18. jan 2019

Forsker: Forbyd nye olie- og gasfyr senest i 2030

LÆS I DAG: Forsker: Forbyd nye olie- og gasfyr senest i 2030. Varmekunder får pengene tilbage. Ny aftale skal sikre fortsatte vindeventyr. Samråd om Klimarådet stopper ikke debat. Analyse: Import af affald er skidt for klimaet på sigt.

Energi Watch:
Forsker: Forbyd nye olie- og gasfyr senest i 2030

CO2-udledning fra boliger kan reduceres drastisk, hvis EU-landene kan blive enige om et forbud mod installering af nye olie- og gasfyr senest i 2030. Det konkluderer et EU-støttet projekt, Heat Roadmap Europe, der er ledet af forsker og professor Brian Vad Mathiesen, Ålborg Universitet.

Projektet foreslår ifølge Energi Watch, en slutdato for gasfyr i boliger senest i 2030 bør indgå i EU's 2050-strategy, men i øjeblikket peger udviklingen modsat med flere EU-landes planer om i stigende omfang at benytte gas til opvarmning.

Mindst 50 til 70 pct. af boliger i EU kan få billigere opvarmning fra kraft- og fjernvarme, ligesom solceller og varmepumper i dag er kommet ned i et prisniveau, de fleste har råd til. Opvarmning udgør omkring halvdelen af Europas energislutforbrug i dag, og hele 82 pct. sker fortsat med fossile brændsler som olie, gas og kul.

- Jeg er helt enig i, at vi også i fremtiden har brug for gas. Men vi skal bruge det til helt andre formål end opvarmning af boliger. Fremtidens gasnet bliver også langt mere komplekse end tidligere, og gas er ikke en holdbar løsning i forhold til varmt vand, hvis vedvarende energikilder skal bredes ud i hele energisystemet, siger Brian Vad Mathiesen.

*****

Viborg Stifts Folkeblad
Varmekunder får pengene tilbage

Der er penge på vej retur til kunderne hos Viborg Fjernvarme. Pengene kommer retur den 1. februar, og det skyldes, at fjernvarmeselskabet uretmæssigt har opkrævet ekstra penge uden at have varslet kunderne med de tre måneders varsel, som varmeforsyningsloven dikterer. Det fortæller Viborg Stifts Folkeblad.

For en gennemsnitsforbruger - det vil sige en familie bestående af to voksne og to børn med en bolig på 130 kvadratmeter - er der tale om et beløb på 662 kroner.

Pengene er dog kun til låns, for de opkræves senere på året over de resterende fem rater, som varmeforbrugerne skal betale. Anden rate skulle egentlig betales senest den 11. februar, men fristen udskydes nu med en måned til den 11. marts, fordi Viborg Fjernvarme skal have beregnet de resterende rater for alle de omkring 17.000 boliger, som fjernvarmen forsyner.

*****

Altinget:
Ny aftale skal sikre fortsatte vindeventyr
Regeringen og vindmøllebranchen har netop indgået en aftale om, at Danmark stadig skal være en attraktiv samarbejdspartner, når det handler om forskning og udvikling af vindkraft. Det første konkrete projekt bliver Lindø Offshore Renewables Center. 

- Denne hensigtserklæring skal sikre, at vindmøllebranchen fortsat vælger at investere i Danmark til gavn for den danske klimaindsats, den danske økonomi og for danskerne, lyder det fra finansminister Kristian Jensen (V) til Altinget.

Det var finansminister Kristian Jensen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der satte deres underskrift på erklæringen sammen med Vestas, Siemens Gamesa, MHI Vestas, Ørsted og Vattenfall.

*****

Altinget:
Samråd om Klimarådet stopper ikke debat

Torsdag var der energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt kaldt i samråd om udskiftningen af Klimarådets formand.

Udvalget ville have svar på, om regeringen kendte til indholdet af Klimarådets kritiske rapport, før man besluttede at udskifte Peter Birch Sørensen som formand.

Lilleholt har selv tidligere afvist kendskab til rapportens konklusioner, før den blev offentliggjort. Og han ville ikke svare på vegne af andre ministre under samrådet.

Det tilfredsstillede ikke oppositionen. Og derfor vil Jens Joel (S) gerne have svar fra statsministeren, der ellers tidligere har henvist til klimaministeren i spørgsmål om Klimarådet.

- Det kalder på, at statsministeren lægger kortene på bordet og forklarer, hvad er er op og ned i den her sag, udtalte Joel til Altinget efter torsdagens samråd.

*****

Energy Supply:
Analyse: Import af affald er skidt for klimaet på sigt
Import af affald til forbrænding er god business for danske kraftvarmeværker, men ikke for klimaet, og derfor bør Danmark ikke satse på den energikilde i fremtiden, konstaterer professor Marie Münster og ph.d.-studerende Amalia Pizarro-Alonso fra DTU Management Engineering i en ny analyse om import af affald.

- Vi har undersøgt flere tusind scenarier og livcyklusanalyser med flere variable som f.eks. alternativ affaldsbehandling, transport, affaldskvalitet og forskellige energisystemer. Og konklusionen er, at man på længere sigt af hensyn til klimaet ikke bør importere affald til afbrænding i Danmark, selv om det fortsat vil være økonomisk rentabelt, siger Marie Münster ifølge Energy Supply.

Nu giver manøvren god mening, da affald fra udlandet giver billigere varme. Det er også en fordel for klimaet, da mange af kraftvarmeværkerne ellers ville fyre med fossile brændsler. DTU vurderer, at scenariet ændrer sig om cirka 10 år. Det vil stadig være rentabelt at importere affald til energi, men at det i mange tilfælde ikke længere vil være til fordel for klimaet, da varme vil produceres på grøn el eller biomasse.