04. jan 2019

Honorarer kommer fremover på generalforsamlingen i Viborg

LÆS I DAG: Honorarer kommer fremover på generalforsamlingen i Viborg. Lilleholt ville udflytte Klimarådet. Dansk virksomhed køber sig ind i geotermisk efterforskning. Støvring klar til byggeri af driftsbygning. Skjern Fjernvarme sænker prisen. Auning Fjernvarme bygger nyt halmværk. Ørsted lukker Svanemølleværket fem år før tid.

Viborg Stifts Folkeblad:
Honorarer kommer fremover på generalforsamlingen i Viborg

Viborg Fjernvarme vil fremover have et punkt på dagsordenen, hvor generalforsamlingen fastsætter bestyrelsesmedlemmernes honorar i det kommende år. Det er besluttet efter, at en varmeforbruger har meldt fjernvarmeselskabet for mandatsvig med den begrundelse, at bestyrelsen selv har fastsat sit honorar. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Formand for Viborg Fjernvarmes bestyrelse, Klaus Keller, siger til avisen, at bestyrelsen absolut intet har at skjule. Advokat Erik Bertelsen fra advokatfirmaet Kromann Reumert vurderer også, at Viborg Fjernvarme overholder vedtægternes bestemmelse, fordi generalforsamlingen indirekte godkender honorarerne, når den siger ja til selskabets regnskab og budget på den årlige generalforsamling.

Men for at undgå misforståelser vil det forbrugerejede varmeselskab ændre sine vedtægter, så generalforsamlingen fremover beslutter, hvilket honorar formand, næstformand og de menige medlemmer af bestyrelsen skal modtage for deres arbejde.

- Når der nu er rejst tvivl om lovligheden af den måde, vi hidtil har administreret på, vælger vi altså at sætte det på som et punkt på dagsordenen på generalforsamlingen for at have helt rene linjer, siger Klaus Keller til Viborg Stifts Folkeblad.

*****

Information:
Lilleholt ville udflytte Klimarådet

Da regeringen for et år siden præsenterede anden runde af udflytningen af statslige arbejdspladser, var det planen, at Klimarådet skulle have været med. Det oplyser Information.

Ifølge Informations oplysninger og kilder skulle Klimarådet først flytte til Aarhus og senere til Vestjylland. Men tilsyneladende pressede Konservative på at beholde Klimarådet i København. Venstre har tidligere haft planer om helt at nedlægge rådet, skriver Information. Det skete angiveligt, da Venstre forhandlede med K og LA om et regeringsgrundlag i 2016.

Socialdemokratiets klimaordfører Jens Joel kalder hele sagen ”dybt bekymrende”.

- Det er en tilståelsessag, når det viser sig, at Venstre allerhelst vil lukke Klimarådet, og derfor ligner udflytningsforsøget også mere chikane end et ønske om et Danmark i balance. Da ingen af delene så lykkedes, fordi De Konservative heldigvis holdt fast, så vælger man at afskedige ham (Peter Birch Sørensen, red.), siger Jens Joel til Information.

*****

Energi Watch:
Dansk virksomhed køber sig ind i geotermisk efterforskning

En dansk virksomhed er i færd med at melde sig i jagten på varmt vand i den danske undergrund til fjernvarmeforbrugerne, efter at den dansk virksomhed har overtaget 40 procent af det hollandsk-registrede Nail Resources, der har koncession på at efterforske og udvinde geotermisk varme på Lolland og Falster.

Ifølge Energi Watch vil den hollandske direktør, Peter Veenhof, ikke løfte sløret for, hvilken dansk virksomhed der er tale om, så længe den nye partner i koncessionen afventer en godkendelse i Energistyrelsen.

Nail Resources Denmark BV fik i marts 2018 af energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt licens til at søge efter og udvinde varmt vand fra undergrunden på Lolland og Falster.

- Vi vil nu etablere et konsortium med 60 pct. til Nail Resources Denmark BV og 40 pct. til vores nye partner. Med det nye partnerskab bliver vi finansielt stærkere. Men endnu vigtigere er det, at vi får tilført yderligere ekspertise med folk, der har stort kendskab til den danske sektor, siger Peter Veenhof, der gerne vil afsløre, at der er tale om en dansk virksomhed i energisektoren.

