11. dec 2018

Forsyningstilsynet har svært ved at rekruttere

LÆS I DAG: Datacentre bliver storforbrugere af strøm. Retten stopper fjernvarmen i Helsingør. Marstal skal betale en million til Nordea. Lad os da benytte Lecas gode overskudsvarme. Faldende varmepris i Hadsund. Høje Taastrup sænker tilbageløbstemperaturen.

Altinget:
Forsyningstilsynet har svært ved at rekruttere

I slutningen af 2019 skifter Forsyningstilsynet adresse fra Valby til Frederiksværk. Derfor oplever de mange opsigelser. På trods af en ihærdig indsats for at udfylde de ledige stillinger er der kun 85 af de 95 ansatte, som der burde være.

Direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt, erkender, at man derfor ikke kan undgå forsinkelser i visse sager, fx. forretningssager på fjernvarmeområdet.

Det bekymrer Dansk Fjernvarme, da Forsyningstilsynet står overfor at gennemføre en ny regulering.

- Vi fornemmer lige nu en risiko for, at man forcerer processen unødigt, fordi der er et stort politisk pres fra ministeren (energi-, forsynings- og klimaministeren, red.), og dermed at man leger med et velfungerende fjernvarmesystem ved at rulle en regulering ud, der ikke er ordentligt gennemarbejdet. Det, forudser vi, kan give rigtig store problemer, siger direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen til Altinget.

Han håber derfor, at reguleringen ikke bliver implementeret hurtigere end fagligheden kan bære.

*****

Ingeniøren:
Datacentre bliver storforbrugere af strøm

Datacentrenes elforbrug i 2030 vil svare til 62,5 pct. af elproduktionen fra tre kommende havmølleparker på hver 800 MW, fremgår det af et ministersvar. Enhedslisten mener, at det er voldsomt meget, fremgår det af Ingeniøren.

Ministeren beroliger Enhedslisten med, at det store, ekstra elforbrug allerede er indregnet i energiaftalens initiativer, og at datacentrenes kraftige elforbrug dermed ikke udgør nogen hindring for, at energiaftalens mål om 55 pct. vedvarende energi kan nås i 2030.

Ministeren præciserer også i sit svar, at de virksomheder, der vil etablere datacentre i Danmark, alle har meldt ambitiøst ud med deres forventninger til at bidrage med grøn strøm.

Energipolitisk ordfører for Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen kalder dog fortsat en så stort elforbrug for ”et voldsomt stort tal”

- Det er vigtigt, at vi overholder vores målsætning, og det er ifølge ministeren ikke noget problem, men uden datacentrene kunne vi jo så som samfund have sparet nogle penge til udbygning med vedvarende energi, siger han med henvisning til, at det stadig er skatteyderne, der på den korte bane skal betale for støtten til vedvarende energi og for udbygning med infrastruktur.

*****

Helsingør Dagblad:
Retten stopper fjernvarmen i Helsingør

Da byrådet i 2012 gav Forsyning Helsingør lov til at udvide fjernvarmenettet til 1.800 bygninger i otte nye områder i Helsingør, klagede det offentligt ejede HMN Naturgas over tilladelsen. Energiklagenævnet afgjorde i 2014, at det var i orden at udvide fjernvarmenettet i Helsingør, men mandag fik HMN medhold i retten. 

Sagen handler om at HMN ikke mente, at Forsyning Helsingør havde leveret dokumentation for, at der medfølger en samfundsøkonomisk gevinst ved omlægningen.

- Vi kan konstatere, at retten i Glostrup har underkendt Energiklagenævnets tidligere godkendelse. Det er vi selvfølgelig skuffede over - ikke mindst af hensyn til udbredelsen af grøn fjernvarme i Helsingør. Men nu skal vi læse dommen og dens præmisser, inden vi kan kommentere yderligere, lyder det fra Thomas Hag, Forsyning Helsingørs kommunikationsansvarlige til Helsingør Dagblad.

*****

Fyns Amtsavis:
Marstal skal betale en million til Nordea

Der er ikke mere at gøre. Voldgiftssagen mod Nordea er endelig afgjort, og Marstal Fjernvarme skal betale 814.000 kroner plus renter til Nordea. Fjernvarmeselskabet havde ellers gjort indsigelse mod Voldgiftsrettens afgørelse, men det har ikke ændret noget i forhold til den kendelse, der blev afsagt i november, skriver Fyns Amtsavis.

Sagen går helt tilbage til 2011, hvor Marstal Fjernvarme fik lavet en tilbygning. Inden arbejdet var færdigt, gik entreprenøren, som Nordea havde stillet bankgaranti for, imidlertid konkurs.

