11. feb 2019

Solcelleejere stævner Lilleholt

LÆS I DAG: Solcelleejere stævner Lilleholt. Husejer skal nu sælge strøm om sommeren og købe om vinteren. Stor interesse for fjernvarme i Rørvig. Fjernvarmebrud i Vejle blev hurtigt udbedret. Fjernvarmerør udskiftes i Holstebro.

Energiwatch:
Solcelleejere stævner Lilleholt

 85.000 solcelleejere vil til sammen miste mellem 17 og 42,5 millioner kroner årligt på en ændring i momsafregningen, som Energinet har varslet, skriver Energi Watch.

I stedet for at afregne moms en gang om året skal solcelleejerne nu afregne moms løbende. Det er et brud på den politiske aftale, et flertal af Folketingets partier indgik i 2012, mener Danske Energiforbrugere, der derfor vil stævne energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Aftalen skulle bremse massiv udbygning af private solceller, men inkluderede uændrede vilkår i 20 år til husstande, der allerede havde solceller.

- Når nogle siger løftebrud, kan jeg afvise det. Det, vi lovede tilbage i tiden, var, at elafgiften og PSO skulle årsafregnes. Spørgsmålet om momsen er blevet afgjort af Landsskatteretten, som klart og tydeligt siger, at når man trækker el på nettet, skal der momsafregnes ligesom ved alle andre forbrugere, siger ministeren til avisen Danmark, som Ritzau citerer fra

Statens advokat, Kammeradvokaten, afviser i sit processkrift, at der skulle være noget at komme efter i en  retssag. Alligevel mener solcelleejernes advokat, at solcelleejerne har en god sag.

*****

JydskeVestkysten:
Husejer skal nu sælge strøm om sommeren og købe om vinteren

 Blandt de 1300 solcelleejere i stævningen mod Energiministeriet og energiministeren er Christian Wiggers fra Kværndrup på Fyn. Og han er vred.

Det er han, fordi han nu skal afregne moms løbende, så kan han om vinteren ikke længere bruge gratis af den strøm, hans solcelleanlæg har produceret om sommeren. I stedet skal han sælge den overskydende strøm fra sit anlæg om sommeren til spotpris og købe den om vinteren til spotpris.

Han betalte sammen med sin kone 132.000 kroner for solceller på hustaget i Kværndrup på Fyn få uger inden den politiske aftale i 2012. Det fortæller JydskeVestkysten.

- Ministeren sagde, at så kunne vi også regne med, at ordningen ikke blev ændret. Nu er det anden gang, der barberes i den. Det er uvederhæftigt. Vi investerede ligesom mange andre på baggrund af de forudsætninger, de lovede. Så kan de ikke bare ændre dem bagefter, siger Christian Wiggers.

*****

Nordvestnyt:
Stor interesse for fjernvarme i Rørvig

 Rørvig er kommet et skridt nærmere planerne om at indføre fjernvarme. Det fortæller Kåre Schmidt fra arbejdsgruppen bag 4581 Varme, som netop har afholdt et velbesøgt informationsmøde med 134 deltagere. Planen er at få et flisfyr, og det blev vel modtaget.

- Det bliver rigtig godt modtaget. Jeg havde ventet en større modstand og havde en forventning om, at folk måske ville have noget grønnere, som eksempelvis solenergi eller vindmøller, siger han ifølge Nordvestnyt.

Rørvig er den olielandsby i Odsherred, der har den største udledning af drivhusgasser. Byen har 247 boliger ud af 782, som stadig opvarmes med oliefyr. Planen er, at der nu skal findes en god placering af flisværket sammen med Odsherred Kommune.

*****

Jv.dk:
Fjernvarmebrud i Vejle blev hurtigt udbedret

Ved et uheld blev der boret hul i et fjernvarmerør i Vejle, men fjernvarmefolkene var hurtigt på pletten, og allerede om natten var Tvis' fjernvarmesystem i fuld drift igen. Bruddet affødte en seks til syv meter høj dampsøjle op i luften, og det 105 grader varme vand bare fossede ud. Et entreprenørfirma fik dog med lynets hast gravet de beskadigede rør ud og repareret bruddet. 

- Men vi har en døgnbemanding, som hurtigt afspærret fjernvarmen, så vi kunne tage trykket af røret.

Samtidig fik vi sat kedler ind ved de selskaber, der blev spærret, så ingen fjernvarmekunder blev påvirket, fortæller vedligeholdelseschef Tommy Hermann fra Tvis til jv.dk.

Bruddet er ikke set lignende, siden engang i 1999, hvor amtet kom til at bore et rør over i Vejle. Tvis kender endnu ikke omkostningerne ved bruddet, men man regner med, at den hurtige reaktion har begrænset udgifterne.

*****

Dagbladet Holstebro:
Fjernvarmerør udskiftes i Holstebro

Fire veje i Holstebro-bydelen Ellebæk graves op de næste otte måneder, fordi gamle fjernvarmerør skal udskiftes. Det fortæller Dagbladet Holstebro.

-Vi har haft nogle brud på ledningerne, og for at sikre forsyningssikkerheden med fjernvarme udskifter vi nu rørene. Oveni er de ny rør bedre isolerede end de gamle, så vi mindsker varmetabet, siger Erik Andersen, der er varmechef ved Vestforsyning.

Omkring 150 huse berøres af arbejdet med i alt 2.600 meter ny hovedledning samt stikledninger.