10. jan 2019

Minister kendte ikke klimarapport

LÆS I DAG: Strid om kraftvarme-produktion i Viborg. Forbrugere kritiserer kort varsel på prisstigninger. Tre vestjyske kommuner går sammen om grøn omstilling. Energistyrelsen giver hård kritik af Seas-Nve's energimærkning. Risikerer elsektoren sin egen ”finanskrise”?. Mindre anlæg skal tage over efter Svanemølleværket.

Altinget:
Minister kendte ikke klimarapport

Socialdemokratiets klimaordfører, Jens Joel, havde onsdag kaldt energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) ind til Folketingets spørgetid. Han ville vide, om Lilleholt kendte til den rapport, hvor Klimarådet kritiserede regeringen før man besluttede, at rådets formand skulle gå af.  

Lars Christian Lilleholt har tidligere afvist, at rapporten og udskiftningen havde noget med hinanden at gøre, men Information har gennem aktindsigter vist, at medarbejdere i ministeriet faktisk kendte rapporten forud for klimarådsformandens afgang. 

Men de oplysninger er ifølge Altinget aldrig nået Lilleholt:

- Jeg havde ikke kendskab til indholdet i rapporten, før den blev offentliggjort. Sådan er det, og sådan skal det også være. Det er den måde, der arbejdes på. Klimarådet er uafhængigt, og derfor er det også oplagt, at vi afventer den endelige rapport, inden vi begynder at komme med eventuelle delkonklusioner, sagde han til i spørgetiden. 

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Strid om kraftvarme-produktion i Viborg

Mens Energi Viborg arbejder på en løsning med varmepumper og overskudsvarme fra Apple, får Viborg Fjernvarme regnet på et alternativt scenarie for en varmeproduktion uden hverken Apple eller kraftvarmeværket. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Energi Viborg afviser Viborg Fjernvarmes model med henvisning til, at Viborg er underlagt et kraftvarmekrav. Men formanden for Viborg Fjernvarme, Klaus Keller, mener, at det fra Energistyrelsens side klart fremgår, at man har mulighed for at søge om tilladelse til at skrotte elproduktionen på kraftvarmeværket.

Endelig anbefaler kommunens advokatfirma, Horten, éntydigt, at produktion og distribution af fjernvarme i Viborg samlet i ét nyt andelsselskab, hvor forbrugerne har bestemmende indflydelse.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Forbrugere kritiserer kort varsel på prisstigninger

Viborg Fjernvarme hæver varmeprisen i 2019 og opkræver første rate den 10. januar. Men kunderne fik først en mail den 20. december – og ifølge loven om varmeforsyning skal væsentlige prisforhøjelser varsles tre måneder i forvejen. Altså kan Viborg Fjernvarme først opkræve stigningen fra 20. marts.

Det mener fjernvarmekunde Sofie Sander Nielsen fra Viborg.

- Hvis man overholder fristen på de tre måneder, får forbrugerne mulighed for at spare sammen til prisstigningen, så jeg synes ikke, det er ligegyldigt, om man overholder varslet på de tre måneder eller ej - uanset om man kommer til at betale det samme i den sidste ende, siger Sofie Sander Nielsen til Viborg Stifts Folkeblad.

*****

Pressemeddelelse:
Tre vestjyske kommuner går sammen om grøn omstilling

Esbjerg, Varde og Fanø kommuner, SE og DIN Forsyning går sammen om et sekretariat, der skal vejlede kommunerne, forsyningsselskaber, virksomheder og borgere i grøn omstilling, oplyser projektpartnerne.

En af sekretariatets første opgaver bliver at sikre, at nogle af de 100 mio. kr. afsat i energiforliget går til Sydvestjylland. Desuden skal sekretariatet arbejde med, hvordan datacentre og andre energiforbrugende virksomheder kan indgå i grøn omstilling.

- Jeg glæder mig over et sekretariat, der blandt andet kan sætte fokus på en grøn udnyttelse af overskudsvarmen fra kommende datacentre. Som Danmarks energimetropol vil vi gerne indrette kommunens energiproduktion efter bæredygtige principper. Vi skal forberede os på realiteterne med klimaændringer ved blandt andet at sikre os den nødvendige viden til at kunne investere rigtig i bæredygtighed, siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg.