Marstal Fjernvarme fik Teknologisk Institut til at undersøge det arbejde, der er udført, og trækker 814.000 kr. på bankgarantien for at få udbedret manglerne. Ifølge afgørelsen, betyder det, at syns og skønsmanden ikke kan bedømme, om entreprenørens arbejde var fejlbehæftet. Derfor har Voldgiftsnævnet pålagt Marstal Fjernvarme at tilbagebetale de 814.000 kroner plus renter. I alt en million kroner.

Ifølge Fyns Amtsavis var Marstal Fjernvarmes driftsleder, Lasse K. Hansen, i november helt uforstående over for Voldgiftnævnets afgørelse og selskabet gjorde øjeblikkeligt indsigelse mod den.

*****

Favrskov Avisen:
Lad os da benytte Lecas gode overskudsvarme

Favrskov Kommune er ved bane vej for, at overskudsvarme fra Lecaværket i Vissing ved Randers kan benyttes som fjernvarme af lokale varmeværker, skriver Favrskov Avisen.

Anders G. Christensen, formand for miljø- og teknikudvalget, fortæller, at kommunen ser så meget potentiale i varmen, at 200.000 kroner er sat af til en forundersøgelse. Også varmeværkerne har stor interesse.

"Lecaværket kan producere en stor del af den kollektive varme i Favrskov, og endda mere om sommeren. Derfor overvejes også et rør ind til Aarhus, hvor overskudsvarmen virkelig kan afsættes," konstaterer det rådgivende ingeniørfirma, der arbejder på businesscasen.

- Værket vil kunne forsyne hele Favrskov og mere til i sommerperioden, men overskudsvarmen bliver ikke udnyttet på grund af afgiftsregler. Det er ikke alene Lecaværkets skyld, men fordi det på grund af afgifter ikke kan betale sig for dem, der skal modtage den. Jeg håber, at politikerne kan hjælpe med at finde nogle løsninger, siger Alfred Borg, formand for Danmarks Naturfredningsforening Favrskov, der bakker op om udnyttelse af Lecas overskudsvarme. 

*****

Hadsund Folkeblad:
Faldende varmepris i Hadsund

Hadsund Varmeværk kan i 2019 sænke sin varmepris med 24 kroner per MWh, svarende til cirka 400 kroner om året for et standardhus.

Det er primært kombinationen af biomasse og afgiftsfri solvarme, der kom til i 2016, der gør at priserne kan sænkes i Hadsund.

Med de forudsætninger, der kendes i dag, er der ikke udsigt til at Hadsund Fjernvarme kommer til at hæve prisen i de kommende år.

*****

Lokalavisen Taastrup:
Høje Taastrup sænker tilbageløbstemperaturen

De seneste to år har Høje Taastrup Fjernvarme opfordret kunderne til at holde øje med temperaturen på vandet, når det har været en tur gennem boligens varmesystem. For jo lavere temperatur, jo bedre økonomi for kunden og fjernvarmen som helhed. Det fortæller Lokalavisen Taastrup.

- For to år siden fastsatte vi, at returtemperaturen skulle være 46 grader, og nu sænker vi den til 45 fra 1. januar. Returtemperaturen viser, hvor varmt vandet er, når det forlader boligen. Det er vigtigt for fjernvarmens fælles økonomi, at returtemperaturen er lav. Så kan vi også sænke temperaturen på det vand, vi sender ud i fjernvarmeledningerne, den såkaldte fremløbstemperatur, forklarer Astrid Birnbaum, administrerende direktør for Høje Taastrup Fjernvarme. 

For at øge kundernes fokus på temperaturen i tilbageløbet, er der indført en særlig tarif, der hedder incitamentstarif. Den belønner de kunder, som kan holde returtemperaturen ekstra lav. Til gengæld må kunder, som ligger over den fastsatte temperatur, betale ekstra. For hver grad bliver der enten fratrukket eller tillagt 10 kr. pr. MegaWatt-time på årsopgørelsen. 

- For den enkelte kunde kan der sagtens være over 1000 kroner at spare ved at sørge for en lav returtemperatur. I 2017, som var det første år med ordningen, var resultatet, at vi udbetalte cirka 800.000 kroner mere, end vi fik ind i incitamentstarif. Det er vi glade for, da det jo er udtryk for, at der er et overtal af kunder, som er lykkedes med at komme under de 46 grader, siger Astrid Birnbaum. 

Repræsentantskabet i Høje Taastrup Fjernvarme har fastlagt, at returtemperaturen med tiden gerne skal ned på 41 grader.