13. dec 2018

Forsyning Helsingør: HMN bremser den grønne omstilling

LÆS I DAG: Dansk Fjernvarme: Politikerne må tage affære. Datacenter i Sæby lægges ved fjernvarmen for at bruge overskudsvarme. Lilleholt lancerer klimaråd for unge. Ny formand: Klimarådet er stadig uafhængige af regeringen.

Helsingør Dagblad:
Forsyning Helsingør: HMN bremser den grønne omstilling

HMN Naturgas burde tænke meget mere på at sikre en grøn omstilling af varmeforsyningen i stedet for at bremse udvikling af fjernvarmen med retssager. Det mener formand for Forsyning Helsingør, Per Tærsbøl, fremgår det af Helsingør Dagblad.

Årsagen skal findes i, at retten i Glostrup nu har givet det statslige selskab HMN Naturgas A/S medhold i deres retssag mod Energitilsynet over tilsynets tilladelse til udvidelsesplaner af fjernvarmenettet via et konverteringsprojekt, hvor gaskunder får fjernvarme.

Det er Energiklagenævnet og Forsyning Helsingør, som har ført sagen ved retten i fællesskab. Og ifølge Per Tærsbøl er der ingen grund til at anke sagen. 

- Vi må acceptere dommen. Jeg synes ikke, vi skal anke. Hvis vi på forhånd er i tvivl, om vi kan vinde, og det koster en hulens masse penge, så vil jeg hellere bruge dem på noget andet, siger Per Tærsbøl og nævner, at han nu hellere vil fokusere på at udvide fjernvarmenettet i andre områder. 

Samtidig undlader han dog ikke at kritisere det statsejede selskab for sin fremfærd.

- Jeg mener, at afgørelsen viser, at det nu åbenbart er legitimt for et offentligt ejet selskab at bremse den grønne omstilling. Det er urimeligt og kan ikke være i samfundets eller miljøets interesse. HMN Naturgas har forretningsmæssige motiver bag, når de stikker en kæp i hjulet på udbredelsen af grøn fjernvarme. Det er tydeligt for enhver - og det går ud over miljøet, udtaler Per Tærsbøl. 

*****

Helsingør Dagblad:
Dansk Fjernvarme: Politikerne må tage affære

Ligesom HMN Naturgas, anser brancheforeningen Dansk Fjernvarme, retssagen mellem HMN og Forsyning Helsingør som principiel for hele udviklingen af den kollektive varmeforsyning.

Foreningen vil have politikerne til at sætte en grøn omstilling forrest, så de "grønne" argumenter ikke vægtes højere. 

- Det samfundsøkonomiske redskab til at styre sådanne projekter har en klar skævvridning, når det ikke mere entydigt er med til at understøtte sådanne grønne og billige projekter. Dansk Fjernvarme har flere gange gjort opmærksom på, at de grønne værdier i samfundsøkonomien ikke er værdisat højt nok, udtaler vicedirektør i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke. 

Han peger på, at det – med sagen fra Helsingør – tydeligt fremgår, at det er domstolene, der sætter kursen for den grønne omstilling i Danmark. Noget som retteligen tilkommer politikerne.
- Derfor er det også på tide, at man politisk tager teten på at formulere den langsigtede retning for udviklingen af vores energisystem, så det ikke bliver domstolene, der bestemmer, hvor vi som samfund skal hen, siger han ifølge Helsingør Dagblad.

*****

Ingeniøren:
Datacenter i Sæby lægges ved fjernvarmen for at bruge overskudsvarme

Sæby Varmeværk og den private investor ECO-LocaXion vil opføre et datacenter klos op ad varmeværket, der skal levere køling og aftage overskudsvarmen, skriver Ingeniøren.

Med den model opnår værket symbiosefordele, som store datacentre i resten af landet mangler på grund af afstandene til lednings- og transmissionsnettene og omkostningerne ved at lægge kilometervis af nye ledninger.

- Varmeværket leverer kølingen 24-7, alle årets dage. Så behøver datacentret ikke koncentrere sig om varmepumper og kølesystem. Datacentret bliver kunde til vores køling, og så får vi også restproduktet, som er overskudsvarmen, siger Sæby Varmeværks driftsleder, Pouli Rugholt.

*****

Pressemeddelelse:
Lilleholt lancerer klimaråd for unge

Energi-, Forsynings- og Klimaminister vil inddrage landets unge i klimaindsatsen og nedsætter nu et klimaråd for unge, der skal se dagens lys i 2019. Det fortæller ministeren i en pressemeddelelse.

Klimaet er placeret højt på de unges dagsorden som aldrig før. I 2016 svarede 55 procent af de 18-29-årige, at de anså problemet med globale klimaforandringer som "meget alvorligt". I 2018 er det tal steget til 71 procent.

De unge har samtidig også gode idéer til konkrete klimavenlige løsninger og kreative bud på, hvordan vi får en mere klimavenlig adfærd, anfører ministeren.

- Det er de næste generationer, der skal leve med de valg, vi tager i dag. Derfor vil jeg tage initiativ til at oprette et nationalt ungeklimaråd. Rådet skal sikre, at vi får gavn af alle de gode idéer, de unge har. De unge er ikke lige så forbeholdne overfor alternative klimaløsninger som os i de ældre generationer og lader ikke klimahensyn vige for dårlige, gamle vaner, siger Lars Chr. Lilleholt.

Det er planen, at Lars Chr. Lilleholt udpeger rådets medlemmer inden udgangen af januar 2019, hvorefter han kan mødes til et indledende møde med de unge i februar. Derefter er det tanken, at ungeklimarådet og ministeren skal mødes hvert halve år.

*****

Altinget:
Ny formand: Klimarådet er stadig uafhængige af regeringen

Den 1. december tiltrådte Peter Møllgaard som Klimarådets nye formand. I et interview med Altinget fastslår han, at selvom han er udpeget af den nuværende regering, vil Klimarådet fortsat være et uafhængigt organ.

- Vi kommer til at bygge oven på de analyser, som Klimarådet har lavet de sidste fire år. Uanset om det gælder CO2-kvoter eller PSO. Så indtil vi har lavet nye analyser, der sker jo hele tiden noget, også med CO2-markedet og afgifter, så står de analyser, som Klimarådet har lavet, til troende, siger Peter Møllgaard til Altinget.

Han forklarer forskellen på ham selv og Peter Birch Sørensen således:

- Jeg er enig i, at jeg har en anden økonomifaglig profil. Jeg er uddannet det, man vil kalde industriøkonom, og arbejder med energiøkonomi. Så i den måde, vi arbejder og går til økonomi på, er jeg nok lidt mere mikro, hvor Peter Birch Sørensen er mere makro. Jeg tænker det lidt som, at han ser mere ovenfra, mens jeg er lidt tættere på, hvad der sker i markedet og branchen – især energibranchen. Jeg har arbejdet meget med konkurrence og regulering af energimarkedet, siger Peter Møllgaard, der er økonomiprofessor.