12. feb 2019

Landdistrikternes fjernvarmekunder oplever store prisstigninger

LÆS I DAG: Bortfald af grundbeløb sender varmeprisen op. Varmepris er næsten fordoblet. Udfasning af grundbeløb giver prischok på 213 fjernvarmeværker. Grundbeløbet har presset fjernvarmeprisen 3,6 pct. op. Dansk Fjernvarme: Ministers millioner har ikke hjulpet. Prishop er en bombe under huspriserne. Gamle bildæk giver varmen i Nyborg.

Newsdesk:
Landdistrikternes fjernvarmekunder oplever store prisstigninger

En ny opgørelse fra Forsyningstilsynet viser, at prisen på fjernvarme stiger i gennemsnit 11,81% hos de selskaber, der har modtaget grundbeløbet. Det svarer i gennemsnit til en prisstigning på 1.595 kr. pr. husstand.

Ifølge Dansk Fjernvarme skyldes prisstigningen især bortfald af grundbeløbet, der er en kompensation, fjernvarmeselskaberne har modtaget for at producere el på kraftvarmeværkerne og holde hånden under forsyningssikkerheden på elmarkedet.

Bortfald af grundbeløbet har været kendt i mange år. Men da fjernvarmeselskaberne har været bundet af en række politiske krav om tvungen brug af naturgas og tvungen el- og varmeproduktion, har de kun i meget begrænset omfang kunnet investere i alternative løsninger, fremgår det af en pressemeddelelse hos Newsdesk

- Prisstigningerne rammer som en politisk bombe under sammenhængskraften mellem land og by. Adskillige års politisk forsømmelse lander nu i landdistrikterne og hos fjernvarmeselskabernes varmekunder. Det er rigtig trist, lyder det fra Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme og nu efterlyser politisk handling.

Hos Landdistrikternes Fællesråd er man bekymret for, hvad de markante prisstigninger vil betyde for landdistrikterne.

- En stigning på op til 10.000 kroner om året i varmeregning vil kunne mærkes, ikke kun i privatøkonomien men også på boligmarkedet. Det kommer især til at gå ud over områder, hvor der i forvejen er få bolighandler bl.a. grundet høje varmepriser – og med så markante prisstigninger, har jeg svært ved at se, at det ikke får yderligere konsekvenser for boligsalget. Derfor beder vi politikerne om en løsning, så 200.000 danskere ikke bliver ladt i stikken, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.

*****

EnergiWatch:
Bortfald af grundbeløb sender varmeprisen op

77 varmeselskaber har valgt at skrue op for prisknappen, efter at grundbeløbet udløb d. 1. januar 2019. Ifølge en ny opgørelse fra Forsyningstilsynet stiger prisen på fjernvarme hos de 77 selskaber gennemsnitligt med 11,5 pct.

- Statistikken viser, at fjernvarmepriserne i gennemsnit er sat op med 3,6 pct. her fra årsskiftet 2019 i forhold til de gennemsnitspriser, der var gældende for godt et år siden i december 2017. Det svarer til, at den årlige varmeregning i en typisk husstand i gennemsnit bliver ca. 460 kr. højere. En typisk husstand er defineret som en standardbolig på 130 kvm., hvor familien har et varmeforbrug på 18,1 megawatt-time, MWh, skriver Forsyningstilsynet.

Forsyningstilsynet forklarer, at den gennemsnitlige stigning på ca. 460 kr. til forbrugerne hænger sammen med, at 213 fjernvarmevirksomheder har sat prisen op. Mens der bare er 89 fjernvarmevirksomheder, der har sat prisen ned.

Desuden viser de indberettede tal, at ud af de ca. 170 fjernvarmeselskaber, der har modtaget grundbeløbet, har altså 77 af selskaberne sat priserne op med i gennemsnit 1.595 kr. per husstand. 10 af selskaber har holdt priserne i ro, mens 11 selskaber har sat priserne ned.

De resterende 75 selskaber har endnu ikke meldt nye priser ind til Energitilsynet. Og det får Dansk Fjernvarme til at udtrykke frygt for, at antallet af værker med prisstigninger vil blive øget.

- Der er fortsat 75 selskaber, som vi mangler at se nye priser for. Vi forventer desværre meget klart, at det samme billede vil gentage sig for disse selskaber, og at prisstigningerne vil ramme varmekunderne endnu hårdere i landdistrikterne, siger Kim Mortensen til EnergiWatch.

*****

Ritzau:
Dansk Fjernvarme: Ministers millioner har ikke hjulpet

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og Folketinget har lovet og afsat 540 millioner til at hjælpe de grundbeløbsramte værker, der med løst naturgasbinding og sænket elvarmeafgift også motiveres til varmepumper, men hjælpen har ikke hjulpet de ramte værker og deres forbrugere, skriver Ritzau.

Hvornår værkerne og kunderne kan mærke de 540 millioner kroner på varmepriserne, kan ministeren dog ikke svare på.

- Regeringen har kun udmøntet nogle af pengene, og det har mest af alt handlet om at få folk væk fra fjernvarme. Det hjælper jo ikke just fjernvarmeværkerne, siger direktør for Dansk Fjernvarme Kim Mortensen.

*****

Ritzau:
Varmepris er næsten fordoblet

Ritzau har opgjort hvilke ti værker, der på grund af bortfaldet af grundbeløbet har hævet prisen mest fra december 2017 til januar 2019.

Af den fremgår, at Toftlund Fjernvarme næsten har fordoblet prisen for et standardhus fra 9.322 til 18.016 kroner om året.

