08. jan 2019

Ny cyberstrategi styrker kritisk infrastruktur

LÆS I DAG: Ny cyberstrategi for energisektoren. Sæby må alligevel sætte prisen op. Ribe Fjernvarme undlader tilbagebetaling. Landmænd ønsker ens kontrakter for halm. Solenergi slog rekord i varmt 2018. Forbrændingsanlæg vil indfange og genanvende CO2. Odsherred ombygger for millioner.

Pressemeddelelse:
Ny cyberstrategi styrker kritisk infrastruktur

Truslerne mod det moderne samfunds vitale infrastrukturer skal tages alvorligt. Det gælder også for energisektoren, der kan blive ramt af cyberangreb fra fjendtlige stater, terrorister og kriminelle med store skader til følge. Derfor hilser Dansk Fjernvarme regeringens Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektoren velkommen, fremgår det af en pressemeddelelse fra organisationen.

- Vand-, varme- og elnettet er en del af vores kritiske infrastruktur, som vi har en fælles interesse i at beskytte så godt, vi kan uanset, om truslen kommer fra interesser, der vil kapitalisere på adgangen til vores fælles værdier, eller om det er udefrakommende cybertrusler, siger vicedirektør i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke, der fortsætter:

- I forsyningssektoren hilser vi regeringens cyberstrategi velkommen, og vi ser frem til at fortsætte arbejdet med at udvikle en SektorCERT for energi.

Cyber- og informationssikkerhedsstrategien for energisektorerne (el, gas og varme) er udarbejdet af Energi, Forsynings- og Klimaministeriet i samarbejde med interessenter fra de danske energisektorer heriblandt Dansk Energi, Energinet, Dansk Fjernvarme, Dinel, Radius og HOFOR.

*****

Energy Supply:
Ny cyberstrategi for energisektoren

Forsvarsministeriet vurderede i 2018, at cybertruslerne mod den danske energisektor var i stigning, og derfor har regeringen netop fremlagt en ny strategi for at imødegå dem.  Strategien er lavet i tæt samarbejde med Dansk Energi, Energinet, Dansk Fjernvarme, Dinel, Radius og Hofor.

- I en stadig mere digital tid er det vigtigt, at vi er bevidste om truslerne mod os. Energisektorerne er en af hjørnestenene i vores moderne samfund, og det er vigtigt, at sektorerne har det bedst mulige værn mod cyberangreb, siger Lars Chr. Lilleholt til Energi Supply.

Strategien består af 10 konkrete initiativer, der har fokus på at styrke samarbejde, kompetencer og procedurer i sektorerne. Læs mere om dem i linket til artiklen.

*****

Nordjyske Stiftstidende
Sæby må alligevel sætte prisen op

Sæby Varmeværk må alligevel sætte varmeprisen op i 2019, skriver Nordjyske Stiftstidende.

Energipriserne og grundbeløbets bortfald har gjort, at regnskabet for seneste halvår er negativt. Da det minus skal udlignes i regnskabsperiode, må Sæby Varmeværk hæve MWh-prisen 62,50 kroner inklusive moms. For et standardhus betyder det en merudgift på 1.125 kroner om året.

- Underskuddet i sidste halvår er opstået som følge af, at vi har øgede udgifter til kraftigt stigende priser på gas, og heldigvis får vi flere penge for vores salg af el. I modsætning til tidligere, hvor disse to priser udlignede hinanden, har stigningen på el i år været så høj, at det stort set har reduceret statstilskuddet, det såkaldte grundbeløb, siger formand Rune Dam Dyhr.

Sæby Varmeværk vil forsat udvide med mere sol og gerne aftage overskudsvarme fra et lokalt datacenter.

*****

Ribe Ugeavis:
Ribe Fjernvarme undlader tilbagebetaling

Igennem de senere år har Ribe Fjernvarmes godt 2500 forbrugere fået varmepenge tilbage, som et naturligt resultat af et meget veldrevet fjernvarmeværk samtidig med, at der her i Danmark har været milde vintre. Men nu er der nye tider, fordi værket mister grundbeløbet.

Ifølge Ribe Ugeavis har tilskuddet udgjort 10-12 millioner kroner om året, men selv om det svarer til 4.000 kroner pr husstand for fjernvarmen, så ser formanden det ikke, som det helt store problem.

- Vi har vidst det gennem længere tid, så vi har forberedt os på det, så godt vi kunne. Men det er jo en anden dagsorden, end vi har været vant til, idet vi har betalt penge tilbage til forbrugerne de sidste mange år. Så vi er desværre nødsaget til at lave en lille prisstigning, men det er trods alt kun på 50 kroner om måneden, siger Henrik Holst Elstrøm.

