14. dec 2018

Varmen i Viborg skal ud af Energi Viborg

LÆS I DAG: Varmeprisen i Ry falder i 2019. Fjernvarme Fyn hæver varmeprisen for første gang i fem år. Eniig udsender ekstraordinær lav varmeregning. Helsinge fastholder nuværende priser. Import af forbrændingsaffald kun en god idé ti år mere. Begejstring for biomasse er for nedadgående. Olieselskaberne skal levere energibesparelser. Grønt lys for Danmarks største vindmøllepark.

Viborg Stifts Folkeblad:
Varmen i Viborg skal ud af Energi Viborg

Viborg Kommunes advokat anbefaler en helt ny organisation, som samler alle fjernvarmeaktiviteter i Viborg by. Ifølge Viborg Stifts Folkeblad kan den fastkørte situation om fjernvarmen i Viborg måske dermed være på mod en løsning.

Kommunen har bedt om en advokatredegørelse, og den anbefaler entydigt, at fjernvarmen i Viborg samles i et helt nyt selskab, et A. m. b. a., hvor alle aktiviteter er under samme tag. Det bliver et selskab, hvor forbrugerne har den afgørende indflydelse.

Det betyder også, at hvis anbefalingen følges, er det slut med varmeproduktion i det kommunalt ejede Energi Viborg. Hidtil har Energi Viborg stået for varmeproduktionen, mens Viborg Fjernvarme har stået for distributionen.

Borgmester Ulrik Wilbek udtaler at han vil arbejde for en langtidsholdbar løsning, og at han på baggrund af advokatredegørelsen vil indkalde både Energi Viborg og Viborg Fjernvarme til et møde om sagen.

- Det er vigtigt, at vi giver os den nødvendige tid, inden vi etablerer selskabet. Vi skal blandt andet afklare, hvilke varmekilder den fremtidige varmeforsyning skal bygge på. Heri indgår en undersøgelse af, hvordan vi kan bruge overskudsvarmen fra virksomheder, herunder Apples datacenter, siger Ulrik Wilbek.

*****

Midtjyllands Avis:
Varmeprisen i Ry falder i 2019

Ry Varmeværk kan glæde sine forbrugere med en tidlig julegave. Prisen for en megawatt-time falder nemlig fra 387 kroner til 326 kroner i 2019. Samtidig nedsættes den faste årlige afgift med 1,25 kr. til 27,50 kr. pr. kvadratmeter. Det skriver Midtjyllands Avis.

Driftsleder Flemming Skjødt har lavet en beregning til Midtjyllands Avis, der viser at den årlige udgift for et standardhus på 130 kvadratmeter vil falde med omkring 1.000 kroner i 2019 - fra 11.349 kroner i år 10.480 kroner i 2019.

- Det er fjerde år i træk, at vi kan sænke prisen, siger driftsleder Flemming Skjødt til Midtjyllands Avis.

Og prisnedsættelserne stopper måske ikke her. Ry Varmeværk er i gang med at installere målere til fjernaflæsning hos alle kunder, og det giver værket mulighed for at se, om en kunde har et unormalt stort forbrug og hjælpe med at finde årsagen. Samtidig kan kunderne få installeret en app på telefonen, så de følge med i deres forbrug.

Værket arbejder på at samle driften på Bakkelyvej og har nedlagt værkerne Brunhøjvej og Møllevej, der de senere år kun fungeret som nødstationer.

*****

Pressemeddelelse:
Fjernvarme Fyn hæver varmeprisen for første gang i fem år

Byrådet i Odense har godkendt, at Fjernvarme Fyn hæver varmeprisen fra januar efter indstilling fra Fjernvarme Fyns bestyrelse.

Stigningen er den første i fem år. Energibidraget stiger fra 97,50 kroner pr. GJ til 106,25 kroner. For et standardhus betyder det en årlig merudgift på 570 kroner – knap 50 kroner per måned – inklusive moms.

Årsagen er blandt andet brændselspriserne, som er steget hele 2018. Fjernvarme Fyn har også haft en række uforudsete driftstop på de centrale anlæg, som har gjort brug af dyrere varmecentraler nødvendig.

De faktiske udgifter for regnskabsåret 2018 overstiger de opkrævede takster. Prisstigningen er nødvendig, da Fjernvarme Fyns indtægter og udgifter set over år skal balancere.

*****

Pressemeddelelse:
Eniig udsender ekstraordinær lav varmeregning

Fjernvarmekunderne i Herning kan se frem til en markant lavere varmeregning i 2019. Alle kunder hos Eniig Varme får nemlig en ekstraordinær samlet rabat i 2019, svarende til ca. 2.000 kr. for et standard hus på 130 m2. Det skriver Eniig i en pressemeddelelse.

Baggrunden for rabatten er, at Eniig Varme på forbrugernes vegne førte en sag om en efter vores opfattelse fejlagtig skatteopkrævning på 70 millioner kroner. Eniig vandt sagen, og det betyder, at beløbet bliver betalt tilbage til varmekunderne. Tilbagebetalingen er faktisk allerede startet, da der også gives en rabat på arealbidraget i 4. kvartal 2018.

Som en konsekvens af den nye varmeaftale med Ørsted, som blev underskrevet i april 2017, er byggeriet af røggaskøling på Herningværket i fuld gang og idriftsættes efter planen medio 2019, samtidig med at den nye varmeaftale træder i kraft. Med idriftsættelse af røggaskøling vil Herningværket kunne levere den samme mængde varme i Herning, Ikast og Sunds som i dag, men med et brændselsforbrug, der er ca. 20 % lavere. Altså en mere effektiv udnyttelse af brændslet og med væsentlig mindre sårbarhed over for prisstigninger på brændsel.

