08. feb 2019

El-branchen ville ensrette besvarelser i kritisk undersøgelse

LÆS I DAG: Omfanget af fjernvarmelæk i Vejle er endnu ukendt. Nye rør til Ellebæk. Nyt fjernvarmeværk på vej til Balling-Rødding. Gudenådalens Energiselskab tager kritik med sindsro. Vismand: Regeringens skrotningspræmie er ineffektiv.

Finans.dk:
El-branchen ville ensrette besvarelser i kritisk undersøgelse

Brancheorganisationen Dansk Energi får hug for at blande sig i besvarelserne i en central undersøgelse om vandtætte skotter i el-branchen. Ifølge Finans.dk har Forsyningstilsynet, der er regeringens vagthund på området, løftet pegefingeren og sendt en henstilling til el-selskaberne.

Undersøgelsen handler om vandtætte skotter og mulig opsplitning af de magtfulde el-koncerner. Som en del af den samlede undersøgelse har Forsyningstilsynet sendt spørgeskemaer rundt til de forskellige selskaber i el-koncernerne for at kortlægge, om de nuværende regler sikrer, at el-koncerner ikke trækker penge ud af deres monopolselskaber for at styrke deres konkurrenceudsatte selskaber.

Dansk Energi har valgt at blande sig ved at sende mails rundt til el-koncernerne, hvor man henstiller til at ”sikre konsistens og kvalitet i besvarelserne på tværs af hele koncernen.”

I Forsyningstilsynet kommer det som en overraskelse, at Dansk Energi har forsøgt at ensrette svarene, skriver Finans.dk.

- Dansk Energis indblanding rejste en bekymring hos os, og den har vi reageret på, siger Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet.

- Vores bekymring er, at de som koncernforbundne selskaber begynder at koordinere deres svar på de spørgsmål, som vi har sendt ud, fortsætter Carsten Smidt.

Forsyningstilsynet har derfor sendt en henstilling til el-koncernernes forskellige selskaber for at understrege, at besvarelserne ikke må koordineres.

Ifølge Finans.dk afviser Dansk Energi, at deres henvendelse var et forsøg på at koordinere besvarelserne.

*****

Fredericia Dagblad:
Omfanget af fjernvarmelæk i Vejle er endnu ukendt

Der er store trafikale udfordringer i Vejle efter at der torsdag formiddag blev boret hul i et 20 tommer fjernvarmerør ved et uheld. Før fjernvarmerøret er helt tømt, er det ikke muligt at vurdere skadernes omfang, skriver Fredericia Dagblad.

Det har været nødvendigt at standse togtrafikken, fordi der ligger 50 kubikmeter fyld fra broen på sporet, og den øvrige trafik bliver indtil videre omdirigeret.

- Vi ved endnu ikke, om Østerbrogade er undermineret. Det er ikke muligt at undersøge, før fjernvarmerøret er tømt, oplyser Otto Bach Ulstrup, som er systemansvarlig for Banedanmark, til Fredericia Dagblad.

Ingen af Vejles borgere er, ifølge avisens oplysninger, uden varme, men mange bliver i øjeblikket forsynet med varme fra de lokale fjernvarmeværkers egne kedelanlæg.

*****

Folkebladet Lemvig:
Nye rør til Ellebæk

Fjernvarmerørene i Ellebæk er fra 1974, og de kan ikke mere. Derfor skal fire veje og cirka 150 huse over de næste otte måneder have ny rør.

- Vi har haft nogle brud på ledningerne, og det for at sikre forsyningssikkerheden med fjernvarme, udskifter vi nu rørene, siger Erik Andersen, der er varmechef ved Vestforsyning, til Lemvig Folkeblad.

Erik Andersen forklarer, at de nye rør er bedre isolerede end de gamle, så de mindsker varmetabet. I alt 2600 meter hovedledning bliver udskiftet, og desuden skal der nedgraves stikledninger ind til det enkelte hus.

*****

Energy Supply:
Nyt fjernvarmeværk på vej til Balling-Rødding

Balling-Rødding Varmeværk er ved at opføre et 12.000 kvm stort solvarmeanlæg, der skal stå klar til sommer og forsyne selskabets omkring 1.000 kunder med miljøvenlig varme.

Det er første del af et helt nyt fjernvarmeværk, der også kommer til at bestå af et kedelanlæg til biomasse og en hovedbygning.

- Vores nye varmeværk skal have en bæredygtig profil både på kort og lang sigt. Ved at vælge solvarme og træflis sikrer vi brugerne en stabil og omkostningseffektiv varmeforsyning, der samtidig tager hensyn til miljøet, siger Kaj Sørensen, bestyrelsesformand, Balling-Rødding Varmeværk til Energy Supply.

Hele det nye fjernvarmeværk forventes at stå færdigt ved udgangen af 2019.

*****

Midtjyllands Avis:
Gudenådalens Energiselskab tager kritik med sindsro

Formand for Gudenådalens Energiselskab, Preben Sørensen, er uenig i den kritik af blandt andet stemmeafgivninger og prisstigninger, den lille forening DENFO fremsætter i Midtjyllands Avis.

- Der var ikke noget ønske om at stemme skriftligt, så derfor blev det med håndsoprækning. Alle stemmer blev talt med, som de skulle, og dermed blev også både regnskab og budget godkendt, siger hans for eksempel til et af kritikpunkterne.

Desuden kan dele af kritikken begrundes med overgangsfasen i fusionen mellem varmeværkerne i Bjerringbro og Ulstrup til Gudenådalens Energiselskab. 

*****

Altinget.dk:
Vismand: Regeringens skrotningspræmie er ineffektiv

Regeringens forslag om at afsætte 46 millioner til en skrotningsordning for danske brændeovne er både en ineffektiv og usikker løsning. Sådan lyder vurderingen fra professor Lars Gårn Hansen, medlem af De Økonomiske Råds formandskab.  

Der er blevet afsat 46 millioner til ordningen, og regeringen regner med, at 19.000 brændeovne derfor vil blive skrottet som følge af den økonomiske gulerod. Men Lars Gårn Hansen forklarer, at hvis man endelig vil lave en skrotningspræmie, burde den være mere målrettet.

- Der er ikke stor grund til at præmiere en, der bor langt ude på landet, for at udskifte sin brændeovn. I stedet burde det målrettes de områder, hvor skaderne af brændeovne er størst, nemlig i de tæt befolkede områder. Det vil give en langt større miljøeffekt, siger Lars Gårn Hansen til Altinget.