Det første tal angiver prisen for fjernvarme nu, mens det andet viser, hvor meget prisen er steget fra december 2017 til 1. januar 2019.

* Toftlund Fjernvarme: 18.016 / 8694 kroner.

* Gram Fjernvarme: 20.784 / 8259 kroner.

* Taars Varmeværk: 20.643 / 8003 kroner.

* Videbæk Varme: 8908 / 7946 kroner.

* Engesvang-Moselund Kraftvarmeværk: 14.500 / 7919 kroner.

* Vrå Varmeværk: 16.089 / 7127 kroner.

* Tørring Kraftvarmeværk: 17.113 / 6963 kroner.

* Faaborg, FFV Varme: 15.834 / 5883 kroner.

* Aulum Fjernvarme: 15.375 / 5500 kroner.

* Tim Kraftvarmeværk: 16.619 / 5204 kroner.

På landsplan er prisen på fjernvarme i gennemsnit steget 458 kroner årligt.

*****

Jyllands-Posten:
Udfasning af grundbeløb giver prischok på 213 fjernvarmeværker

En opgørelse fra Forsyningstilsynet viser, at det er slut med flere års faldende varmpriser. De 170 værker, som mister grundbeløb rammes i snit af prisstigninger på 11,5 procent. I alt rammes 213 af landets 400 fjernvarmeværker.

Når prisstigningen omregnes til kroner og ører svarer det til et prishop på 1.595 kr., og det er en trist udvikling, siger Dansk Fjernvarme ifølge Jyllands-Posten.

- Prisstigningerne rammer som en politisk bombe under sammenhængskraften mellem land og by, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme. 

I Landdistrikternes Fællesråd advarer formand Steffen Damsgaard om, at prisstigningerne, som i visse områder nærmer sig 10.000 kr. om året, vil sætte spor i huspriserne og dermed bosætningen. 

*****

Ingeniøren:
Grundbeløbet har presset fjernvarmeprisen 3,6 pct. op

Forbrugere i 213 ud af landets 400 fjernvarmeselskaber skal betale mere for opvarmning af deres bolig. Priserne er i gennemsnit sat 3,6 pct. op det seneste år, som gør et standardhus 460 kr. højere at varme op i snit, skriver Ingeniøren på baggrund af nye tal fra Forsyningstilsynet.

Tilsynet angiver selv grundbeløbet som årsagen.

Prisen for at varme et standardhus op med fjernvarme varierer fra 5.456 kr. årligt til 25.659 kr. fra det billigste til det dyreste værk.

I statistikken mangler endnu priser fra 75 værker. 89 fjernvarmevirksomheder har i øvrigt sat deres varmepris ned.

Regeringen og Folketinget har blandt andet hævet værkernes naturgasbinding og sænket elvarmeafgiften for at fremme varmepumper som initiativer, der skal afbøde grundbeløbets bortfald for værkerne og forbrugerne. 

- Hvor fjernvarmeselskaberne før var tvunget til at bruge naturgas, bliver de nu tvunget til at investere i eldrevne varmepumper. Da det ikke er alle selskaber, der har forudsætningerne for at investere i en varmepumpe, er dette reelt en ny binding, der vil fastholde forbrugerne til højere priser, siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen.

*****

Helsingør Dagblad:
Prishop er en bombe under huspriserne

8694 kroner. Så penge skal hver husstand ved Toftlund Fjernvarmeværk have op af lommen, fordi tilskuddet til elproduktion, det såkaldte grundbeløb, udfases. Det viser en opgørelse over priser på fjernvarme, som Forsyningstilsynet har lavet.

Toftlund Fjernvarme må hæve prisen mest, men er kun et ud af 173 fjernvarmeanlæg, der rammes af et manglende grundbeløb. 98 af de 173 værker har offentliggjort deres nye priser, mens de resterende 75 værker vil først til sommer kunne ændre priserne. 

Hos Dansk Fjernvarme er man bekymret over de store prisstigninger og mener, at politikerne har ladt landdistrikterne i stikken. Den bekymring deler Landdistrikternes Fællesråd, hvor man mener, at det vil påvirke bosætningen negativt.

- Der er i forvejen mange af de her områder, hvor udgifterne til varme er høje, og endnu højere udgifter kan sætte boligmarkedet i stå og stavnsbinde folk, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd til Helsingør Dagblad

Antallet af husstande, der tidligere har modtaget varme fra værker med grundbeløb er ifølge Forsyningstilsynet 463.298 parcelhuse.

*****

Fyens.dk:
Gamle bildæk giver varmen i Nyborg

Varme bliver et af produkterne, hvis planerne om genbrugsvirksomheden Elysium bliver til noget på Nyborg Havn. Det lokale fjernvarmeselskab kan godt aftage varmen, selv om der er masser af overskudsvarme i Nyborg i forvejen – det fortæller Fyens.dk.

I forvejen er næsten al den varme, nyborgenserne fyrer af i radiatorerne, overskudsvarme fra lokale virksomheder som Fortum og Koppers. Hele 96 procent af fjernvarmen er således allerede i dag baseret på overskudsvarme. Alligevel regner Nyborg Forsyning og Service ikke med, at der bliver problemer med at afsætte varmen fra den nye fabrik.

- Vi aner reelt ikke, hvor store mængder varme, der kommer fra den nye fabrik, men det er slet ikke noget i stil med den mængde energi, der produceres på Fortum eller Koppers, siger Erik Hansen, administrerende direktør på NFS A/S, der understreger, at der bliver brug for den ekstra varme på grund af husbyggerier rundt omkring i kommunen.