren og tidligere også elselskaberne. Fortalerne argumenter for, at det gør sektoren modstandsdygtig mod spekulation, mens modstanderne rokker ved tilliden til, at værkerne gør det godt nok og hævder at det gør selskaberne ineffektive.

*****

Finans.dk:
Galopperende fjernvarmepriser preller af på Christiansborg

De seneste fem år har ca. 170 af landets 400 fjernvarmeværker modtaget i alt 10,7 mia. kr. som led i en bytteaftale fra 2004. Nu er aftalen udløbet, og varmekunderne rammes af prisstigninger. Men ekstraregninger på 8-9.000 kr. til fjernvarmekunder, har ikke fået Christiansborg på barrikaderne, skriver Finans.dk.

Normalt tøver politikere og ministre ellers ikke med at kaste sig ind i sager, hvor der er står store forbrugerinteresser på spil. Men det gælder ikke altså – i hvert fald indtil videre – ikke med bortfalde af grundbeløbet.

Måske skyldes det, at politikerne har vidst, at der ville komme prisstigninger. Så sent som i juli sidste år erkendte klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) i et svar til Folketinget, at et farvel til grundbeløbet ville udløse prisstigninger:

»Hvis man veksler hver bortfalden støttekrone 1 til 1 til stigende varmeprisstigninger, skønnes det, at ca. 200.000 husstande kan få varmeprisstigninger over 4.000 kr. årligt,« fastslog ministeren i et svar til Folketinget.

De kommende fem år kan værkerne så trække på i alt 540 mio. kr. til at omstille varmeproduktionen væk fra politikernes tidligere førstevalg, naturgassen fra Nordsøen, til især varmepumper, der drives af den grønne strøm, som nu er øverst på den politiske dagsorden.

Imens tikker ekstraregningerne ind hos fjernvarmekunderne, skriver Finans.dk.

*****

EnergiWatch:
Seas-topchef gav folkevalgte mundkurv i budkrig om Ørsteds elnet

Jesper Hjulmand, adm. direktør i Seas-Nve, opfordrede i flere omgange de 124 folkevalgte i det sjællandske energiselskabs øverste myndighed, repræsentantskabet, til ikke at ytre sig offentligt om selskabets milliardstore bud og mulige overtagelse af Ørsteds elnetforretning Radius. Det skriver EnergiWatch.

Det skete første gang på Seas-Nve's interne repræsentantskabsforum og senere i en rundsendt mail fra Jesper Hjulmand til repræsentanterne i januar 2019, da budkrigen om Radius til en anslået værdi på omkring 20 mia. kr. var på vej ind i den afgørende fase og umiddelbart efter, at det statskontrollerede Ørsted som følge af manglende politiske opbakning på Christiansborg måtte indstille salgsprocessen.

Anders Drejer, professor på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, betegner over for EnergiWatch indholdet i Jesper Hjulmands mail til repræsentantskabet som et forsøg på at lukke munden på de folkevalgte i Seas-Nve og dermed formelt andelsselskabet øverste myndighed.

- Det er helt klart en mundkurv og en, for mig at se, klart uacceptabel måde at obstruere den frie presses arbejde på. Det er dybt problematisk, at man i mailen forsøger at udlægge mediernes motiver og mistænkeliggøre journalister. Og næsten uanset karakteren af den nævnte tavshedspligt, så er det ligeledes problematisk, at man direkte fortæller mailens modtagere, hvad de skal svare, siger Anders Drejer til EnergiWatch.

Jesper Hjulmand skriver via sin kommunikationsafdeling i en mail til EnergiWatch, at Seas-Nve i sine repræsentantskabsmøder altid har en løbende dialog om virksomhedens strategiske udvikling. Herunder også, at man overordnet har drøftet interessen for de aktiver, som Ørsted ønskede at afhænde, inden salgsprocessen blev stoppet.

*****

Lolland-Falsters Folketidende:
Fjernvarmekunder slipper for prissmæk på Falster

De 625 forbrugere tilsluttet Nørre Alslev Fjernvarmeværk kan skrue op for fjernvarmen uden at frygte prishøvl på grund af grundbeløbet, skriver Lolland-Falsters Folketidende.

- Jeg kan berolige med, at der ikke sker nogle prisstigninger for fjernvarmekunderne, selv om vi ligger i landets udkantsområder, siger Gert Clausen, formand for Nørre Alslev Fjernvarmeværk, til avisen. 

På Lolland-Falster er kun to værker i Sakskøbing og Nykøbing Falster, der producerer el og derfor har været kvalificeret til at få grundbeløb. 

Varmeprisen for et standardhus i et år er 16.333 kroner i Nørre Alslev.