09. jan 2019

MF går ind i sag om høje varmepriser

LÆS I DAG: MF går ind i sag om høje varmepriser. Dansk Fjernvarme: Cybertrussel skal tages alvorligt. Vildbjergs forbrugere får penge tilbage. Grønt vand i Jyderup var tegn på utæthed. HOFOR køber 18.000 ton sand til Amagerværket.

Nordjyske Stiftstidende:
MF går ind i sag om høje varmepriser

Varmepriserne er steget i Tårs. Sidste år kostede familien Christensens hus på 100 kvadratmeter 11.000 kroner at varme op, men nu er prisen steget til 18.000 kroner. Og her retter de vreden mod Christiansborg, hvor de nu har kontaktet politikerne.

- Det kan ikke være rigtigt, at de med et slag forringer betingelserne for de små samfund så voldsomt med så store stigninger på varmeprisen. Det er jo stik imod bestræbelserne på at få flere til at bosætte sig i yderområderne, siger Steffen Mejer Christensen til Nordjyske Stiftstidende. 

Stigningen i varmeprisen skyldes, at Tårs Varmeværk med virkning fra 2019 har mistet et statstilskud på 4,5 millioner kroner om året for at stå til rådighed for el-produktion. Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) forstår godt frustrationerne i Tårs og andre mindre byer med eget varmeværk, og han har bedt energi- forsynings- og klimaministeren redegøre for, hvad han vil gøre ved problemet.  

*****

Energi Watch:
Dansk Fjernvarme: Cybertrussel skal tages alvorligt

Truslerne mod det moderne samfunds vitale infrastrukturer skal tages alvorligt. Det gælder også for energisektoren, der kan blive ramt af cyberangreb fra fjendtlige stater, terrorister og kriminelle med store skader til følge.

Energi Watch refererer til en pressemeddelse fra Dansk Fjernvarme i en kommentar til regeringens nye cyberstrategi, der blev offentliggjort mandag.

- Vand-, varme- og elnettet er en del af vores kritiske infrastruktur, som vi har en fælles interesse i at beskytte så godt, vi kan uanset, om truslen kommer fra interesser, der vil kapitalisere på adgangen til vores fælles værdier, eller om det er udefrakommende cybertrusler, siger vicedirektør i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke, ifølge pressemeddelelsen.

Vicedirektøren fortsætter:

- Dansk Fjernvarme påtager sig som brancheforening for omkring 400 fjernvarmeselskaber en vigtig opgave med uddannelse af ledere og medarbejdere i selskaberne. Strategiens fokus på kompetenceudvikling passer godt med fjernvarmebranchens egne målsætninger inden for IT-sikkerhed og forbedreringer af robustheden over for fjendtlige cyberangreb mod vores fælles varmeforsyning.

*****

Herning Folkeblad:
Vildbjergs forbrugere får penge tilbage

Fjernvarmeforbrugerne i Vildbjerg får i alt 2,5 millioner kroner tilbage, fortæller driftsleder Thorbjørn Madsen fra Vildbjerg Tekniske Værker (VTV) til Herning Folkeblad.

Forbrugerne har i årets løb betalt 260 kroner/MWh a conto, men på årsopgørelsen er beløbet 180 kroner/MWh. Den samlede besparelse på 2,5 millioner kroner modregnes i første a conto-opkrævning i år.

Højere elpriser, megen vindmøllestrøm og masser af energi til solvarmeanlægget i den lange, tørre sommer er blandt årsagerne.

- I 2018 har det leveret hele 29 procent af varmeproduktionen, hvilket svarer til 12.200 MWh. Men den fantastiske sommer har dog betydet, at vi har bortkølet en del solvarme i sommerperioden, hvor varmeforbruget var meget begrænset, fortæller Thorbjørn Madsen.

Forbrugere, der er flyttet til Vildbjerg i løbet af 2018, skal selv henvende sig til værket for at få reguleret flytteopgørelsen og få penge tilbage.

*****

Jyderup Posten:
Grønt vand i Jyderup var tegn på utæthed

Midt i december blev der slået alarm i Jyderup, da en opmærksom borger fik øje på det, der lignede en forurening af et vandløb tæt ved Sølystvej i Jyderup. Der var dog ikke tale om forurening, men derimod et sporstof, som var tilsat fjernvarmevandet for at tydeliggøre, at vandet ikke må drikkes. 

Forsyningsselskabet Fors A/S arbejdede efterfølgende på at finde ud af, hvor vandet kom fra. Det viste sig at være et fjernvarmerør i Skarridsøgade i Jyderup, der var gennemtæret. 

- Vi satte alle sejl ind for at finde bruddet. Vi har termograferet rørene, og vi fandt frem til to brud på fjernvarmerøret inden for 50 meter. Bruddene medførte, at det grønne fjernvarmevand løb i regnvandsledningen og til sidst ud i vandløbet, hvor det blev set, fortæller varmechef Steffan Alexander Thule Madsen fra Fors A/S. 

Selv om bruddene nu er repareret, så vil borgerne i Jyderup vil kunne opleve det grønne vand i et stykke tid, da det kræver en stor mængde regnvand at få skyllet væk, oplyser Fors A/S til Jyderup 
Posten

*****

Licitationen:
HOFOR køber 18.000 ton sand til Amagerværket

Over de næste tre år skal HOFOR bruge 6.000 ton sand om året til den nye kraftværksblok, der går under navnet BIO4. Det er et CFB-anlæg, cirkulerende fluidbed, der benytter varmt sand til at bære og udtørre træflisen, så forbrændingen bliver optimal på trods af, at flisen kan være ret fugtig. Det oplyser Licitationen.

Byggeriet af BIO4 gik i gang i 2016, og bliver indviet i maj 2019. Når BIO4 er klar, vil man begynde udfasningen af den kulfyrede blok 3.

Det nye CFB-anlæg har en anlægssum på omkring 5 milliarder kroner.