Energisekretariatet er startet som et fire-årigt projekt. SE Fonden støtter med 3 mio. kr., og de tre kommuner giver samlet 3 mio. kr. DIN Forsyning stiller med kontorfaciliteter og daglig ledelse. Som udgangspunkt bliver én ansat i sekretariatet.

*****

EnergiWatch:
Energistyrelsen giver hård kritik af Seas-Nve's energimærkning

Det sjællandske energiselskab Seas-NVE har fået en hård påtale fra Energistyrelsen på grund af alvorlige fejl og mangler i selskabets energimærkning af bygning, der i 2018 blev udtaget i en stikprøvekontrol. I alt seks selskaber, der udfører den lovpligtige energimærkning af bygninger, optræder lige på Energistyrelsens gabestok-liste over påtaler. Det skriver Energi Watch.

I påtalen til Seas-Nve, som EnergiWatch har fået agtindsigt i, skriver styrelsen: "Energistyrelsen gør opmærksom på, at Seas-Nve Strømmen A/S skal sikre, at energikonsulenterne har de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer for at kunne udføre energimærkninger i overensstemmelse med de gældende regler og krav," og understreger, at "Seas-Nve skal sikre, at de energikonsulenter, der begår alvorlige eller gentagne fejl, får rettet op på deres viden ved efteruddannelse eller kurser i relevante emner med tilhørende bestået prøve."

Seas-Nve’s markedschef, Camilla Palm Lethenborg, ærgrer sig over påtalen, som er den anden, selskabet har fået. Hun siger, at selskabet løbende gennemfører oplæring og møder, hvor sager og eventuelle problemer tages op. Desuden kontrolleres alle udførte energimærker af en kollega, der også er godkendt energimærkningskonsulent.

Selv om der samlet set er sket en forbedring, viser Energistyrelsens seneste opgørelse, at der er fejl i hver femte af over 66.000 energimærkninger, der var lavet. Året før var der fejl i omkring hver tredje af energikonsulenternes rapporter.

*****

Energiwatch:
Risikerer elsektoren sin egen ”finanskrise”?

Er elselskaberne blevet så vitale for samfundet, at de i realiteten er ”too big to fail”? Ligesom det skete i finanssektoren efter finanskrisen. Ny forskning fra Aarhus BSS rejser spørgsmålet.

I det videnskabelige tidsskrift Energy Policy stiller professor Erik Reimer Larsen, Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus BSS, sammen med to kolleger spørgsmålet: "Can electricity companies be too big to fail?"

Svaret er tilsyneladende ja ifølge Energi Watch.

I hvert bør man ifølge forskerne holde et vågent øje med elsektoren, ellers risikerer man, at elselskaberne bliver så store og så vitale for samfundet, at man er nødt til at holde dem i live trods det, at de ikke drives rentabelt. Det kan nemlig være en farlig udvikling hvis man skeler til finanssektoren, mener Erik Reimer Larsen.

- Hvis det reelt ikke har konsekvenser, at man driver en urentabel virksomhed, så opstår der en tendens til, at man også tager flere chancer, og dermed risikerer man at forværre situationen, siger Erik Reimer Larsen.

Han peger på flere muligheder for myndighederne for at skærpe tilsynet med elsektoren. Stærk international EU-regulering, et vågent øje fra myndighederne, langsigtet tilsyn, krav om likviditet og egenkapital samt opsplitning i mindre selskaber er nogle af redskaberne.

*****

Altinget:
Mindre anlæg skal tage over efter Svanemølleværket

Når Ørsted i 2023 efter planen forlader Svanemølleværket til fordel for Danmarks Tekniske Museum, vil HOFOR og CTR bygget nyt værk for at bevare varmeforsyningen, skriver Altinget.

Det nye anlæg overtager produktionen fra Svanemølleværket, der i dag leverer ved spidsbelastning.

Den præcise placering og størrelse af det nye værk er endnu ikke besluttet.

- Vi skal nu bruge 2019 på at arbejde med udformningen af ny varmeproduktionskapacitet, der passer ind i byens fremtidige fjernvarmeforsyning – både teknisk og placeringsmæssigt. Vi kigger på flere løsninger – både el og gas – og hvordan et mere fleksibelt varmeforbrug kan spille aktivt ind, så det passer med HOFOR’s øvrige arbejde med at skabe fremtidens fleksible varmesystem, siger HOFOR's administrerende direktør Lars Therkildsen.