06. feb 2019

Dansk Fjernvarme ser positivt på nye anbefalinger

LÆS I DAG: Dansk Fjernvarme ser positivt på nye anbefalinger. Energistyrelsen lægger sig fladt ned for borgmester. Viborg Fjernvarme afviser ny kritik fra DENFO. Dan og Lars diskuterer klima. Outrup Varmeværk får varmepumpe på luft og opgiver naturgas.

Altinget:
Dansk Fjernvarme ser positivt på nye anbefalinger

Dansk Fjernvarme ser positivt på Vækstteamets anbefalinger om bedre muligheder for datadeling og konkurrenceudsættelse – det skriver Altinget.

Dansk Fjernvarme ser positivt på en mere fleksibel regulering for den del af forsyningssektoren, der gerne vil anvende data til at forbedre driften. Som det er lige nu, kan et forsyningsselskab eksempelvis ikke bruge penge på at få en privat virksomhed til at udvikle en app, der kan overvåge borgernes forbrug med formålet om at få borgerne til at bruge varme eller vand på en billigere og mere effektiv måde.

I Dansk Fjernvarme har man dog ikke indtrykket af, at der skulle være noget stort behov for datadeling, som hæmmes af de nuværende regler på området.

- Vi kan ikke have noget imod at bruge forsyningsdata til gode formål. Jeg har dog ikke oplevet, at vores medlemmer har ringet særlig mange gange og fortalt, at de ikke har kunnet få lov til ting, som de gerne ville, siger politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard.

Hvis anbefalingen om at se på mulighederne for at lade private virksomheder overtage flere opgaver fra forsyningssektoren, kan det dog få konsekvenser for forbrugerne, advarer Dansk Fjernvarme. 

- Vi har ikke i udgangspunktet noget problem med konkurrenceudsættelse. Man skal bare være klar over konsekvenserne. Og konsekvenserne kan være dyrere priser, og at der nogle forbrugere, der ikke bliver forsynet og må klare sig selv, siger Rune Moesgaard.

*****

JydskeVestkysten:
Energistyrelsen lægger sig fladt ned for borgmester

En vred besked på det sociale medie Twitter fra borgmester Jesper Frost Rasmussen har fået Energistyrelsen til at lægge sig fladt ned og offentligt understrege, at styrelsen er uvildig i slagsmålet mellem den statslige energigigant Ørsted og det fælleskommunale Din Forsyning, der ejes af Esbjerg og Varde kommuner.

"Uhørt, at Energistyrelsen sagsbehandler i medierne. Jeg frygter, at den statslige myndighed ikke er uvildig, når statsejede Ørsted tales efter munden. Man tager borgerne i Esbjerg og Varde som gidsler", skrev Jesper Frost Rasmussen på Twitter.

Borgmesteren refererer til, at en kontorchef fra Energistyrelsen har blandet sig direkte i konflikten, der handler om lukningen af det kulfyrede Esbjergværket. Ørsted vil lukke værket ned med udgangen af 2022 og dermed også lukke for varmeforsyningen.

Esbjerg og Varde kommuner mener, at Ørsted er forpligtet til at levere varme i op til fem år efter, at Energistyrelsen giver tilladelse til nedlukning – en tilladelsen som endnu ikke er givet. Men det har Energistyrelsen offentligt stillet spørgsmål ved i bl.a. Altinget, og derfor har JydskeVestkysten bedt Energistyrelsen om en kommentar til borgmesterens tweet, hvor han sår tvivl om Energistyrelsens uvildighed.

Vicedirektør Martin Hansen, Energistyrelsen har sendt følgende skriftlige kommentar:

"Energistyrelsen har modtaget en ansøgning om tilladelse til permanent lukning af Esbjergværket. Vi behandler ansøgningen, og der er således ikke truffet afgørelse i sagen. Lukning af kraftværker er en stor beslutning, der skal baseres på konkrete og individuelle forhold. Vi ser derfor også frem til den videre dialog med blandt andet Din forsyning og Esbjerg Kommune. Energistyrelsen har således ikke taget parti i sagen".

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Viborg Fjernvarme afviser ny kritik fra DENFO

DENFO – der efter eget udsagn organiserer bl.a. fjernvarmekunder over hele landet – kritiserer påny Viborg Fjernvarme. Denne gang går kritikken på, at Viborg Fjernvarme ikke er en forening i ren juridisk forstand – det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Angiveligt bygger DENFO sin kritik på, at Viborg Fjernvarme ikke opkræver kontingent, og at der angiveligt ikke er et medlemskartotek. Det skulle således være i strid med egne vedtægter, hævder DENFO.

Viborg Fjernvarme afviser kritikken overfor Viborg Stifts Folkeblad. Ifølge formand Klaus Keller har Viborg Fjernvarme medlemmer - nemlig varmeforbrugerne.

- Både brancheorganisationen Dansk Fjernvarme og vores advokat har sagt god for den mangeårige praksis. Så vi er mildt sagt ikke enige med Denfo, understreger Klaus Keller.

*****

TV2 Fyn:
Dan og Lars diskuterer klima

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt vil duellere på ord med den fynske socialdemokrat og medlem af Folketinget, Dan Jørgensen. Emnet for duellen bliver klima, og det er Fynsværket, der lægger kulisser til debatten, der finder sted mandag den 18. februar.

Ifølge TV2 Fyn vil de to bl.a. skulle tage stilling til, om vi skal droppe flyrejserne, de røde bøffer og tvinge folk over i el-biler eller om politikerne skal på banen og lave skrappere regler, som hjælper klimaet?

De to politikere skal sammen forsøge at finde en løsning på klimakrisen på globalt plan, men særligt også finde frem til, hvordan Fyn bliver mere grøn. En opgave som også Fynsværket stræber efter at være med til at løse.

Konkret står Fjernvarme Fyn netop nu overfor udfordringen med at droppe kul og finde mere klimavenlige løsninger til el- og varmeproduktionen. Fynsværket er et af de sidste kulfyrede kraftværker i Danmark, og Odense Byråd har besluttet, at kullene skal droppes senest i 2025.

*****

JydskeVestkysten:
Outrup Varmeværk får varmepumpe på luft og opgiver naturgas

Outrup Varmeværk i Vestjylland investerer 11 millioner kroner i en luft til vand-varmepumpe, der skal dække mellem 70 og 80 procent af de 451 tilsluttede forbrugerenheders varmebehov, skriver JydskeVestkysten.

Dermed kan værket sige farvel til naturgas, som det har været bundet til.

Værket har så solid økonomi, at det er i kategori 1, når byrådet skal udstede kommunegaranti, som Outrup Varmeværk behøver til den nye luft til vand-varmepumpe og en ny ledning til en million kroner.

- Så kan vi få nogle billigere lån. Men vi regner med, at der kommer en prisstigning igen næste år, siger værkets formand og forretningsfører Flemming Christiansen.

Siden 1989 har Outrup Varmeværk været bundet til naturgas, men den binding blev ophævet, da grundbeløbet forsvandt ved årsskiftet. Værket får et statstilskud på 1.351.000 kroner til varmepumpen.

På grund af grundbeløbet er varmeprisen for et standardhus steget 2.262,50 kroner til 14.550 kroner.