10. dec 2018

Venstre svarer igen på kritik

LÆS I DAG: Erhvervsbosser kritiserer klimaplan. Forsyning Helsingør vil have flere på grøn fjernvarme. Prisen på forsyninger stiger og falder. 15-øren udløber til april. Ingen varme i Brønderslev i syv timer. Billigere fjernvarme i Hornbæk. 

Altinget:
Venstre svarer igen på kritik

Udskiftningen på formandsposten i Klimarådet, har affødt stærk kritik af Venstre. Men nu svarer regeringspartiet igen. De mener, at Klimarådet var rød bloks opfindelse og sat i verden til at føre deres politik. Derfor havde Venstre ikke tillid til Klimarådet og dermed formanden, Peter Birch Sørensen.

Ifølge Venstre er fyringen af Peter Birch Sørensen derfor et forsøg på at skabe bedre balance i tingene, så alle partier i Folketinget får tillid og ejerskab over Klimarådet.

- Det er lidt paradoksalt, at regeringens klimaråd åbenbart kun skulle være uafhængig, så længe det kun er den tidligere regerings udpegede personer, der sidder i rådet, siger Venstres klima- og energiordfører, Thomas Danielsen til Altinget.

Han tilføjer:

- Når man nu kigger fremad, så er det ikke længere kun oppositionens klimaråd. Det er langt bedre for Klimarådet. Måske vil det i virkeligheden gøre rådet mere uvildigt og give det mere slagkraft.

*****

Energi Watch:
Erhvervsbosser kritiserer klimaplan

Regeringens plan om at skrue ned for CO2-reduktionen i de kommende år er for uambitiøs, lyder det fra en række af landets største virksomheder. Det fortæller Energi Watch.

Novozymes er blandt kritikerne, og de peger på, at regeringen med sit udspil sætter klimaet på dagsordenen, så bør der gøres mere inden for ikke mindst transport- og landbrugssektoren.

- Det kræver en forandring af disse sektorer, og det skal der være en politisk vilje og opbakning til at gøre. Jeg synes, vi kunne gøre rigtig meget mere, siger adm. direktør Peder Holk Nielsen til Berlingske.

Derudover kritiserer også de fire store cleantech-virksomheder, Danfoss, Velux, Rockwool og Grundfos, regeringens ambitionsniveau. Ifølge sidstnævnte er det et "meget beklageligt" signal, at reduktionstempoet sættes ned, og virksomhederne angiver der adskillige tiltag inden for især energieffektivisering, der i højere grad kunne og burde tages i brug.

Lars Chr. Lilleholt mener, at kritikken er forfejlet. Over for Berlingske peger han på, at "Danmark når de mål, vi skal nå", og at der er fremlagt en plan for at nå derhen.

*****

Frederiksborg Amts Avis:
Forsyning Helsingør vil have flere på grøn fjernvarme

Forsyning Helsingør har sendt et forslag til kommunen om at udbrede fjernvarmenettet til boliger og virksomheder i områder, der ikke allerede er forsynet med fjernvarme. Det gælder blandt andet boligprojekter ved Søbækrenden i det nuværende erhvervsområde i Espergærde og centrum af den gamle middelalderby i Helsingør. Samlet set er der et potentiale på mere end 1.500 boliger. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi vil gerne udbrede vores net med grøn fjernvarme til flere boliger i kommunen. Det er både godt for miljøet, nu hvor varmen snart bliver produceret på bæredygtig biomasse – og så er det godt for den enkelte kundes økonomi. For jo flere boliger vi kan få på fjernvarmenettet, jo flere er der også til at deles om omkostningerne – og derfor bliver det alt andet lige lettere for os at fastholde konkurrencedygtige priser for alle, siger bestyrelsesformand Per Tærsbøl til Frederiksborg Amts Avis.

Forsyning Helsingør har allerede fået en del nye kunder i eksisterende fjernvarmeområder. Det gælder blandt andet det markante nybyggeri, Kronborg Strand, hvor de 24 blokke med i alt 157 boliger skal forsynes med fjernvarme, når de nye beboere flytter ind fra efteråret 2019.  

*****

Jyllands-Posten:
Prisen på forsyninger stiger og falder

Aarhus Byråd skal onsdag godkende takster for 2019 for forsyningerne drikkevand, spildevand, affald og fjernvarme. Prisen på vand falder, men ifølge Jyllands-Posten stiger taksterne på affald og fjernvarme.

Fjernvarmen fik i 2018 flere midlertidige takstnedsættelser. Det skyldes ikke mindst fordi Affald Varme Aarhus fik medhold ved Landsskatteretten i en 20 år gammel skattesag og derfor modtog en afgiftsgodtgørelse på i alt 211 mio. kr. Aarhus Byråd besluttede herefter at tilbageføre pengene til Affald Varme Aarhus' varmekunder gennem en takstnedsættelse fra maj til december 2018.

*****

Ingeniøren:
15-øren udløber til april

Trods stor modstand fra energisektoren har Folketinget vedtaget at udfase 15-øren på kW til elproduktion fra biomasse, skriver Ingeniøren.

Danske elproducenter har siden 2009 fået tilskud og tidligere andre tilskud til biomassestrø., men 1. april udløber EU's godkendelse af tilskuddet.

Dermed kan biomasseværker med elproduktion højst få et pristillæg svarende til resultatet af de teknologineutrale udbud på omkring 2,28 øre pr. kWh i det første udbud. Biomasse er dog stadig fritaget for afgifter.

Værkerne kan opnå støtten, indtil de er afskrevet. I loven er afskrivningsperioden sat til 15 år for ombyggede værker og 20 år for nybyggede fra det øjeblik, et anlæg begynder at levere strøm til nettet.

I de politiske forhandlinger er indføjet mulighed for at forlænge støtteperioden op til fire år ved nyinvesteringer.

*****

Nordjyske Stiftstidende:
Ingen varme i Brønderslev i syv timer

Fjernvarmen har været nede i den nordlige del af Brønderslev. I syv timer drillede et brud på en fjernvarmeledning, så folk torsdag eftermiddag kom hjem til kolde og nedkølede hjem.

- Det viste sig at være et større brud, der uheldigvis var på en af vores hovedledninger ved Snehvidevej. Vi ved ikke helt hvorfor, måske blev presset for stort for den på grund af nogle andre problemer, vi har haft med en dårlig stikledning, fortæller direktør Thorkil Neergaard fra Brønderslev Forsyning til Nordjyske Stiftstidende.

Bedst som man troede, at bruddet var fikset, blev forsyningen ramt af endnu et uheld. To af pumperne ville ikke starte op igen, og derfor gik der endnu et par timer efter at bruddet var svejset sammen, før husene fik varme igen.

*****

Frederiksborg Amts Avis:
Billigere fjernvarme i Hornbæk

1.188 husstande i Hornbæk er nu tilsluttet Hornbæk Fjernvarme, og de kan se frem til at spare penge. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Prisnedsættelsen skyldes de omkostningsbesparelser, hovedleverandøren Helsingør Kraftvarmeværk har meldt ud som led i overgangen til det flisbaserede kraftvarmeværk. Det meste fjernvarme i Hornbæk leveres fra dette værk, siger formand for Hornbæk Fjernvarme, Kim Schuldt-Larsen

For en typisk andelshaver vil den nye pris medføre en omkostningsbesparelse på 350-400 kr. på årsbasis.