Energi- og klimaministerens tilladelse gælder for en periode på seks år. Når de forskellige faser fra geologiske studier, seismiske undersøgelser, efterforskningsboringer og andet er gennemført med succes, kan selskabet få tilladelsen forlænget i op til 30 år.

*****

Energy Supply:
Støvring klar til byggeri af driftsbygning

Det bliver entreprenørfirmaet Bjarne Brath i Hadsund, der skal opføre en 700 kvadratmeter stor drifts- og lagerbygning i tilknytning til det nuværende ikoniske Støvring Kraftvarmeværk beliggende nær motorvejen i den vestlige del af Støvring. Det fortæller Energy Supply.

Ud over ud- og tilbygningen investerer værket også i et eldrevet japansk varmepumpeanlæg, og Søren Kjær, bestyrelsesformand hos kraftvarmeværket, vurderer, at udgifterne til opførelse af den nye 700 kvadratmeter store drifts- og lagerbygning vil udgøre små 20 procent af den samlede investering på de 42 millioner kroner.

Støvring Kraftvarme håber at kunne sætte det nye anlæg i drift i efteråret 2019. De nye varmepumper skal producere 80 pct. af varmen til de 2.900 forbrugere. De tre eksisterende GE Jenbacher kraftvarmeenheder baseret udelukkende på drift ved naturgas skal stå for den resterende del.

*****

Dagbladet Ringkøbing-Skjern:
Skjern Fjernvarme sænker prisen

Skjern Fjernvarme har sænket varmeprisen, og det sker vel at mærke i en tid, hvor flere fjernvarmeværker har måttet hæve prisen på grund af bortfaldet af grundbeløbet. Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

- Vi sætter prisen en lille smule ned. Det er ikke så meget, men alligevel er det 300 kroner for et standardhus, fortæller Bjarne Bødtker, formand for Skjern Fjernvarme, til avisen.

Skjern Fjernvarme har frem til årsskiftet været modtager af grundbeløbet, der samlet set i 2017 og 2018 gav dem et beløb på knap 5 millioner kroner. I Skjern har man i flere år vidst, at det gik den vej, og der har været tid til at finde en løsning.

Om der bliver yderligere prisnedsættelser i fremtiden, er for tidligt at sige endnu. Det afhænger af sæsonen, og om der sker bevægelser på det energipolitiske område.

*****

Energy Supply:
Auning Fjernvarme bygger nyt halmværk

Bestyrelsen hos Auning Fjernvarme på Djursland har besluttet at lægge 50 millioner kroner i et nyt, tidssvarende halmanlæg for at levere grøn energi til Norddjurs, skriver Energy Supply.

- Det nye anlæg er fremtidssikret på flere måder. Bygningen er projekteret til, at vi kan bygge en kedel to, og lageret kan nemt udvides til det dobbelte. Selve teknikken er optimeret efter tidssvarende forhold og kommende miljøkrav – både med forbrænding, røggas, temperaturstyring og filtre. Det giver os mindre vedligehold og en bedre udnyttelse af brændslerne, siger formand Kaj Dahl Andersen. 

Det nye halmværk er et samarbejde mellem Plan & Projekt, Arkikon arkitekter og ingeniører samt Verdo Energy Systems.

Det nye værk skal være i drift til efteråret.

*****

Energy Supply:
Ørsted lukker Svanemølleværket fem år før tid

Danmarks Tekniske Museum flytter i 2023 ind i Svanemølleværket, der i dag producerer fjernvarme for HOFOR og CTR, skriver Energy Supply.

Udviklingsselskabet By & Havn ejer grunden, mens Ørsted ejer og driver Svanemølleværket, som lukker i 2023.

- Svanemølleværket producerer i dag både varmt vand og damp til fjernvarmenettet. I takt med at dampen i fjernvarmenettet udfases, vil Svanemølleværket overvejende ende med kun at producere i spidslastsitutationer, siger kommunikationsmanager hos Ørsted, Carsten Birkeland Kjær.

Ørsted skulle have fortsat produktionen frem til 2028, men efterspørgslen på værkets varme aftager. Ørsted har aftalt med HOFOR og CTR, at de efter 2023 selv producerer varmen, som de derfor undersøger mulighederne for nu.