12. dec 2018

Energiprofessor: Klimarådet skal være kritisk

LÆS I DAG: Aarhus nedtoner risikoen i varmeaftale med Mærsk. Statsminister afviser at have fyret formand for Klimarådet. Tabt sag får ingen økonomiske konsekvenser for kunderne. Gang i jysk biogasVarmepumpe i Brande skal trække varmen ud af den blå luft.

Altinget:
Energiprofessor: Klimarådet skal være kritisk

I et interview med Altinget udtrykker energiprofessor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet kritik af regeringens fyring af Peter Birch Sørensen som formand for Klimarådet.

- Det bekymrer mig. Der er en stor faglig respekt omkring Peter Birch Sørensen, og han er revet ud af ligningen efter at have brugt sin faglighed, siger Brian Vad Mathiesen til Altinget og fortsætter:

- Et klimaråds opgave er at komme med kritik og feedback af den førte politik. Ellers er det jo ligegyldigt. Så kan man lige så godt nedlægge det. Det kan jeg så forstå, at det er der også nogle, der ønsker.

Klimarådet har ifølge Brian Vad Mathiesen været med til at skabe debat om flere energipolitiske tiltag, som sænkningen af elafgiften, afskaffelsen PSO-afgiften og annulleringerne af CO2-kvoter. Og han kunne godt tænke sig, at der havde været lignende debat om at bruge mange milliarder på Viking Link og Baltic Pipe.

Professoren lufter derudover sin bekymring for, at der i disse år er nogle få embedsmænd, der meget indflydelse på energiområdet – ligesom der er en tendens til, at visse lobbyorganisationer er blevet meget magtfulde.

*****

Energi Watch:
Aarhus nedtoner risikoen i varmeaftale med Mærsk

I Aarhus Kommune ser man ikke noget problem i at give A. P. Møller Holding undtagelser for en central del af den danske varmelovgivning, når selskabet måske inden længe skal til at lede efter geotermisk varme i kommunens undergrund.

Det fortæller affald- og varmechef Bjarne Munk Jensen, der i øjeblikket forhandler en 30-årig varmeaftale med selskabet, til Energi Watch.

Ved siden af forhandlingerne med Aarhus Kommune har A. P. Møller Holding krævet, at man bliver undtaget det såkaldte substitutionspris-princip, før man vil gå i gang med at bore. Princippet er til for at beskytte forbrugerne mod at betale for meget for varmen.

Princippet betyder ikke bare, at Aarhus Kommune er forpligtet til at indkøbe varme til den lavest mulige pris. Det betyder også, at Forsyningstilsynet vil kunne gribe ind over for urimelige priser.

- Verden har bestemt ikke set sin sidste opfindelse endnu, og det kan godt være, at der kommer noget billigere end geotermi. Men der er ikke nogen tvivl om, at den aftale, vi ender med at lave med Mærsk, skal være den absolut bedst mulige for varmekunderne. Og det garanterer jeg, at vi arbejder hårdt på at få lavet, siger affald- og varmechef Bjarne Munk Jensen.

*****

Energi Watch:
Statsminister afviser at have fyret formand for Klimarådet

Klimarådet er uafhængigt og kan gøre, hvad det vil inden for det mandat, rådet er blevet givet. Men det betyder ikke, at regeringen afstår fra "dialog" med rådet. Sådan lyder det ifølge Energi Watch fra statsminister Lars Løkke Rasmussen, da han tirsdag i Folketingets spørgetime blev spurgt til skiftet på formandsposten i Klimarådet.

- Når vi oplever et klimaråd, der måler os på målsætninger, som den tidligere regering har sat, så er det vel fair nok, at vi har en diskussion om det. Det er vel ikke oppositionens klimaråd, lød det bl.a. fra Lars Løkke Rasmussen på spørgsmål fra oppositionen.

Statsministeren understregede, at Klimarådets afgående formand ikke er blevet fyret, men at hans åremålskontrakt på fire år udløb, hvorefter regeringen besluttede at udpege en ny formand – noget der ifølge Løkke Rasmussen er helt normal praksis uanset farven på regeringen.

*****

Fyens.dk:
Tabt sag får ingen økonomiske konsekvenser for kunderne

Marstal Fjernvarme har tabt en voldgiftssag om en million kroner, men det får ingen økonomiske konsekvenser for varmekunderne. Hos værket har man nemlig pengene i kassen, fordi man havde forberedt sig på sagen og vidste, det var et muligt udfald.

- Nej, vi har pengene i kassen. For bare fordi man fører en sag, har vi jo godt været klar over, det ikke er det samme som at vi vinder den, så vi HAR pengene liggende. Det er vel det, man kalder rettidig omhu. Men som sagt: Det er da ærgerlige penge at skulle af med, lyder det fra bestyrelsesformand, Morten Boye Kjerulff til Fyens.dk.

Samtidig opgiver værket at anke sagen, Her mener Morten Boye Kjerulff, at den læring, man har fået af sagen er, at man i fremtidige byggekontrakter skal indskrive, at man afgør tvister i retssystemet og ikke i voldgiftsretten, fordi der i sidstnævnte ikke er mulighed for at anke.

*****

Herning Folkeblad og jv.dk:
Gang i jysk biogas

I dag bliver de første af 4,6 millioner liter gylle hældt på en ny tank – den tredje – på Viftrup Biogas, som vil give mere gas til Spjald Fjernvarme- og Vandværk, skriver Herning Folkeblad.

Byggeriet af tanken skyldes, at der kan udvindes endnu mere biogas fra Viftrup Biogas, fordi anlægget ikke afgasser nok, så der stadig er gas tilbage, når biomassen går tilbage til landmændene.

Med den nye tankkapacitet øges opholdstiden i anlægget fra 45-50 dage til 65-70 dage, som skal øge biogasproduktionen syv procent svarende til 150 ton olies energimængde. Biogasanlægget skal på sigt forsyne hele Spjald Fjernvarme- og Vandværks varmeproduktion i Spjald. I dag dækker biogassen 70 procent, mens en stor varmepumpe og naturgas klarer resten.

Grundbeløbet betyder i øvrigt, at varmeprisen stiger 1.100 kroner til 10.544 kroner for et standardhus i Spjald.

Ved Kolding har Trekantområdets Forening for Biomasseejere fundet leverandører nok til, at det planlagte biogasanlæg er økonomisk fornuftigt og forventes i drift i sommeren 2020, skriver JydskeVestkysten.

32 leverandører har allerede forpligtet sig til at levere 245.000-250.000 af de 280.000 ton, som er målet i 2020.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Varmepumpe i Brande skal trække varmen ud af den blå luft

Brande Fjernvarme arbejder på flere fronter med at afbøde konsekvenserne af, at selskabet inden længe mister grundbeløbet. Dels har selskabet takket være sit flisanlæg opsamlet en større mængde CO2-kvoter, som kan veksles til penge, dels er Brande Fjernvarme langt med at installere en naturgasfyret varmepumpe, der kan trække varmen ud af udeluften uanset temperaturen udendørs.

Varmepumpeanlægget har krævet en tilbygning på knap 900 kvadratmeter og en samlet investering på 76,5 mio. kr. Holder tidsplanen, er anlægget installeret inden jul og klar til prøvekørsel, og 1. marts 2019 er det efter planen klar til at sætte i drift. Kapaciteten svarer i runde tal til to gange behovet i Brande med mulighed for udbygning.

Når varmepumpen kommer i gang, vil den dyrere produktion af fjernvarme på værkets gaskedel derfor stort set blive elimineret. Det fortæller Vejle Amts Folkeblad.