Det er også vigtigt at fremhæve, at den netop vedtagne lov, der fjerner tilskuddet til el produceret på biomasse, ikke får betydning for fjernvarmekunderne i Herning, da vi har sikret os i varmeaftalen med Ørsted.

- Den nye 15-årige varmeaftale med Ørsted giver ro langt ud i fremtiden. Positivt for varmekunderne både i forhold til pris og bæredygtighed, forklarer Hans Okholm, som er bestyrelsesformand i Eniig Varme.

*****

Pressemeddelelse:
Helsinge fastholder nuværende priser

I forbindelse med årsafregningen, som udsendes til Helsinge Fjernvarmes 1.625 forbrugere i slutningen af december oplyses, at aconto afregningspriserne for 2019 fastholdes uændret i forhold til afregningspriserne for 2018.

Ifølge en pressemeddelelse fra Helsinge Fjernvarme skyldes det en forventning om stabile gaspriser og varmeproduktion fra solvarmeanlægget, samt et overført overskud fra 2018.

Derudover forventer Helsinge Fjernvarme, at salg af overskydende CO2 kvoter samt fortsatte indtægter fra elproduktionen delvis vil kunne opveje bortfaldet af det produktionsuafhængige grundbeløb.

Udgiften til den årlige opvarmning af et såkaldt standardhus på 130 m2 og med et varmeforbrug på 18,1 MWh vil udgøre 13.865 kr. inkl. moms i 2019.

*****

Ingeniøren:
Import af forbrændingsaffald kun en god idé ti år mere

Fjernvarme fra importeret affald er ikke længere en klimamæssig fordel, når konkurrencen fra renere energikilder øges, viser nye analyser fra DTU, skriver Ingeniøren.

Danske forbrændingsanlæg har ledige kapacitet på 15 procent og importerer derfor affald at brænde af. Det er en god idé på kort sigt for klimaet og samfundsøkonomien.

Men om ti år har import af affald ikke længere klimafordele, selvom det stadig giver god samfundsøkonomisk mening, konkluderer DTU Management i to analyser.

- Tidligere rapporter har påvist, at import af affald til eksisterende overkapacitet betaler sig. Vi går et skridt videre og ser på klimaeffekten af importen i en hel bunke forskellige scenarier frem mod 2035. Her kan vi se, at import af affald i fremtiden i de fleste scenarier er en dårlig idé ud fra et klimamæssigt synspunkt, siger professor Marie Münster.

*****

Weekendavisen:
Begejstring for biomasse er for nedadgående

Danmark har i omstillet fra fossile brændsler som olie, kul og gas til biomasse, der siden Kyoto-aftalen i 1997 formelt anses som en CO2-neutral og vedvarende energiform. Det får dog kritik fra flere tænketanke og NGO’er i ind- og udland, skriver Weekendavisen.

Den tidligere formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen, oplyser til Weekendavisen, at Danmark har satset for massivt på biomasse, hvorfor det ikke kan udbredes til resten af verden, da der ikke er nok træbaseret biomasse til rådighed globalt, hvis det skal være bæredygtigt.

- Biomasse har på grund af afgiftsfavorisering fået et større omfang, end der er samfundsøkonomisk optimalt. Men et vist brug af fast biomasse kan formentlig forsvares som en overgangsteknologi. Vi skal bare videre nu. Vi skal have elimineret favoriseringen af biomasseenergi, siger Peter Birch Sørensen. 

*****

Energi Watch:
Olieselskaberne skal levere energibesparelser

Lars Chr. Lilleholt har netop indgået en aftale, hvor olieselskaberne skal levere fem procent af det samlede energisparemål i 2019.Dermed skal selskaberne levere 0,52 af de samlede energibesparelser næste år, hvilket er langt under hvad fjernvarmeselskaberne og naturgasselskaberne skal levere.

Hos Dansk Fjernvarme ser man frem til, at der kommer en ny ordning på området:

Vi er grundlæggende tilfredse med, at ansvaret og betalingen til energispareordningen bredes mere ud. Der er vist ikke mange, der mener, at den nuværende ordning virker efter hensigten. Så derfor ser vi frem til, at regeringen vil fremlægge forslag til en ny ordning, der sikrer reelle energibesparelser og som ikke skævvrider konkurrencen på varmeområdet, Louise Overvad Jensen, der er afdelingschef i Dansk Fjernvarme til Energi Watch.

Aftalen er ifølge Energi Watchs oplysninger endnu ikke underskrevet.

*****

Nordjyske:
Grønt lys for Danmarks største vindmøllepark

Aalborg og Vesthimmerland får 36 store vindmøller op langs fjorden efter flere års forhandlinger med energiselskab og lokale borgere. 100.000 husstande ventes at få grøn energi fra de kommende vindmøller. Det fortæller Nordjyske.

Lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen fik torsdag grønt lys i Vesthimmerlands Kommunes byråd og det samme skete mandag i Aalborg Byråd. Dermed er den lovmæssige del på plads i forhold til at etablere vindmølleparken.

- Det har været ventetiden værd. Med maksimal folkelig opbakning fra lokalområdet og et forbilledligt samarbejde med Aalborg Kommune, Nørrekær Enge Vindmølleforening og Vattenfall, sætter vi nu nye standarder, mener Vesthimmerlands borgmester, Per Bach Laursen (V).

Områdets beboere har organiseret sig i en forening for at sikre, at en pæn del af indtægterne bliver i området via et lokalt medejerskab af parken.

Anlægget er beregnet til at koste over en milliard kroner og erstatter en række ældre vindmøller i området.