Værkets bestyrelse og driftschef har igennem de sidste år forberedt sig på tabet af tilskuddet. Det er blandt andet sket ved at optimere ledningsnettet og effektivisere værket, de er stoppet med at få biogas, og så har forbruget af flis også været en god investering. 

*****

Effektivt Landbrug:
Landmænd ønsker ens kontrakter for halm

Forsyningsselskaberne i Vordingborg, Slagelse/Korsør, Ringsted, Haslev og Store Merløse har udbudt til licitation på levering af halm. Det fortæller Effektivt Landbrug.

I den forbindelse opfordrer formanden for Østlige Øers Halmleverandører Karl Johan Thomasen til, at interesserede grundigt skal gennemgå materialet.

Formanden siger samtidig, at Danske Halmleverandører ønsker en ensartet form for kontrakt.

- Vi ser gerne, at man har så ensrettede kontrakter som muligt, vel vidende at værkerne hidtil har benyttet sig af forskellige kontrakter, siger Karl Johan Thomasen og tilføjer afsluttende: 

- Kan vi få Dansk Fjernvarme til at nikke ja til en bestemt form for kontrakt, er vi nået et godt stykke på vej.

*****

Energy Supply:
Solenergi slog rekord i varmt 2018

Solen sørgede ikke bare for en lang varm sommer i 2018, den bidrog også med den hidtil største andel af det samlede danske elforbrug. Samlet leverede solceller strøm til nettet svarende til 2,8 procent af danskernes samlede elforbrug i 2018.

Ifølge Energy Supply er andelen af strøm fra solceller på bare seks år steget fra 0,3 procent til de 2,8 procent, mens solandelen i 2017 var 2,3 procent. Modsat var 2018 et vindfattigt år, og derfor ligger andelen af strøm fra vindmøller med 40,7 procent lidt under niveauet fra rekorden i 2017, hvor elproduktionen fra hav- og landmøller udgjorde 43,4 procent.

-  Det er den varme og vindstille sommer, der især spiller ind på årets resultat. Der er dog stor sandsynlighed for, at vi slår vindrekord igen i 2019. Får vi et normalt vindår, så kan vi måske nå en vindandel på 50 procent, da havmølleparken Horns Rev 3 ud for Esbjerg sættes i drift allerede nu her tidligt på året, siger Carsten Vittrup fra Energinets Elsystemansvar.

*****

Energy Supply:
Forbrændingsanlæg vil indfange og genanvende CO2

Amager Ressource Center (ARC) er sammen med Københavns Kommune gået i gang med at undersøge mulighederne for at indfange CO2 fra røgen på forbrændingsanlægget Amager Bakke. På den måde vil man kunne reducere CO2-udledningen fra ARC markant.

Ifølge Energy Supply er CO2-udledningen fra plast på værket i dag på op mod 160.000 tons årligt, hvilket er en tredjedel af den årlige CO2-udledning. Administrerende direktør Jacob Hartvig Simonsen har dog ikke nogen forhåbning om, at få al plasten ud af affaldet, og derfor går selskabet nu i gang med at undersøge, hvordan man indfanger og genanvender CO2’en fra røgen fra anlægget.

I forbindelse med undersøgelsen skal ARC kigge på forskellige teknologier til at indfange CO2’en. Samtidig skal selskabet undersøge, hvad CO2’en kan anvendes til efterfølgende. Jacob Hartvig Simonsen regner med, at den sidste del bliver den sværeste.

- Så det kan være, at vi i givet fald skal gå efter at lagre CO2 i første omgang, indtil vi mere tydeligt kan se nogle fornuftige anvendelsesmuligheder, siger Jacob H. Simonsen.

*****

Sjællandske Medier:
Odsherred ombygger for millioner

Odsherred Forsyning har netop udbudt ombygningen af de naturgasfyrede kraftvarmeværker i Højby og Vig, som forsyningen overtog fra Seas-NVE i januar 2018 – vel vidende, at værkerne skulle omlægges til billigere og mere miljøvenlige varmekilder end naturgas. Det skriver Sjællandske Medier.

Den 1. januar mistede kraftvarmeværkerne det årlige tilskud fra staten for at stå til rådighed for elmarkedet. Det betyder, at forsyningens tre varmeværker i Grevinge, Højby og Vig samlet set mister næsten 8 millioner kroner i årligt tilskud.

- Ved at omlægge til billigere varmekilder og samtidig optimere driften med hjælp fra dygtige folk hos Nykøbing Sj. Varmeværk håber vi at kunne holde varmepriserne i ro, trods de mistede tilskud, oplyser forsyningens direktør, Fanny Villadsen til Sjællandske Medier.

Ombygningens samlede anlægssum forventes at blive på cirka 32 millioner kroner.