15. feb 2019 Presseklip

Hedensted Fjernvarme udvider med containerløsninger og mini-grid

LÆS I DAG: Fjernvarmen i Aabenraa og Rødekro undgår prisstigninger. Investeringer i kritiske sektorer under EU-lup. HOFOR undersøger bygasnettet for lækager. Nyt Danfoss-datacenter skal udnytte overskudsvarme og spare kølestrøm.

Energy Supply:
Hedensted Fjernvarme udvider med containerløsninger og mini-grid

Når Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab (JAB) skal have varme ud til en ny udstykning på 33 huse på Dyrskuepladsen i Juelsminde bliver det via et helt nyt anlæg leveret af Hedensted Fjernvarme. Det fortæller Energy Supply.

Oprindelig var JAB indstillet på individuelle varmepumper, men det ændrede sig med en henvendelse af Hedensted Fjernvarme, der nu etablerer et lille varmeværk og en fjernvarmeløsning til de 33 boliger.

Projektet i Juelsminde kommer til at bestå af en luft-til-vand varmepumpe, der i et lukket system skal cirkulere varmen ud til beboerne på Dyrskuepladsen og de 33 boliger. Det er dog ikke det eneste sted, at Hedensted Fjernvarme er ved at etablere en blok-varme-enhed.

- Vi har to projekter, vi kører sideløbende. Det i Juelsminde og så ét her i Hedensted. Det sidste er et projekt med 30 huse. Det ligger kun 1,7 kilometer væk, men det er stadig for langt til at lægge en ledning for 30 huse, siger driftsleder i Hedensted Fjernvarme Torben Alex Nielsen.

Projektet på Dyrskuepladsen i Juelsminde er et led i Hedensted Fjernvarmes nye femårige strategi om at produktudvikle og nytænke fjernvarme. Håbet er også, at ”Juelsminde-modellen” kan være med til at inspirere, danne skole og gavne mindre bysamfund, mener driftschefen.

*****

JydskeVestkysten:
Fjernvarmen i Aabenraa og Rødekro undgår prisstigninger

Forbrugerne ved Aabenraa-Rødekro Fjernvarme kommer ikke til at mærke noget til de mange prisstigninger i fjernvarmen, som nu rammer mange andre steder i Danmark. Det skyldes alene den årsag, at selskabet aldrig har modtaget grundbeløb, som er den støtte, som de øvrige selskaber nu står og mangler.

- Det er kun de naturgasfyrede fjernvarmeselskaber, der har modtaget grundbeløbet fra staten, og vi har aldrig fyret med naturgas, forklarer Peter Sørensen, der er direktør for Aabenraa-Rødekro Fjernvarme, til JydskeVestkysten

I stedet holder fjernvarmeforbrugerne i Aabenraa og Rødekro varmen ved hjælp af flis og halm på de to respektive fjernvarmeværker, som tilsammen udgør Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.

*****

EnergiWatch:
Investeringer i kritiske sektorer under EU-lup

EU har stadigt større fokus på at beskytte kritiske sektorer mod udenlandske investorer af hensyn til sikkerhed. Torsdag gav det sig til udslag i, at parlamentet godkendte det første redskab nogensinde på EU-plan til at screene direkte investeringer fra udlandet.

Den nye forordning beskytter kritisk infrastruktur såsom energi, transport, kommunikation, data, rumfartsindustrien og finansiering samt teknologier som kunstig intelligens og robotteknologi. Det fortæller EnergiWatch.

- Europa, der beskytter, er blevet en realitet. Denne mekanisme er et konkret skridt mod trusler mod vores industrier, teknologier og strategiske interesser. Det er lykkedes os at etablere denne mekanisme hurtigt på trods af emnets følsomhed, en vis tilbageholdenhed og et hidtil uset pres. Europa tager kontrol over sin skæbne, samtidig med at den forbliver åben over for udenlandske investeringer, sagde Franck Proust , det medlem af Europa-Parlamentet, der styrer foranstaltningen gennem Parlamentet.

I øjeblikket har 14 EU-lande herunder Danmark screeningmekanismer, men de er forskellige i omfang og udformning. Rådet forventes formelt at godkende aftalen den 5. marts, så forordningen kan træde i kraft 18 måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

*****

Energy Supply:
HOFOR undersøger bygasnettet for lækager

Over de næste fire år skal Dansk Gasteknisk Center (DGC) for HOFOR undersøge bygasnettet i København for lækager.

Den anvendte teknik, baserer sig på måling af metan med et nyt instrument, som gør det muligt at screene større områder. Det vil spare HOFOR for mange timers gåture, når 220 km gasledning skal undersøges hvert år.

Målingerne af de 220 km gasledning foretages mobilt to gange årligt over to-måneders perioder, skriver Energy Supply.

Det er en lovpligtig lækagesøgning, oplyser DGC på deres hjemmeside.

*****

Energy Supply:
Nyt Danfoss-datacenter skal udnytte overskudsvarme og spare kølestrøm

Danfoss bygger et energieffektivt datacenter tæt ved hovedkvarteret i Nordborg, skriver Energy Supply.

Centret skal drive de data, Danfoss producerer på sine IT-platforme. Målet er oppetid på 99,9999999999996 pct.

Danfoss kan spare en stor del af den strøm, datacentrene bruger på at køle centrets servere. Her vil Danfoss bruge køleteknologi og løsninger, som kan spare mere end 50 pct. af energien til køling. Danfoss har også teknologi til at udnytte datacentres overskudsvarme, som i stedet kan benyttes som fjernvarme til gavn for forbrugerne og klimaet.